Αλλαγή του διάστιχου στο Word

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αλλάξετε το μέγεθος του διαστήματος μεταξύ των γραμμών κειμένου ή μεταξύ των παραγράφων για ένα ολόκληρο έγγραφο είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Διάστημα παραγράφου στην καρτέλα Σχεδίαση, το οποίο αλλάζει και τα δύο ταυτόχρονα.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 1. Επιλέξτε Σχεδίαση > διάστημα παραγράφων.

  Οι επιλογές "Απόσταση παραγράφων" εμφανίζονται στην καρτέλα "Σχεδίαση".

 2. Στην περιοχή ενσωματωμένες, μετακινήστε το δρομέα επάνω από κάθε επιλογή διαστήματος και Παρατηρήστε πώς αλλάζει το διάστιχο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Σημείωση: Αυτό αντικαθιστά τις ρυθμίσεις του στυλ αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε. Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε τις αρχικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Σχεδίαση > Διάστημα παραγράφων και ενεργοποιήστε την επιλογή στην περιοχή Ορισμός στυλ. Η επιλογή είναι η προεπιλεγμένη, όπως φαίνεται παραπάνω ή θα εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος στυλ.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

  Συμβουλή: Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να αλλάξετε το διάστιχο για ολόκληρο το έγγραφο και όχι μόνο συγκεκριμένα παραγράφων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A. Αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων επιλέγει όλο το κείμενο στο έγγραφό σας.

 2. Επιλέξτε κεντρική > διάστιχο και απόσταση παραγράφων.

  Οι επιλογές "Διάστιχο και απόσταση παραγράφων" εμφανίζονται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 3. Επιλέξτε τον αριθμό του διάστιχου που θέλετε ή ορίστε Επιλογές διάστιχου στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος " στην περιοχή διάστημα.

  Οι επιλογές διαστήματος επισημαίνονται στο παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος".

  Εάν θέλετε να αλλάξετε το διάστημα πριν ή μετά από τις επιλεγμένες παραγράφους, στο πλαίσιο πριν ή μετά από και πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε.

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση εσοχών και διαστημάτων.

Το προεπιλεγμένο διάστιχο είναι 1,15 στο Word. Από προεπιλογή, παραγράφους ακολουθούνται από μια κενή γραμμή και επικεφαλίδες έχουν ένα διάστημα επάνω από τους.

 1. Επιλέξτε κεντρική > διάστιχο και απόσταση παραγράφων > Επιλογές διάστιχου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος " στην περιοχή διάστημα, επιλέξτε ένα στοιχείο σε το αναπτυσσόμενο μενού " διάστιχο " για να προσαρμόσετε το διάστιχο.

  Screenshot of the Paragraph dialog box in Word, showing the Indents and Spacing tab.

 3. Αλλαγή της απόστασης παραγράφου στα πλαίσια πριν και μετά, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε όλα τα έγγραφα που βασίζονται στο πρότυπο Normal > OK.

  Παράθυρο διαλόγου αλλαγής της προεπιλεγμένης στοίχισης παραγράφων, των εσοχών και του διάστιχου

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Στο Microsoft Office Word 2007, η προεπιλεγμένη απόσταση για τα περισσότερα σύνολα γρήγορων στυλ είναι 1,15 μεταξύ γραμμών και μια κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων.

Αλλαγή του διάστιχου σε ένα υπάρχον έγγραφο

Ο ευκολότερος τρόπος για να αλλάξετε το διάστιχο για ένα ολόκληρο έγγραφο είναι να εφαρμόσετε ένα γρήγορο στυλ σύνολο που χρησιμοποιεί την απόσταση που θέλετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε το διάστιχο για ένα τμήμα του εγγράφου, μπορείτε να επιλέξτε τις παραγράφους και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απόσταση γραμμών.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ...

 2. Τοποθετήστε το δείκτη για να Ορίσετε στυλ και τοποθετήστε τα διάφορα σύνολα στυλ. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, παρατηρήστε τον τρόπο ρύθμισης των αλλαγών γραμμής απόσταση από ένα στυλ στην επόμενη.

  Σημείωση: Για παράδειγμα, το στυλ παραδοσιακή ορίσετε χρήσεις μονό διάστημα. Το σύνολο στυλ χειρόγραφη χρησιμοποιεί διπλό διάστιχο.

 3. Όταν βλέπετε το διάστημα που σας αρέσει, κάντε κλικ στο όνομα του συνόλου στυλ.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους για την οποία θέλετε να αλλάξετε το διάστιχο.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή " Διάστιχο ".

  Εικόνα Κορδέλας

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στον αριθμό του διάστιχου που θέλετε.

   Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή 2.0, για να διπλού διάστιχου την επιλεγμένη παράγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή 1.0 για να εφαρμόσετε μονό διάστιχο με το διάστημα που χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις του Word. Κάντε κλικ στην επιλογή 1,15 για να εφαρμόσετε μονό διάστιχο με το διάστημα που χρησιμοποιείται στο Word 2007.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές διάστιχου και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή διάστημα. Ανατρέξτε στο θέμα η παρακάτω λίστα των διαθέσιμων επιλογών για περισσότερες πληροφορίες.

Μεμονωμένο    Αυτή η επιλογή χωρά την μεγαλύτερη γραμματοσειρά σε αυτήν τη γραμμή, καθώς και ένα μικρό επιπλέον διάστημα. Το μέγεθος του διαστήματος επιπλέον διαφέρει ανάλογα με τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται.

1,5 γραμμή    Αυτή η επιλογή είναι μία-και--ήμισυ φορές που μονό διάστιχο.

Διπλά    Αυτή η επιλογή είναι δύο φορές που μονό διάστιχο.

Τουλάχιστον    Αυτή η επιλογή ορίζει το ελάχιστο διάστιχο που απαιτείται για να χωρέσει το μεγαλύτερο γραμματοσειρά ή το γραφικό της γραμμής.

Ακριβώς    Αυτή η επιλογή ορίζει σταθερό διάστιχο, εκφρασμένη σε στιγμές. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο είναι σε γραμματοσειρά 10 στιγμές, μπορείτε να καθορίσετε 12 στιγμών ως το διάστιχο.

Πολλά    Αυτή η επιλογή ορίζει διάστιχου που μπορούν να εκφράζονται σε αριθμούς μεγαλύτερο από το 1. Για παράδειγμα, ορίζοντας το διάστιχο σε 1,15 θα αυξηθεί το διάστημα κατά ποσοστό 15 και τη ρύθμιση του διάστιχου σε 3 αυξάνει την απόσταση από 300 τοις εκατό (τριπλό διάστημα).

Σημείωση: Εάν μια γραμμή περιέχει ένα μεγάλο χαρακτήρα κειμένου, το γραφικό ή τον τύπο, το Word αυξάνει το διάστιχο για τη συγκεκριμένη γραμμή. Για να απόσταση όλων των γραμμών ομοιόμορφα μέσα σε μια παράγραφο, χρησιμοποιήστε ακριβείς αποστάσεις και καθορίστε μια τιμή διαστήματος που είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να χωρά ο μεγαλύτερος χαρακτήρας ή γραφικό της γραμμής. Εάν τα στοιχεία δεν εμφανίζονται ολόκληρα, αύξηση της απόστασης.

Ο ευκολότερος τρόπος για να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των παραγράφων για ένα ολόκληρο έγγραφο είναι να εφαρμόσετε ένα σύνολο Γρήγορων στυλ που χρησιμοποιεί την απόσταση που θέλετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των παραγράφων για ένα τμήμα του εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε τις παραγράφους και να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ-πριν από και διαστήματα μετά ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο για να αλλάξετε την απόσταση παραγράφων για ένα ολόκληρο έγγραφο στυλ

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στυλ...

  Κουμπί αλλαγής στυλ

 2. Τοποθετήστε το δείκτη για να Ορίσετε στυλ και τοποθετήστε τα διάφορα σύνολα στυλ. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, παρατηρήστε τον τρόπο ρύθμισης των αλλαγών απόσταση γραμμής από ένα στυλ στην επόμενη.

  Σημείωση: Το σύνολο στυλ Word 2007 χρησιμοποιεί ένα διπλό διάστημα μεταξύ των παραγράφων και προσθέτει περισσότερο χώρο επάνω από τις επικεφαλίδες.

 3. Όταν βλέπετε το διάστημα που σας αρέσει, κάντε κλικ στο όνομα του συνόλου στυλ.

Αλλάξτε την απόσταση πριν και μετά από τις επιλεγμένες παραγράφους

Από προεπιλογή, παραγράφους ακολουθούνται από μια κενή γραμμή και οι επικεφαλίδες έχετε επιπλέον διάστημα επάνω από τους.

 1. Επιλέξτε την παράγραφο πριν ή μετά από την οποία θέλετε να αλλάξετε την απόσταση.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Απόσταση πριν ή Μετά την απόσταση και πληκτρολογήστε το διάστημα που θέλετε.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×