Ανάπτυξη κανόνες και μεταβλητές

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά τη δημιουργία ή τροποποίηση μιας μεταβλητής κανόνα ή του μοντέλου επιχειρήσεις στο PerformancePoint Planning Business Modeler, πρέπει να αναπτύξετε τον κανόνα ή μεταβλητή στο χώρο εργασίας Σύνοψη του μοντέλου για να την κάνετε διαθέσιμη σε άλλες εφαρμογές PerformancePoint Server.

Ανάπτυξη μιας μεταβλητής ή έναν κανόνα

  1. Στο παράθυροΠεριήγησης τοποθεσίαςPlanning Business Modeler, κάντε κλικ στην επιλογή μοντέλα

  2. Στο χώρο εργασίας του μοντέλα, κάντε διπλό κλικ σε ένα μοντέλο για να το ανοίξετε.

  3. Εάν δεν έχετε ακόμη ανάληψη του μοντέλου, κάντε κλικ στην επιλογή ανάληψη ελέγχου στο παράθυρο Εργασίες μοντέλο.

  4. Στο παράθυρο Εργασιών μοντέλο, κάντε κλικ στην επιλογή κανόνες ανάπτυξη και μεταβλητές.


Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×