Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, διαφάνειες έχουν πιο τετράγωνο (4:3). Το προεπιλεγμένο μέγεθος διαφάνειας στο PowerPoint 2013 και το PowerPoint 2016 είναι ευρεία οθόνη (16:9). Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών σε 4:3 —, ακόμα και σε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφανειών μεγέθη ώστε να συμφωνεί με μια ποικιλία κοινά μεγέθη χαρτιού και άλλα στοιχεία της οθόνης.

Εάν θέλετε να κάνετε εναλλαγή από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση κατακόρυφου διαφάνεια της προβολής για την παρουσίασή σας.

Υποστήριξη προβολής σε ευρεία οθόνη

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών από ευρεία οθόνη (16:9) σε τυπική (4:3) ή από τυπική σε ευρεία οθόνη

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κανονική προβολή (στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή " κανονική "). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση και κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας στην ομάδα Προσαρμογή.

  Κουμπί μέγεθος διαφάνειας στην ομάδα Προσαρμογή

  Σημείωση: Το κουμπί Μέγεθος διαφανειών είναι επίσης διαθέσιμες στην προβολή υποδείγματος διαφανειών στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική (4:3) ή ευρεία οθόνη (16:9).

  Σημειώσεις: Όταν το PowerPoint δεν έχει τη δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης του περιεχομένου, παρέχονται δύο επιλογές:

  • Μεγιστοποίηση: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχόμενο της διαφάνειάς σας όταν κλιμάκωση σε μεγαλύτερο μέγεθος διαφάνειας. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενό σας δεν προσαρμόζεται στη διαφάνεια.

  • Εξασφάλιση προσαρμογής: Ορίστε αυτήν την επιλογή για να μειώσετε το μέγεθος του περιεχομένου σας κατά την κλιμάκωση σε μικρότερο μέγεθος διαφάνειας. Αυτό θα μπορούσε να κάνετε το περιεχόμενό σας εμφανίζονται με μικρότερο μέγεθος, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα για να δείτε όλο το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας.

   Εξασφάλιση ή μεγιστοποίηση προσαρμογής

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών σε προσαρμοσμένες διαστάσεις και άλλα συνηθισμένα μεγέθη χαρτιού και οθόνης

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κανονική προβολή (στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή " κανονική "). Στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας.

  Επιλογή μενού προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας

  Σημείωση: Το κουμπί Μέγεθος διαφανειών είναι επίσης διαθέσιμες στην προβολή υποδείγματος διαφανειών στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Κάντε ένα από τα εξής στο πλαίσιο Μέγεθος διαφανειών:

  • Ορίστε τις διαστάσεις ύψους και πλάτους, καθώς και τον προσανατολισμό.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Διαφάνειες προσαρμοσμένες για και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

   Συμβουλές: Υπάρχουν δύο επιλογές για αναλογίες 16:9: ευρείας οθόνης και Προβολή στην οθόνη (16:9). Υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτοί οι δύο:

   • Η επιλογή Προβολή στην οθόνη (16:9) ορίζει τις διαστάσεις των διαφανειών σε 10 x 5,625 ίντσες.

   • Η επιλογή Ευρεία οθόνη ορίζει τις διαστάσεις σε 13,333 x 7,5 ίντσες.


   Και οι δύο αυτές οι επιλογές είναι οι ίδιες αναλογίες εικόνας και θα έχουν την ίδια εμφάνιση στην Κανονική προβολή, εφόσον προσαρμόζουμε αυτόματα το ζουμ. Η επιλογή "Ευρεία οθόνη" (13,333 x 7,5 ίντσες) παρέχει μεγαλύτερη περιοχή επιφάνειας στη διαφάνεια για το περιεχόμενο, γεγονός που την καθιστά την καλύτερη επιλογή για παρουσιάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα άλλα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Η επιλογή "Ευρεία οθόνη" (13,333 x 7,5 ίντσες) δεν χωρά σε ένα φύλλο χαρτιού 8,5 x 11 χωρίς να χρειαστεί κλιμάκωση του περιεχομένου.

   "Ευρεία οθόνη" ή "Προβολή στην οθόνη" 16:9

Ορισμός του νέου μεγέθους διαφανειών ως προεπιλεγμένου για νέες παρουσιάσεις

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κανονική προβολή (στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή " κανονική "). Στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας.

  Επιλογή μενού προσαρμοσμένο μέγεθος διαφάνειας

 2. Ακολουθήστε τα βήματα στην παραπάνω ενότητα για να επιλέξετε το μέγεθος της διαφάνειας που θέλετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Θέματα.

  Βέλος "Περισσότερα"

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος θέματος.

 5. Δώστε στο θέμα σας ένα όνομα που θα θυμάστε εύκολα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος περισσότερα ξανά στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας θέματα. Θα δείτε το θέμα που αποθηκεύσατε πρόσφατα στην περιοχή μια προσαρμοσμένη ομάδα.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο νέο προσαρμοσμένο θέμα σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός θέματος ως προεπιλεγμένου.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το PowerPoint, θα δείτε το προεπιλεγμένο θέμα στην επάνω αριστερή πλευρά της συλλογής θεμάτων.Όταν το επιλέξετε, όλες οι διαφάνειες θα έχουν το προσαρμοσμένο μέγεθος που επιλέξατε από προεπιλογή.

Σημείωση: Μια παρουσίαση μπορεί να έχει μόνο μία προσανατολισμό (είτε οριζόντιο ή κατακόρυφο), αλλά μπορείτε να κάνετε σύνδεση δύο παρουσιάσεις (μία σε οριζόντιο προσανατολισμό και το άλλο κατακόρυφα) για να εμφανίσετε τον κάθετο και οριζόντιες διαφάνειες, τι φαίνεται να είναι μία παρουσίαση.

Εάν θέλετε να ζητήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες ή να προτείνετε αλλαγές, στείλτε μας τα σχόλιά σας με το PowerPoint για Windows UserVoice φόρουμ. Αυτό θα σας βοηθήσει να μας δίνετε προτεραιότητα σε νέες δυνατότητες του μελλοντικές ενημερώσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Χρήση κατακόρυφου προσανατολισμού διαφανειών για την παρουσίασή σας

Χρησιμοποιήστε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμού διαφανειών στην ίδια παρουσίαση

Μείωση του μεγέθους αρχείου εικόνας

Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος του διαφάνειες στο PowerPoint Web App;

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×