Βελτίωση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας της σχεδίασης της τοποθεσίας σας

Ένα από τα κύρια οφέλη του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Web στον Microsoft Office SharePoint Server 2007 είναι ότι βελτιώνει τη διαδικασία δημιουργίας, δημοσίευσης και διαχείρισης του περιεχομένου Web στις τοποθεσίες SharePoint. Διαχωρίζοντας το περιεχόμενο από την παρουσίαση, η διαχείριση περιεχομένου Web διευκολύνει τη νέα εμπορική προσαρμογή για μια ολόκληρη τοποθεσία, καθώς και τη δημιουργία νέου περιεχομένου.

Οι κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας είναι δύο σημαντικές δυνατότητες της διαχείρισης περιεχομένου Web, οι οποίες σας βοηθούν να σχεδιάσετε την τοποθεσία του SharePoint, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Κύριες σελίδες

Μια κύρια σελίδα περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης και διάταξης σελίδας, τα οποία θέλετε να επαναλάβετε σε πολλές σελίδες σε μια τοποθεσία. Το τμήμα Μάρκετινγκ της εταιρείας Adventure Works, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια κύρια σελίδα, η οποία καθορίζει τα στοιχεία που απαρτίζουν την κοινή εμπορική προσαρμογή της εσωτερικής τοποθεσίας υπαλλήλων, όπως το συνδυασμό χρωμάτων, τα λογότυπα και την περιήγηση.

Σχεδίαση τοποθεσίας

1. Συνδυασμός χρωμάτων

2. Λογότυπο

3. Περιήγηση

Η χρήση κύριων σελίδων για αυτά τα κοινά στοιχεία προσδίδει στην τοποθεσία σας μια πιο συνεπή εμφάνιση. Επίσης, σας να επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ενημερώσετε αυτά τα στοιχεία σε μία θέση, αντί να τα αλλάζετε σε κάθε ιστοσελίδα.

Οι κύριες σελίδες αποθηκεύονται στη Συλλογή κύριων σελίδων, μια βιβλιοθήκη εγγράφων, η οποία δημιουργείται με την εγκατάσταση του Office SharePoint Server 2007.

Συλλογή κύριων σελίδων

Κάθε τοποθεσία του SharePoint έχει μια κύρια σελίδα από προεπιλογή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όσες κύριες σελίδες θέλετε στη Συλλογή κύριας σελίδας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία κύρια σελίδα ως την προεπιλεγμένη κύρια σελίδα για μια τοποθεσία.

Ενώ οι κύριες σελίδες ελέγχουν τον τρόπο εμφάνισης μιας ομάδας σελίδων σε μια τοποθεσία του SharePoint, οι διατάξεις σελίδας ελέγχουν μεμονωμένες ιστοσελίδες και υπαγορεύουν το είδος των πληροφοριών που μπορούν να εμφανίζονται σε αυτές.

Διάταξη σελίδας

Μπορείτε να θεωρήσετε μια διάταξη σελίδας ως πρότυπο για τις σελίδες περιεχομένου. Σε συνδυασμό με μια κύρια σελίδα, μια διάταξη σελίδας καθορίζει τη διάταξη, καθώς και την εμπορική προσαρμογή μιας ιστοσελίδας μέσα σε μια τοποθεσία.

Ο Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων σελίδας για τους τύπους περιεχομένου Σελίδα υποδοχής και Σελίδα άρθρου. Οι τύποι περιεχομένου Σελίδα υποδοχής και Σελίδα άρθρου έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι γενικώς χρήσιμες και να εφαρμόζονται σε πολλά περιβάλλοντα. Οι τύποι ή τα πεδία που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα καθορίζονται από τον τύπο περιεχομένου για τη σελίδα. Κατά τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, πρέπει να τη συσχετίσετε με ακριβώς μία διάταξη σελίδας.

Διάταξη σελίδας

Το περιεχόμενο για την ιστοσελίδα αποθηκεύεται σε πεδία στη σελίδα περιεχομένου. Όταν ζητείται μια ιστοσελίδα, η κύρια σελίδα και η διάταξη σελίδας συνδυάζονται για να σχηματίσουν τη γενική σχεδίαση. Στη συνέχεια, γίνεται λήψη του περιεχομένου από τη σελίδα περιεχομένου και εμφανίζεται στην τελική σχεδίαση της ιστοσελίδας σας.

Μπορείτε να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα διάταξη σελίδας ή να δημιουργήσετε μια καινούργια. Όταν δημιουργείτε μια διάταξη σελίδας, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου πεδίου χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο σύνταξη Web, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Οι διατάξεις σελίδας αποθηκεύονται στη Συλλογή κύριων σελίδων μαζί με τις κύριες σελίδες σας.

Όταν εργάζεστε με κύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας, μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου που διαθέτετε πιο αποτελεσματικά και να εξασφαλίσετε ομοιομορφία στην παρουσίαση για τις μεμονωμένες ιστοσελίδες της τοποθεσίας σας.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×