Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας μακροεντολής σε άλλο βιβλίο εργασίας

Εάν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει μια μακροεντολή Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλλού, μπορείτε να αντιγράψετε τη λειτουργική μονάδα που περιέχει τη μακροεντολή σε άλλο ανοικτό βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας Microsoft Visual Basic.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση μακροεντολών και VBA

Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας από ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο

Επισκόπηση μακροεντολών και VBA

Εάν γενικά δεν είστε εξοικειωμένοι με τις μακροεντολές και τη VBA, μπορεί να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες χρήσιμες.

 • Η μακροεντολή είναι μια ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση εργασιών.

 • Μπορείτε να καταγράψετε μακροεντολές χρησιμοποιώντας την εντολή Καταγραφή μακροεντολής (καρτέλα Προγραμματιστής, ομάδα Κώδικας).

 • Οι μακροεντολές καταγράφονται στη γλώσσα προγραμματισμού VBA.

 • Μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τις μακροεντολές σας στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic, ένα παράθυρο που ανοίγει το Excel.

  Λειτουργική μονάδα που περιέχει δυο μακροεντολές αποθηκευμένες στη λειτουργική μονάδα Module1 στο Βιβλίο1

Μακροεντολές που ονομάζονται "MakeCellGreen" και "SetRowHeight" βρίσκονται σε μια λειτουργική ομάδα που λέγεται Λειτουργική_μονάδα1, η οποία είναι αποθηκευμένη στο Βιβλίο1.

Αντιγραφή λειτουργικής μονάδας από ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε το εξής για να την εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Για να ορίσετε το επίπεδο ασφάλειας προσωρινά στην ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας κάντε κλικ στο κουμπί Ασφάλεια μακροεντολής.

  2. Στην κατηγορία Ρυθμίσεις μακροεντολών, κάτω από την ενότητα Ρυθμίσεις μακροεντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδέχεται να μπορεί εκτελεστεί επικίνδυνος κώδικας) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η ομάδα "Κώδικας" στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

   Σημείωση    Για να αποτραπεί η εκτέλεση ενδεχομένως επικίνδυνου κώδικα, προτείνεται να επιστρέψετε σε οποιεσδήποτε από τις ρυθμίσεις που απενεργοποιούν όλες τις μακροεντολές, αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες με μακροεντολές.

 3. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει τη λειτουργική μονάδα που θέλετε να αντιγράψετε και το βιβλίο εργασίας στο οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε τη λειτουργική μονάδα.

 4. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Visual Basic.

  Αυτή η ενέργεια εκκινεί το πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση έργου Εικόνα κουμπιού.
  Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να προβάλετε την Εξερεύνηση έργου, μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+R.

 1. Μεταφέρετε τη λειτουργική μονάδα που θέλετε να αντιγράψετε στο βιβλίο εργασίας-στόχο στην Εξερεύνηση έργου (συνήθως ονομάζεται Έργο VBA (<όνομα βιβλίου εργασίας>).
  Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τη Λειτουργική_μονάδα1 από το Έργο VBA (Βιβλίο2.xlsm) στο Έργο VBA (Βιβλίο1.xlsm), η λειτουργική μονάδα θα αντιγραφεί ως Λειτουργική_μονάδα1 στον κόμβο Λειτουργικές μονάδες κάτω από το Έργο VBA (Βιβλίο1.xlsm).

  VBA Project Explorer

  Λειτουργική_μονάδα1 μακροεντολής -- έχει αντιγραφεί από Βιβλίο2.xlsm σε Βιβλίο1.xlsm

  Αντιγραφή Λειτουργικής_μονάδας1 μακροεντολής

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2010, Excel 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας