Ανάπτυξη ενός μοντέλου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ανάπτυξη του μοντέλου, PerformancePoint Planning Server ενημερώνει όταν βάση δεδομένων της εφαρμογής με την πιο πρόσφατη έκδοση του μοντέλου δεδομένων, διαδικασίες και δομές διάστασης. Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου σε μια τοποθεσία του μοντέλου, τον ορισμό ενημερωμένο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε άλλες εφαρμογές PerformancePoint Server που χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων, όπως Πρόσθετο PerformancePoint για Excel.

Σημείωση: Για την ανάπτυξη μιας τοποθεσίας μοντέλο διαφέρει από την αποθήκευση μιας τοποθεσίας του μοντέλου. Όταν αποθηκεύετε μια τοποθεσία του μοντέλου, Planning Business Modeler ενημερώνει τις πληροφορίες του υπολογιστή-πελάτη, το οποίο καθιστά το μοντέλο διαθέσιμο σε άλλους χρήστες Planning Business Modeler, αλλά δεν ενημερώνουν τα δεδομένα ή τις διαδικασίες στο επίπεδο του διακομιστή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επισκόπηση του μοντέλου ανάπτυξης

Ανάπτυξη μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μοντέλο

Ανάπτυξη ενός μοντέλου

Επανάληψη επεξεργασία μοντέλου δεδομένων

Επισκόπηση του μοντέλου ανάπτυξης

Κατά την ανάπτυξη μιας τοποθεσίας μοντέλο για πρώτη φορά, PerformancePoint Server δημιουργεί κύβο δεδομένων και τη συμπληρώνει με τις διαστάσεις, σύνολα μέλος, μοντέλα ή άλλα στοιχεία που έχετε καθορίσει. Για αυτόν το λόγο, την αρχική ανάπτυξη απαιτεί περισσότερο χρόνο από οι επόμενες αναπτύξεις, οι οποίες ενημέρωση μόνο στις ενότητες που έχουν τροποποιηθεί από τον κύβο.

Όταν έχει αναπτυχθεί μοντέλου, μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογισμούς και τις αντιστοιχίσεις μοντέλο στο μοντέλο, και συντάκτης πρότυπα φορμών και εκθέσεων. Στη συνέχεια, όταν αναπτύξετε εκ νέου αυτό το μοντέλο, PerformancePoint Server επικυρώσει όλα τα μοντέλα στην τοποθεσία του μοντέλου, και δεν πρόκειται να αναπτυχθούν τοποθεσία του μοντέλου, εάν ένα ή περισσότερα από αυτά τα μοντέλα δεν είναι έγκυροι.

Είναι καλή πρακτική να αναπτύξετε ένα μοντέλο τακτικά, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενημερώσεις στην τοποθεσία του μοντέλου. Αυτό περιλαμβάνει διαστάσεων αλλαγές, όπως η νέα ή τροποποιημένα μέλος αντιστοιχίσεων σύνολα, υπολογισμοί και δεδομένων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα μοντέλο λειτουργικές με ένα μοντέλο συσχετισμένη υπόθεση. Εάν τα δεδομένα μοντέλου υπόθεση αλλάζουν, δεν θα βλέπετε τις αλλαγές στο μοντέλο λειτουργικές μέχρι να αναπτύξετε το μοντέλο ξανά.

Σημείωση: Κατά την προσθήκη ή ενημέρωση δεδομένων και δομές σε ένα μοντέλο, να αναπτύξετε σταδιακά στο μοντέλο χρησιμοποιώντας το επιλογή Επανάληψη επεξεργασία μοντέλου δεδομένων . Αυτή η ενέργεια αποθηκεύει το νέο ή ενημερωμένο δεδομένων και τις δομές στη βάση δεδομένων PerformancePoint Server.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μοντέλο

 1. Στο παράθυρο Περιήγησης της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη τοποθεσίας.

 2. Στο παράθυρο Εργασιών τοποθεσίας , κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη μοντέλο τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη ενός μοντέλου

 1. Στο παράθυρο Περιήγησης της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή μοντέλα.

 2. Στο χώρο εργασίας του μοντέλα, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του μοντέλου για να το ανοίξετε.

 3. Εάν δεν έχετε ακόμη ανάληψη του μοντέλου, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου στο παράθυρο Εργασίες μοντέλο.

 4. Στο παράθυρο Εργασιών μοντέλο, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη μοντέλο τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Επανάληψη επεξεργασία μοντέλου δεδομένων

Κατά την ενημέρωση δεδομένων και δομές σε ένα μοντέλο, μπορείτε να αποθηκεύσετε το νέο ή ενημερωμένο δεδομένων και δομές στη βάση δεδομένων PerformancePoint Server σταδιακά, χρησιμοποιώντας την επιλογή Επανάληψη επεξεργασία μοντέλου δεδομένων.

 1. Στο παράθυρο Πρόγραμμα περιήγησης χώρου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή μοντέλα.

 2. Στον πίνακα μοντέλα, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε ένα μοντέλο.

 3. Στο παράθυρο Εργασιών μοντέλο, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη επεξεργασία μοντέλου δεδομένων.

  Συμβουλή: Καθώς Planning Business Modeler reprocesses του μοντέλου δεδομένων, εμφανίζεται μια γραμμή κατάστασης με μια ένδειξη που εμφανίζει την πρόοδο της εργασίας. Όταν η επεξεργασία του μοντέλου είναι με επιτυχία, προς το σκοπό εμφανίζεται ένα μήνυμα στη γραμμή κατάστασης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×