Αναζήτηση λέξεων στο λεξικό

Για τον ορθογραφικό έλεγχο μιας λέξης ή για να βρείτε τον ορισμό της, μπορείτε να αναζητήσετε τις λέξεις στο λεξικό χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναζήτησης.

Ποιο πρόγραμμα του Microsoft Office 2010 χρησιμοποιείτε;

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Publisher, OneNote, ή Visio

Word

Excel

Σημείωση: Η χρήση του Alt+κλικ για μεμονωμένες λέξεις δεν υποστηρίζεται στο Microsoft Office Excel.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην εντολή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Excel ribbon review tab

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, πιέστε Alt και κάντε κλικ στο κελί που θέλετε. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία λέξεις στο κελί, η επιλογή θα συμπεριφερθεί στο περιεχόμενο σαν να ήταν φράση.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

OneNote

 1. Από το μενού Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην εντολή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Καρτέλα "Αναθεώρηση", κουμπί "Έρευνα"

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε μία μόνο λέξη στο έγγραφο, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να αναζητήσετε μια φράση στο έγγραφο, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Outook Ribbon Research Button

  Σημείωση: Στο Microsoft Office Outlook, το παράθυρο εργασιών Έρευνα είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε νέο στοιχείο του Outlook, όπως ένα μήνυμα στο οποίο μπορείτε να συνθέσετε κείμενο, αλλά όχι από το κύριο παράθυρο του Outlook.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε μία μόνο λέξη στο έγγραφο, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να αναζητήσετε μια φράση στο έγγραφο, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Σημείωση: Η χρήση του συνδυασμού Alt+κλικ δεν υποστηρίζεται στο Microsoft Office PowerPoint.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην εντολή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Review Tab, Research button

 2. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Research menu

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε μία μόνο λέξη στο έγγραφο, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να αναζητήσετε μια φράση στο έγγραφο, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Publisher, OneNote, ή Visio

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην εντολή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Review Tab, Research button

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε μία μόνο λέξη στο έγγραφο, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να αναζητήσετε μια φράση στο έγγραφο, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Από το μενού Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην εντολή Έρευνα.

  Πού βρίσκεται;

  Review Tab, Research button

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε μία μόνο λέξη στο έγγραφο, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Για να αναζητήσετε μια φράση στο έγγραφο, επιλέξτε τις λέξεις που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT και κάντε κλικ στην επιλογή.

  • Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης Εικόνα κουμπιού .

   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Έρευνα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×