Αλλαγή της κλίμακας του άξονα τιμών

Η κλίμακα καθορίζει το εύρος των τιμών σε έναν άξονας, τα διαστήματα ανά τα οποία εμφανίζονται οι τιμές αυτές, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι τιμές του άξονα καθώς και το σημείο τομής δύο αξόνων.

  1. Κάντε κλικ στον άξονα τιμών που θέλετε να αλλάξετε.

  2. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Επιλεγμένος άξονας και κατόπιν στην καρτέλα Κλίμακα.

  3. Κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλές

  • Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση των ράβδων ή των στηλών σε ένα γράφημα ράβδων ή στηλών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τιμές σε αντίστροφη διάταξη.

  • Εάν οι τιμές του γραφήματός σας αποτελούνται από μεγάλους αριθμούς, μπορείτε να κάνετε το κείμενο του άξονα πιο σύντομο και ευανάγνωστο αλλάζοντας την εμφανιζόμενη μονάδα στον άξονα. Εάν, για παράδειγμα, οι τιμές του γραφήματος βρίσκονται σε μια περιοχή από 1.000.000 ως 50.000.000, μπορείτε να εμφανίσετε τους αριθμούς στον άξονα ως 1 έως 50 και να εμφανίσετε μια ετικέτα η οποία θα υποδεικνύει ότι οι τιμές εκφράζονται σε εκατομμύρια.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×