Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Κάτι τόσο απλό όσο η αλλαγή του ύψους των γραμμών και η αναδίπλωση κειμένου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο εμφάνισης του έργου σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή ύψους γραμμής

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Αλλαγή ύψους γραμμής

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος των γραμμή σε οποιαδήποτε προβολή φύλλο για να εμφανίσετε ολόκληρο το κείμενο, όταν το μήκος του είναι πολύ μεγάλο και δεν είναι πλήρως ορατό σε μια στήλη, χωρίς να είναι απαραίτητο να αυξήσετε το πλάτος του πεδίου.

  1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος μιας γραμμής στο έργο σας, σύρετε το κάτω περίγραμμα της επικεφαλίδας γραμμής (το πρώτο από αριστερά κελί της γραμμής).

  2. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος πολλών γραμμών ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε. Σύρετε το κάτω περίγραμμα της τελευταίας επιλεγμένης γραμμής.

Σημείωση: Το ύψος της γραμμής μπορείτε να το ρυθμίσετε μόνο από το πρώτο από αριστερά κελί της γραμμής. Εάν το επιχειρήσετε από άλλη θέση, θα μετακινήσετε τη θέση της γραμμής.

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Μια νέα δυνατότητα του Project 2010 είναι η αναδίπλωση κειμένου σε οποιοδήποτε κελί.

  1. Επιλέξτε μια στήλη σε οποιαδήποτε προβολή, η οποία να περιέχει έναν πίνακα (εκτός του πίνακα "Οργάνωση ομάδας").

  2. Κάντε δεξιό κλικ στην κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αναδίπλωση κειμένου.

Σημείωση: 

  • Για να γίνει αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί γραμμής, το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα διάστημα, ώστε το Project να ξέρει που να κάνει αυτόματη αλλαγή γραμμής για την αναδίπλωση λέξεων. Δεν μπορείτε να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο σε ποιο σημείο θα γίνει η αλλαγή γραμμής.

  • Η αναδίπλωση κειμένου πραγματοποιείται μόνο εάν το κείμενο είναι υπερβολικά μεγάλο για το πλάτος του κελιού γραμμής. Εάν το κείμενο χωράει σε μία γραμμή, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αλλαγή γραμμής με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αλλαγή γραμμής μόνο μειώνοντας το πλάτος της στήλης.

  • Η αναδίπλωση μιας λίστας ονομάτων στη στήλη "Ονόματα πόρων" του γραφήματος Gantt και άλλων προβολών με μορφή φύλλου θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει ένα διάστημα στο όνομα ενός ατόμου, για παράδειγμα μεταξύ του ονόματος και του επωνύμου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×