Αυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας με λέξεις από το κυρίως λεξικό

Σημαντικό  Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας ώστε να διορθώνει αυτόματα όσες ανορθόγραφες λέξεις μοιάζουν με λέξεις που υπάρχουν στο κυρίως λεξικό το οποίο χρησιμοποιείται από τον ορθογραφικό έλεγχο.

Σημείωση  Το κείμενο που περιλαμβάνεται σε υπερ-συνδέσεις δεν διορθώνεται αυτόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενεργοποίηση της Αυτόματης Διόρθωσης για χρήση του κυρίως λεξικού που χρησιμοποιείται από τον ορθογραφικό έλεγχο

Καθορισμός μιας εξαίρεσης Αυτόματης Διόρθωσης με μη αυτόματο τρόπο

Καθορισμός μιας εξαίρεσης με μη αυτόματο τρόπο όταν αναιρείτε μια αλλαγή Αυτόματης Διόρθωσης

Ενεργοποίηση της Αυτόματης Διόρθωσης για χρήση του κυρίως λεξικού που χρησιμοποιείται από τον ορθογραφικό έλεγχο

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office, η Αυτόματη Διόρθωση ορίζεται από προεπιλογή ώστε να ταιριάζει και να διορθώνει μια ανορθόγραφη λέξη με μια λέξη στο κυρίως λεξικό που χρησιμοποιείται από τον ορθογραφικό έλεγχο. Ωστόσο, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι αυτή η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί,

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόγραμμα Outlook

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη χρήση των προτάσεων του ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Σημείωση  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη χρήση των προτάσεων του ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Λέξη

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη χρήση των προτάσεων του ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός μιας εξαίρεσης Αυτόματης Διόρθωσης με μη αυτόματο τρόπο

Είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα από την Αυτόματη Διόρθωση εάν χρησιμοποιείτε σε τακτική βάση μια λέξη η οποία δεν υπάρχει στο κυρίως λεξικό αλλά είναι παρόμοια με μια λέξη στο κυρίως λεξικό. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα προσθέτοντας τη λέξη αυτή στη λίστα Εξαιρέσεων Αυτόματης Διόρθωσης.

Σημειώσεις  

 • Κατά την προσθήκη μιας λέξης στη λίστα εξαιρέσεων, η λέξη αυτή προστίθεται επίσης στο προεπιλεγμένο προσαρμοσμένο λεξικό στον ορθογραφικό έλεγχο.

 • Η λίστα εξαιρέσεων είναι καθολική σε όλα τα προγράμματα του Office τα οποία υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε σε αυτήν τη λίστα σε ένα πρόγραμμα επηρεάζει και τα άλλα προγράμματα.

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόγραμμα Outlook

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 4. Πληκτρολογήστε την ανορθόγραφη λέξη στο πλαίσιο Χωρίς διόρθωση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Σημείωση  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 3. Πληκτρολογήστε την ανορθόγραφη λέξη στο πλαίσιο Χωρίς διόρθωση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Λέξη

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 5. Πληκτρολογήστε την ανορθόγραφη λέξη στο πλαίσιο Χωρίς διόρθωση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός μιας εξαίρεσης με μη αυτόματο τρόπο όταν αναιρείτε μια αλλαγή Αυτόματης Διόρθωσης

Αν η Αυτόματη Διόρθωση προβεί σε μια ανεπιθύμητη διόρθωση ενώ επεξεργάζεστε κάποιο έγγραφο, μπορείτε να αναιρέσετε τη συγκεκριμένη διόρθωση πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας ώστε να προσθέτει αυτόματα τη λέξη στη λίστα Εξαιρέσεων όταν αναιρείτε μια αλλαγή Αυτόματης Διόρθωσης. Αφού το κάνετε αυτό, η Αυτόματη Διόρθωση σταματά να αλλάζει αυτή τη λέξη.

Σημείωση  Η λίστα εξαιρέσεων είναι καθολική σε όλα τα προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε σε αυτή τη λίστα σε ένα πρόγραμμα του Office επηρεάζει και τα άλλα προγράμματα.

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόγραμμα Outlook

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Σημείωση  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Λέξη

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις, και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση  Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Ισχύει για: Publisher 2007, Office 2007, Outlook 2007, Word 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας