Αυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας και εισαγωγή κειμένου και συμβόλων με χρήση λέξεων από μια λίστα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" για να διορθώσετε τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη, καθώς και να εισαγάγετε σύμβολα και άλλα τμήματα κειμένου. Η δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" εγκαθίσταται από προεπιλογή με βάση μια λίστα τυπικών ορθογραφικών λαθών και συμβόλων, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα που χρησιμοποιείται από την Αυτόματη Διόρθωση.

Σημειώσεις: 

 • Η Αυτόματη Διόρθωση μπορεί επίσης να διορθώνει μια λέξη με λάθος ορθογραφία εάν η λέξη αυτή μοιάζει με μια λέξη στο κύριο ορθογραφικό λεξικό. Βρείτε συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Το κείμενο που περιλαμβάνεται σε υπερ-συνδέσεις δεν διορθώνεται αυτόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα αυτόματης διόρθωσης κατά τον ορθογραφικό έλεγχο

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Χρήση της Αυτόματης Διόρθωσης στο InfoPath

Κατανόηση της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματη Διόρθωση" για να κάνετε τα εξής:

 • Αυτόματος εντοπισμός και Διόρθωση τυπογραφικών λαθών και λέξεων με ορθογραφικά λάθη     Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε και ένα διάστημα , η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με το. Ή, εάν πληκτρολογήσετε αυτό είναι τνη καθώς και ένα διάστημα, η Αυτόματη Διόρθωση αντικαθιστά αυτό που πληκτρολογήσατε με το σπίτι.

 • Να εισαγάγετε σύμβολα γρήγορα     Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (c) για να εισαγάγετε ©. Αν η λίστα των ενσωματωμένων καταχωρήσεων της Αυτόματης Διόρθωσης δεν περιέχει τα σύμβολα που θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες καταχωρήσεις.

 • Να εισαγάγετε μεγάλα τμήματα κειμένου γρήγορα     Για παράδειγμα, εάν πρέπει να εισαγάγετε πολλές φορές μια φράση όπως απόδοση της επένδυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ώστε να καταχωρεί αυτόματα αυτήν τη φράση όταν πληκτρολογείτε ατε.

Όλες αυτές οι χρήσεις της δυνατότητας Αυτόματης Διόρθωσης υποστηρίζονται από δύο παράλληλες λίστες λέξεων. Την πρώτη λέξη είναι η λέξη που πληκτρολογείτε και τη δεύτερη λέξη ή φράση είναι τι το πρόγραμμα εισαγάγει για να αντικαταστήσετε τη λέξη.

Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης είναι καθολική σε όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την προσθήκη ή διαγραφή μιας λέξης από τη λίστα σε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office, τα άλλα προγράμματα του Office επηρεάζονται.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Πρόσβαση

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 6. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 4. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Προαιρετικά, εάν θέλετε να προσθέσετε μια καταχώρηση μορφοποιημένου κειμένου, ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με τον τρόπο που εσείς θέλετε, και επιλέξτε το κείμενο.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Στο πλαίσιοΑντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συνήθως γράφετε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα αυτόματης διόρθωσης κατά τον ορθογραφικό έλεγχο

Αν ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, μπορείτε σε ορισμένα προγράμματα του Office, να κάνετε δεξί κλικ σε μια λέξη που συνήθως γράφετε λάθος και να την προσθέσετε απευθείας στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα Microsoft Office Outlook, Word, και Visio.

Προσθήκη λέξης στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης από ανορθόγραφη λέξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο και πώς μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη λέξη που έχει υπογραμμιστεί με κόκκινο.

 2. Εμφανίζεται μια λίστα διορθώσεων για την ανορθόγραφη λέξη.

  Δεν εμφανίστηκε μια λίστα διορθώσεων για την ανορθόγραφη λέξη

  Μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη καταχώρησης κειμένου στη λίστα αυτόματης διόρθωσης.

  Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου στην ενότητα Δείτε επίσης.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αυτόματη Διόρθωση στο μενού συντόμευσης.

 4. Αν το μενού που εμφανίζεται δείχνει τη σωστή ορθογραφία της λέξης, κάντε κλικ σε αυτό. Έχετε ολοκληρώσει αυτήν την εργασία. Αν δεν διορθωθεί, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 6. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που γράψατε λάθος — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 7. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης — για παράδειγμα, πληκτρολογήστε συνήθως.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιεχομένων μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Πρόσβαση

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 6. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 4. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 5. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Κάντε ένα τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του Microsoft Office:

 5. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 6. Κάντε κλικ στην καταχώρηση της λίστας που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Με.

 7. Πληκτρολογήστε τη νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

 8. Επιλέξτε Αντικατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία μιας καταχώρησης κειμένου στη λίστα Αυτόματη Διόρθωση

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Πρόσβαση

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές της Access στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Excel στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Project

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  Να δεν είναι δυνατό να κάντε κλικ στις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επειδή δεν είναι διαθέσιμη

  Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο αρχείο, για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο για να καταστήσετε διαθέσιμη αυτή την εντολή.

 2. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 3. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές του Word στο κάτω μέρος του παραθύρου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

 5. Στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο Αντικατάσταση, επιλέξτε την καταχώρηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της Αυτόματης Διόρθωσης στο InfoPath

Το Microsoft Office InfoPath αντικαθιστά αυτόματα λέξεις, χρησιμοποιώντας την καθολική λίστα αυτόματης διόρθωσης. Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από άλλα προγράμματα του Microsoft Office με τον τρόπο που προσφέρει αυτή η δυνατότητα:

 • Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.

 • Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα "Αυτόματη Διόρθωση" με χρήση του InfoPath. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα σε ένα από τα άλλα προγράμματα του Microsoft Office (δείτε τις παραπάνω ενότητες), και οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν και στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!