Αποκλεισμός ή κατάργηση αποκλεισμού εξωτερικού περιεχομένου στα έγγραφα του Office

Για να προστατευτεί η ασφάλεια και το απόρρητό σας, το 2007 Microsoft Office system έχει προσαρμοστεί από προεπιλογή να αποκλείει εξωτερικό περιεχόμενο — όπως εικόνες, συνδεμένα μέσα, υπερ-συνδέσεις και συνδέσεις δεδομένων — στα βιβλία εργασίας και στις παρουσιάσεις. Ο αποκλεισμός εξωτερικού περιεχομένου βοηθά στην πρόληψη των Web beacon και άλλων μεθόδων εισβολής που οι εισβολείς χρησιμοποιούν για να εισβάλουν στον υπολογιστή σας και να σας παρασύρουν προκειμένου να εκτελέσετε κακόβουλο κώδικα εν αγνοία σας και χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι το εξωτερικό περιεχόμενο και γιατί τα Web beacon είναι πιθανός κίνδυνος;

Πώς το Κέντρο αξιοπιστίας με προστατεύει από εξωτερικό περιεχόμενο;

Τι πρέπει να κάνω όταν μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω εξωτερικό περιεχόμενο;

Αλλαγή ρυθμίσεων εξωτερικού περιεχομένου για το Excel στο Κέντρο αξιοπιστίας

Τι είναι το εξωτερικό περιεχόμενο και γιατί τα Web beacon είναι πιθανός κίνδυνος;

Εξωτερικό περιεχόμενο θεωρείται κάθε περιεχόμενο που συνδέεται από το Internet ή κάποιο εσωτερικό δίκτυο στο βιβλίο εργασίας ή στην παρουσίαση. Ορισμένα παραδείγματα εξωτερικού περιεχομένου είναι εικόνες, συνδεμένα μέσα, συνδέσεις δεδομένων και πρότυπα.

Οι εισβολείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικό περιεχόμενο ως Web beacon. Τα Web beacon στέλνουν πίσω πληροφορίες από τον υπολογιστή σας στο διακομιστή που περιέχει το εξωτερικό περιεχόμενο. Στους τύπους Web beacon συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Εικόνες     Ένας εισβολέας στέλνει ένα βιβλίο εργασίας ή μια παρουσίαση που περιέχει εικόνες για να τις δείτε. Όταν ανοίγετε το αρχείο, η εικόνα λαμβάνεται και πληροφορίες σχετικά με το αρχείο μεταδίδονται πίσω στον εξωτερικό διακομιστή.

 • Εικόνες σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook     Το Microsoft Office Outlook 2007 διαθέτει το δικό του μηχανισμό για τον αποκλεισμό εξωτερικού περιεχομένου στα μηνύματα. Έτσι προστατεύεστε από τα Web beacon που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να αναμεταδώσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκλεισμός και κατάργηση αποκλεισμού αυτόματης λήψης εικόνων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Συνδεμένα μέσα     Ένας εισβολέας σάς στέλνει μια παρουσίασης ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρουσίαση περιέχει ένα αντικείμενο μέσου αναπαραγωγής, όπως ήχο, που είναι συνδεδεμένο με έναν εξωτερικό διακομιστή. Όταν ανοίγετε την παρουσίαση στο Microsoft Office PowerPoint 2007, το αντικείμενο μέσου αναπαράγεται και, στη συνέχεια, εκτελεί μια κακόβουλη δέσμη ενεργειών που προκαλεί βλάβη στον υπολογιστή σας.

 • Συνδέσεις δεδομένων     Ένας εισβολέας δημιουργεί ένα βιβλίο εργασίας και σας το στέλνει ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το βιβλίο εργασίας περιέχει κώδικα που που λαμβάνει ή στέλνει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων. Ο εισβολέας δεν έχει δικαιώματα στη βάση δεδομένων, αλλά εσείς έχετε. Ως αποτέλεσμα, όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας στο Microsoft Office Excel 2007, ο κώδικας εκτελείται και αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα δικά σας διαπιστευτήρια. Στη συνέχεια, μπορεί να εκτελεστεί πρόσβαση σε δεδομένα ή τροποποίηση δεδομένων εν αγνοία σας και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αρχή της σελίδας

Πώς το Κέντρο αξιοπιστίας με προστατεύει από εξωτερικό περιεχόμενο;

Εάν υπάρχει εξωτερικό περιεχόμενο στη βιβλίο εργασίας ή στην παρουσίαση, όταν ανοίγετε το αρχείο, η γραμμή μηνυμάτων σάς ειδοποιεί ότι το εξωτερικό περιεχόμενο έχει αποκλειστεί.

Γραμμή μηνυμάτων

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, που σας δίνει την επιλογή να καταργήσετε τον αποκλεισμό του εξωτερικού περιεχομένου. Για να μάθετε πώς να λάβετε μια ασφαλή απόφαση προτού κάνετε κάποια επιλογή, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Τι πρέπει να κάνω όταν μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω εξωτερικό περιεχόμενο;

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε το εξωτερικό περιεχόμενο ή να το αφήσετε αποκλεισμένο. Θα πρέπει να ενεργοποιείτε το εξωτερικό περιεχόμενο μόνο εάν είστε σίγουροι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office

Σημαντικό  Εάν είστε σίγουροι ότι το εξωτερικό περιεχόμενο σε ένα βιβλίο εργασίας ή σε μια παρουσίαση είναι αξιόπιστο και εάν δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε ξανά για το συγκεκριμένο εξωτερικό περιεχόμενο, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας σε ένα λιγότερο ασφαλές επίπεδο, είναι προτιμότερο να μετακινήσετε το αρχείο σε μια αξιόπιστη τοποθεσία. Τα αρχεία σε αξιόπιστες τοποθεσίες εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ρυθμίσεων εξωτερικού περιεχομένου για το Excel στο Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας εξωτερικού περιεχομένου βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας μόνο για το Office Excel 2007. Δεν μπορείτε να αλλάξετε καθολικά στο Κέντρο αξιοπιστίας τις ρυθμίσεις εξωτερικού περιεχομένου για το Office PowerPoint 2007.

Εάν εργάζεστε σε κάποια εταιρεία, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να έχει ήδη αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και μπορεί να μην σας επιτρέπεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Αλλαγή ρυθμίσεων για συνδέσεις δεδομένων

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξωτερικό περιεχόμενο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στην περιοχή Ρυθμίσεις ασφαλείας για συνδέσεις δεδομένων:

  • Ενεργοποίηση όλων των συνδέσεων δεδομένων (δεν συνιστάται)      Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να ανοίγετε βιβλία εργασίας που περιέχουν συνδέσεις σε εξωτερικά δεδομένα και για να δημιουργήσετε συνδέσεις σε εξωτερικά δεδομένα στο τρέχον βιβλίο εργασίας, χωρίς να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας. Η επιλογή αυτή δεν συνιστάται, διότι η σύνδεση σε εξωτερική πηγή δεδομένων που δεν γνωρίζετε μπορεί να είναι επιβλαβής και διότι δεν λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν ανοίγετε κάποιο βιβλίο εργασίας από οποιαδήποτε τοποθεσία. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο όταν εμπιστεύεστε την πηγή δεδομένων των συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων. Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε προσωρινά αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν δεν την χρειαζόσαστε πλέον.

  • Ερώτηση στο χρήστη σχετικά με τις συνδέσεις δεδομένων      Αυτή είναι η προεπιλογή. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση ασφαλείας κάθε φορά που ανοίγεται ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει εξωτερικές συνδέσεις δεδομένων και κάθε φορά που δημιουργείται μια σύνδεση εξωτερικών δεδομένων στο τρέχον βιβλίο εργασίας. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σάς δίνουν την επιλογή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων για κάθε βιβλίο εργασίας που ανοίγετε, ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων δεδομένων      Κάντε αυτήν την επιλογή εάν δεν θέλετε να ενεργοποιούνται συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων στο τρέχον βιβλίο εργασίας. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, ποτέ δεν πραγματοποιείται καμία σύνδεση δεδομένων σε οποιοδήποτε βιβλίο εργασίας ανοίξετε. Εάν δημιουργήσετε νέες συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων μετά από το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, αυτές οι συνδέσεις δεδομένων δεν ενεργοποιούνται όταν ανοίξετε και πάλι το βιβλίο εργασίας. Αυτή είναι μια πολύ περιοριστική ρύθμιση και μπορεί να προκαλέσει την μη αναμενόμενη λειτουργικότητα του προγράμματος.

Αλλαγή ρυθμίσεων για συνδέσεις βιβλίων εργασίας

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξωτερικό περιεχόμενο.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στην περιοχή Ρυθμίσεις ασφαλείας για συνδέσεις βιβλίου εργασίας:

  • Ενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης για όλες τις συνδέσεις βιβλίου εργασίας (δεν συνιστάται)      Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε οι συνδέσεις σε δεδομένα σε ένα άλλο φύλλο εργασίας να ενημερώνονται αυτόματα χωρίς να λαμβάνετε προειδοποίηση ασφαλείας. Η επιλογή αυτή δεν συνιστάται, καθώς η αυτόματη ενημέρωση των συνδέσεων σε δεδομένα βιβλίων εργασίας που δεν γνωρίζετε μπορεί να είναι επιβλαβή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο όταν εμπιστεύεστε τα βιβλία εργασίας στα οποία γίνεται η σύνδεση δεδομένων. Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή προσωρινά και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, όταν πλέον δεν τη χρειάζεστε.

  • Ερώτηση στο χρήστη σχετικά με την αυτόματη ενημέρωση των συνδέσεων βιβλίου εργασίας      Αυτή είναι η προεπιλογή. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να λαμβάνετε μια προειδοποίηση ασφαλείας κάθε φορά που εκτελείτε αυτόματες ενημερώσεις στο τρέχον βιβλίο εργασίας για συνδέσεις σε δεδομένα σε κάποιο άλλο βιβλίο εργασίας.

  • Απενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης για συνδέσεις βιβλίου εργασίας      Κάντε αυτήν την επιλογή εάν δεν θέλετε να ενημερώνονται αυτόματα οι συνδέσεις στο τρέχον βιβλίο εργασίας σε δεδομένα σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Office 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας