Αντιστοίχιση πεδίων στο Business Contact Manager

Όταν εισάγετε δεδομένα από κάποια άλλη εφαρμογή στο Business Contact Manager for Outlook, τα δεδομένα σας μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένα σε διαφορετικά πεδία από τα πεδία που χρησιμοποιούνται στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Προκειμένου να εισαγάγετε τα δεδομένα σας σωστά, θα πρέπει να επισημάνετε ποιο πεδίο στο εισαγόμενο αρχείο αντιστοιχεί με ένα αντίστοιχο πεδίο στο Business Contact Manager for Outlook. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αντιστοίχιση.

Συμβουλή: Πριν από την εισαγωγή ενός αρχείου δεδομένων, συνιστάται να συγκρίνετε τα πεδία του με τα πεδία στην εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής και να κάνετε την κατάλληλα διάταξη ώστε να αντιστοιχούν τα πεδία. Για παράδειγμα, μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία στο πεδίο επαγγελματικής διεύθυνσης, δημιουργήστε δύο τιμές ώστε να μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα πεδία επαγγελματικής διεύθυνσης, πόλης και πολιτείας ξεχωριστά.

Από      Σύρετε μια τιμή από τη λίστα Τιμή στο πεδίο που θέλετε να γίνει η αντιστοίχιση στη λίστα Πεδίο. Μετά από την αντιστοίχιση μιας τιμής, εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής δίπλα σε αυτήν την τιμή στη λίστα Τιμή και το όνομα της τιμής εμφανίζεται δίπλα στο αντίστοιχο όνομα πεδίου στη λίστα Πεδίο.

Προς      Σύρετε ένα στοιχείο από τη λίστα Πεδίο προς την τιμή στη λίστα Τιμή από την οποία αντιστοιχίστηκε, για να καταργήσετε την αντιστοίχιση για αυτό το πεδίο.

Εκκαθάριση αντιστοίχισης      Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να εκκαθαρίσετε όλες τις αντιστοιχίσεις από τις τιμές προέλευσης προς τα πεδία προορισμού.

Χρήση προηγούμενης αντιστοίχισης      Μετά από την εισαγωγή ενός αρχείου, τα πεδία που αντιστοιχίσατε αποθηκεύονται. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τις προηγούμενες αντιστοιχίσεις, εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο με το ίδιο όνομα και τα ίδια πεδία.

Συμβουλή

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε δεδομένα χωρίς μεταφορά και απόθεση, επιλέγοντας μια τιμή στη λίστα Τιμή, πατώντας Ctrl+L, επιλέγοντας το πεδίο προορισμού στη λίστα Πεδίο και πατώντας Ctrl+L και πάλι.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση σε νέο πεδίο για να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα σας σε νέα πεδία ορισμένα από το χρήστη ή για αντιστοίχιση σε άλλους υπάρχοντες ή ορισμένους από το χρήστη τύπους πεδίων.

Σημείωση: Η σελίδα αυτή αποτελεί τμήμα του Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager for Outlook. Για πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό, στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Business Contact Manager for Outlook.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×