Γνωστά θέματα στο PowerPoint 2011

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το θέμα μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένες γλώσσες.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2014

Αντιγραφή και επικόλληση μιας υπερ-σύνδεσης παρουσιάζει σφάλμα PowerPoint

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 2 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Εάν αντιγράψετε μια υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, επικολλήστε το PowerPoint 2011, PowerPoint παρουσιάζει σφάλμα.

Εφαρμογή ενός θέματος παρουσιάζει σφάλμα PowerPoint

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 2 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

PowerPoint παρουσιάζει σφάλμα όταν εφαρμόζετε ένα θέμα.

Υπερ-σύνδεση σε άλλη διαφάνεια στην ίδια παρουσίαση δεν λειτουργεί

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 2 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση προς μια διαφορετική διαφάνεια στην ίδια παρουσίαση στη διάρκεια μιας παρουσίασης και διεύθυνση URL η παρουσίαση περιέχει ένα κενό διάστημα ή χαρακτήρα δεν είναι ASCII, το PowerPoint ανοίγει ένα νέο έγγραφο ή προβολής παρουσίασης. Στην κανονική προβολή, το νέο παράθυρο Μετάβαση στην πρώτη διαφάνεια και όχι το συνδεδεμένο σε διαφάνεια.

Τα αρχεία σε OneDrive δεν ανοίγουν μετά την εγκατάσταση του Mac OS X Lion

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 2 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac OS X Lion και δεν μπορείτε να ανοίξετε έγγραφα στο OneDrive, μπορείτε να αλλάξετε μια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Safari ή Firefox που θα σας επιτρέψει να ανοίγετε έγγραφα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Safari ή του Firefox.

 2. Στο Finder, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο εφαρμογής για το Safari ή Firefox

 3. Στο μενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στο κουμπί Get Info (Πληροφορίες).

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Open in 32-bit mode (Άνοιγμα σε λειτουργία 32 bit).

 5. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το Safari ή το Firefox.

Ορισμένες νέες δυνατότητες του PowerPoint μόνο είναι συμβατά με παρουσιάσεις που χρησιμοποιούν την επέκταση ονόματος αρχείου .pptx

Νέες δυνατότητες στο Microsoft PowerPoint για Mac 2011, όπως τα ενσωματωμένα μέσα και των ενοτήτων, μπορούν να αποθηκευτούν μόνο με την επέκταση ονόματος αρχείου .pptx. Εάν προσπαθήσετε να την αποθηκεύσετε στην παλαιότερη μορφή .ppt αφού προσθέσετε νέες δυνατότητες του PowerPoint στην παρουσίασή σας, πιθανότατα θα αντιμετωπίσετε σφάλματα.

Χρησιμοποιήστε την επέκταση αρχείου .pptx για να εκμεταλλευτείτε τις νέες δυνατότητες του PowerPoint 2011 και διασταυρούμενο συμβατότητα με άλλες εφαρμογές του Office για Mac 2011. Επίσης, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το άνοιγμα μετατροπέα μορφής αρχείου XML για Mac 1.0.2. ή μια ενημερωμένη έκδοση που επιτρέπει σε PowerPoint 2004 για να ανοίξετε τα αρχεία που έχουν την επέκταση ονόματος αρχείου .pptx.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα λήψη (www.microsoft.com/mac/downloads.mspx).

Office για Mac 2011 δεν χρησιμοποιεί αυτήν τη στιγμή ορισμένες νέες δυνατότητες του Office για Windows

 • Η νέα δυνατότητα εξισώσεων στο Microsoft PowerPoint 2010 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε σύνθετες εξισώσεις μέσα σε κείμενο. Ωστόσο, το PowerPoint 2011 αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζει σύνθετες εξισώσεις και τις μετατρέπει σε μια απλοποιημένη φόρμα. Για να εισαγάγετε σύνθετες εξισώσεις στο PowerPoint 2011, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εξισώσεις πρόγραμμα επεξεργασίας OLE.

  1. Στο μενού " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στο αντικείμενο.

  2. Στην περιοχή Τύπος αντικειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft εξίσωση.

   Σημείωση: Στο Microsoft PowerPoint 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνθετες εξισώσεις, εισάγοντας ένα αντικείμενο. Αυτές οι εξισώσεις είναι ορατή και με δυνατότητα επεξεργασίας σε παρουσιάσεις του PowerPoint 2011. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε σύνθετες εξισώσεις σε μορφή γραφικών όπως .png ή .jpeg.

 • Ενσωματωμένες γραμματοσειρές σε ορισμένες εφαρμογές του Office για Windows Microsoft Office 2010 δεν υποστηρίζονται στο Office για Mac εφαρμογές. Για να αποφύγετε σφάλματα, χρησιμοποιήστε μια γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται από κοινού από δύο εφαρμογές.

 • Office για Mac 2011 αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυνατό να αναπαραγάγετε ταινίες YouTube ή Flash αρχεία πολυμέσων σε μια παρουσίαση του PowerPoint ή την προβολή παρουσίασης. Ωστόσο, μπορείτε να αναπαραγάγετε Windows .wmv και .wma αρχεία πολυμέσων σε μια παρουσίαση του PowerPoint, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής Apple QuickTime με την προσθήκη Flip4Mac εγκατεστημένο.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη Flip4Mac, επισκεφθείτε τα Στοιχεία του Windows Media για τη σελίδα πληροφορίες QuickTime (www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/wmcomponents.mspx.com).

PowerPoint για Mac 2011 δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε νέα αρχεία που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης για το PowerPoint για Windows

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 1. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 1 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Μπορεί να ανοίξει αρχεία που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης που δημιουργήθηκαν στο PowerPoint για Windows στο PowerPoint 2011. Ωστόσο, δεν μπορούν να να δημιουργήσει ή να αλλάξει.

Ορισμένοι χαρακτήρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ονόματα αρχείων και φακέλων στο PowerPoint για Mac 2011

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 1. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 1 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των <> " και ||, επιτρέπονται σε ονόματα αρχείων στο PowerPoint 2008 και παλαιότερες εκδόσεις, αλλά πρέπει να καταργηθούν από ένα όνομα αρχείου πριν μπορεί να ανοιχτεί στο PowerPoint 2011.

ενδέχεται να μην αναπαράγονται iTunes αρχείων στις παρουσιάσεις σε ορισμένους υπολογιστές

Όταν περιλαμβάνετε μουσικής ως μέρος μιας παρουσίασης, πρέπει να γνωρίζετε ότι αρχεία μουσικής που αγοράσατε από το χώρο αποθήκευσης iTunes μπορεί να γίνει μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές.

Επίσης, να γνωρίζουν συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του PowerPoint και το iTunes. Ανάλογα με την έκδοση του PowerPoint, άτομα που κάνουν κοινή χρήση παρουσιάσεων με μπορεί να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένα αρχεία του iTunes. Για παράδειγμα, το PowerPoint 2008 και το PowerPoint 2011 μπορεί να αναπαράγεται iTunes αρχεία μουσικής, αλλά δεν iTunes ταινίας ή Τηλεόραση εμφανίσετε τα αρχεία.

Ταινίες που περιέχουν προστεθεί εφέ ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά σε ορισμένους υπολογιστές

Σε ορισμένους υπολογιστές, ταινίες που χρησιμοποιούν το εφέ που προσθέσατε ενδέχεται να μην αναπαράγονται κανονικά, που συνήθως προκαλείται από μια αναπτυσσόμενη λίστα πλαισίου επιτόκιο. Αυτό το ζήτημα μπορούν να διορθωθούν, καταργώντας οποιαδήποτε πρόσθετη εφέ, ιδίως αντανάκλαση και 3Δ.

Κείμενο με απόσταση χαρακτήρων προσαρμοσμένες στο PowerPoint 2011 εκτελούνται στο OS X έκδοση 10.5 μπορεί να αναδιπλώνεται διαφορετικά από το αναμενόμενο

Το κείμενο σε μια παρουσίαση με απόσταση χαρακτήρων (γνωστό και ως διαγραμμάτωση) που χρησιμοποιεί μια ρύθμιση εκτός από το κανονικό μπορεί να αναδιπλώνεται όπως αναμένεται σε υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν Mac OS X έκδοση 10.5 (Leopard).

Σημείωση: Για υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν Mac OS X έκδοση 10.6 (Snow Leopard) ή νεότερες εκδόσεις, απόσταση χαρακτήρων προσαρμοσμένο θα πρέπει να αναδιπλώνεται κανονικά.

Office για Mac αρχεία που βρίσκονται στο SharePoint ή του Windows Live OneDrive ενδέχεται να μην ανοίγουν, εάν δεν έχετε ανοίξει στο Office για Mac 2011 τουλάχιστον μία φορά

Σημαντικό: Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Office για Mac 2011 Service Pack 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λήψη για να κάνετε λήψη Service Pack 2 ή την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Δεν μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στο SharePoint ή του Windows Live OneDrive από το Safari ή το Mozilla Firefox, μέχρι να ανοίξετε το Word, το Excel ή PowerPoint τουλάχιστον μία φορά.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία οργανογράμματα που δημιουργήθηκε με χρήση του οργανογράμματος

Παλαιότερες εκδόσεις του Office για Mac περιλαμβάνονται οργανόγραμμα, ένα εργαλείο για τη δημιουργία και επεξεργασία οργανογραμμάτων. Microsoft Office για Mac 2011 δεν περιλαμβάνει το οργανόγραμμα. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με το οργανόγραμμα, μπορείτε να τον προβάλετε, αλλά δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

Παραβλέπονται ρυθμίσεις συγκεκριμένη γλώσσα ένα προσαρμοσμένο λεξικό

Όταν ορίζετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό για να εργαστείτε μόνο για μια συγκεκριμένη γλώσσα, η ρύθμιση της γλώσσας δεν χρησιμοποιείται κατά τον ορθογραφικό έλεγχο στο Excel ή το PowerPoint.

Πρέπει να εισέλθετε πολλές φορές κατά την πρόσβαση στο διακομιστή αδειών χρήσης διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών

Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στη μου Mac OS X αλυσίδας κλειδιών κατά την πρόσβαση σε διακομιστή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων Active Directory (AD RMS), θα πρέπει να εισέλθετε πολλές φορές. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στη μου αλυσίδας κλειδιών Mac OS X.

Δεν μπορείτε να επικολλήσετε και, στη συνέχεια, καταργήστε την ομαδοποίηση μια εικόνα διανύσματος ΕΙΚΌΝΑΣ

Ανά Apple οδηγίες, όταν την επικολλήσετε μια εικόνα διανύσματος ΕΙΚΌΝΑΣ, αποθηκεύεται ως PDF αντί ΕΙΚΌΝΑΣ και δεν είναι δυνατό να καταργήσετε την ομαδοποίηση η εικόνα PDF.

Δεν θα εμφανιστεί μια συνδεδεμένη εικόνα από μια τοποθεσία Web

Εάν προσθέσετε μια σύνδεση σε μια εικόνα που βρίσκεται σε μια τοποθεσία Web, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το αρχείο, η εικόνα εμφανίζεται ως ένα κόκκινο X. Αυτό συμβαίνει επειδή η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει τη διαδρομή τοποθεσίας Web. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, στην τοποθεσία Web, αντιγράψτε την εικόνα και, στη συνέχεια επικολλήστε το Office για Mac εφαρμογή.

Δεν βλέπετε τις εικόνες clip art στις κατηγορίες ψυχαγωγίας, συναισθήματα, ή τρόφιμα και δείπνο στη συλλογή εικόνων Clip Art

Office για Mac εμφανίζει χωρίς εικόνες clip art στις κατηγορίες ψυχαγωγίας, συναισθήματα, ή τρόφιμα και δείπνο στη συλλογή εικόνων Clip Art. Για να επιλύσετε το ζήτημα, αναζητήστε την ακόλουθη εικόνα clip art:

 • Ψυχαγωγίας:    σκακιού, roulette, dominoes

 • Συναισθήματα:    crying, Χαμογελαστός

 • Τροφίμων και δείπνο:    προϊόντα αρτοποιίας, μπανάνες, cantaloupe, steamer μπαμπού, καλαμπόκι, φράουλες, pepper, ανανά, bok choy, raspberries, πορτοκαλί, apple, blueberries, τσάντα χαρτιού, cheeseburger, κώνου ice cream, τσάντα groceries, σκύλο ενεργό, sandwich, κοκοφοίνικα, αυγών, πρωί, Πρωταθλητές χαρτιού, φιλανθρωπική εκδήλωση, μπύρας, μαρτίνι, πορτοκαλί χυμός, χυμός φρούτα, τούρτα γενεθλίων, chef

  Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση για εικόνες clip art και εικόνες στο Internet, θα οδηγηθείτε στο Bing, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να την εισαγάγετε στο έγγραφό σας.Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες ή εικόνες clip art από το Bing, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων και το φίλτρο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε.

Η συλλογή εικόνων Clip Art εμφανίζεται στα Αγγλικά αντί για κινεζικά

Η συλλογή εικόνων Clip Art εμφανίζεται στα Αγγλικά αντί για κινεζικά.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες ροές εργασίας

Οι παρακάτω ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στο Office για Mac δεν λειτουργούν:

 • Στο Excel, η εισαγωγή αρχείου κειμένου και δημιουργήστε έναν πίνακα

 • Στο Outlook, αποστολή συνημμένων εικόνων σε iPhoto

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έργο Visual Basic

Microsoft Office για Mac 2011 δεν σάς επιτρέπουν να εκτυπώσετε ένα έργο Visual Basic. Για να επιλύσετε το ζήτημα, αντιγράψτε τον κώδικα από το έργο της Visual Basic, επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και, στη συνέχεια, εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Γνωστά θέματα στο Office 2011

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×