Αυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας και εισαγωγή κειμένου και συμβόλων με χρήση λέξεων από μια λίστα

Σημαντικό  Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" για να διορθώσετε τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη, καθώς και να εισαγάγετε σύμβολα και άλλα τμήματα κειμένου. Η δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" εγκαθίσταται από προεπιλογή με βάση μια λίστα τυπικών ορθογραφικών λαθών και συμβόλων, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα που χρησιμοποιείται από την Αυτόματη Διόρθωση.

Σημειώσεις  

 • Η Αυτόματη Διόρθωση μπορεί επίσης να διορθώνει μια λέξη με λάθος ορθογραφία εάν η λέξη αυτή μοιάζει με μια λέξη στο κύριο ορθογραφικό λεξικό. Βρείτε συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Το κείμενο που περιλαμβάνεται σε υπερ-συνδέσεις δεν διορθώνεται αυτόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της λίστας "Αυτόματη Διόρθωση"

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης κατά τη διάρκεια του ορθογραφικού ελέγχου

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Χρήση της Αυτόματης Διόρθωσης στο InfoPath

Κατανόηση της λίστας "Αυτόματη Διόρθωση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" για να κάνετε τα εξής:

 • Να εντοπίσετε και να διορθώσετε αυτόματα λέξεις με τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη     Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε τνη και ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτήν την καταχώρηση με τη λέξη την. Ή εάν πληκτρολογήσετε Θα συναντήσω τνη υπεύθυνη και ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά την καταχώρησή σας με τη φράση Θα συναντήσω την υπεύθυνη.

 • Να εισαγάγετε σύμβολα γρήγορα     Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (c) για να εισαγάγετε ©. Αν η λίστα των ενσωματωμένων καταχωρήσεων της Αυτόματης Διόρθωσης δεν περιέχει τα σύμβολα που θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες καταχωρήσεις.

 • Να εισαγάγετε μεγάλα τμήματα κειμένου γρήγορα     Για παράδειγμα, εάν πρέπει να εισαγάγετε πολλές φορές μια φράση όπως απόδοση της επένδυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να καταχωρεί αυτόματα αυτήν τη φράση όταν πληκτρολογείτε ατε.

Όλες αυτές οι χρήσεις της δυνατότητας "Αυτόματη Διόρθωση" υποστηρίζονται από δύο παράλληλες λίστες λέξεων. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη που πληκτρολογείτε, και η δεύτερη λέξη ή φράση είναι αυτό που καταχωρεί το πρόγραμμα προκειμένου να αντικαταστήσει αυτή τη λέξη.

Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Η λίστα "Αυτόματη Διόρθωση" είναι καθολική σε όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι όταν προσθέτετε ή διαγράφετε μια λέξη από τη λίστα σε κάποιο πρόγραμμα του Microsoft Office, επηρεάζονται και τα άλλα προγράμματα του Office.

Top of Page

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Πρόσβαση

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές πρόσβασης στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Excel

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του PowerPoint, στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Διαχείριση

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Word

 1. Προαιρετικά, εάν θέλετε να προσθέσετε μια καταχώρηση μορφοποιημένου κειμένου, ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με τον τρόπο που εσείς θέλετε, και επιλέξτε το κείμενο.

 2. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης κατά τη διάρκεια του ορθογραφικού ελέγχου

Αν ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, μπορείτε σε ορισμένα προγράμματα του Office, να κάνετε δεξί κλικ σε μια λέξη που συνήθως γράφετε λάθος και να την προσθέσετε απευθείας στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης.

Σημείωση  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα Microsoft Office Outlook, Word, και Visio.

Προσθήκη λέξης στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης από ανορθόγραφη λέξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο και πώς μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη λέξη που έχει υπογραμμιστεί με κόκκινο.

 2. Εμφανίζεται μια λίστα διορθώσεων για την ανορθόγραφη λέξη.

  Δεν εμφανίστηκε μια λίστα διορθώσεων για την ανορθόγραφη λέξη

  Μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη αυτή με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα "Αυτόματη Διόρθωση".

  Σημείωση  Βρείτε συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου στην ενότητα Δείτε επίσης.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αυτόματη Διόρθωση στο μενού συντόμευσης.

 4. Αν το μενού που εμφανίζεται δείχνει τη σωστή ορθογραφία της λέξης, κάντε κλικ σε αυτό. Έχετε ολοκληρώσει αυτήν την εργασία. Αν δεν διορθωθεί, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 6. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που γράψατε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Πρόσβαση

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές πρόσβασης στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Excel

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του PowerPoint, στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Διαχείριση

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Λέξη

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Κάντε ένα τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του Microsoft Office:

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 7. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 8. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Top of Page

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Πρόσβαση

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές πρόσβασης στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Excel

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του PowerPoint, στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Διαχείριση

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  I δεν κάνετε κλικ Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμο

  Πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κάποιο αρχείο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμη αυτήν την επιλογή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Λέξη

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Top of Page

Χρήση της Αυτόματης Διόρθωσης στο InfoPath

Το Microsoft Office InfoPath αντικαθιστά αυτόματα λέξεις κάνοντας χρήση της καθολικής λίστας Αυτόματης Διόρθωσης. Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από άλλα προγράμματα του Microsoft Office στον τρόπο που παρέχει τη συγκεκριμένη δυνατότητα:

 • Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.

 • Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα "Αυτόματη Διόρθωση" με χρήση του InfoPath. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα σε ένα από τα άλλα προγράμματα του Microsoft Office (δείτε τις παραπάνω ενότητες), και οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν και στο InfoPath.

Top of Page

Σημείωση  Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Ισχύει για: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, Project Standard 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας