Αλλαγή της κλίμακας σχεδίασης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν τα σχέδια που δημιουργείτε περιέχουν πραγματικά αντικείμενα που είναι μεγαλύτερα από τη σελίδα εκτύπωσης, για παράδειγμα τα έπιπλα στο γραφείο σας, πρέπει να σχεδιάσετε με κλίμακα. Η κλίμακα σχεδίασης καθορίζει πώς μια απόσταση στη σελίδα αντιστοιχεί σε μια απόσταση στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, 2 εκατοστά σε μια κάτοψη γραφείου μπορεί να αντιστοιχεί σε 1 μέτρο στο πραγματικό γραφείο.

Μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα σχεδίασης σε οποιοδήποτε σχέδιο. Ορισμένα πρότυπα, όπως το πρότυπο Διάταξη γραφείου, ανοίγουν με προκαθορισμένη κλίμακα σχεδίασης. Αυτά τα σχέδια ονομάζονται σχέδια κλίμακας.

Ορισμένα πρότυπα, όπως το Βασικό διάγραμμα ροής, ανοίγουν με την κλίμακα σχεδίασης 1:1, που σημαίνει ότι 1 εκατοστό στην εκτυπωμένη σελίδα αντιστοιχεί σε 1 εκατοστό στον πραγματικό κόσμο. Αυτά τα σχέδια ονομάζονται και σχέδια "χωρίς κλίμακα", και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε αφηρημένα σχέδια που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά αντικείμενα.

Οι κλίμακες σχεδίασης εκφράζονται συχνά ως αναλογία χωρίς μονάδες μέτρησης. Για παράδειγμα, η κλίμακα διάταξης γραφείου μπορεί να εκφραστεί ως 1:50, που είναι το ίδιο με το 2 cm = 1 m εάν μετράτε τις αποστάσεις σε εκατοστά και μέτρα.

Όσο πιο μικρή είναι η αναλογία τόσο μεγαλύτερη περιοχή μπορείτε να αναπαραστήσετε:

 • Με μια κλίμακα 1:100 (μετρικό σύστημα) ή 1/8" = 1' (Αμερικάνικο σύστημα), μπορείτε να σχεδιάσετε έναν όροφο σε μια σελίδα.

 • Με μια κλίμακα 1:10 (μετρικό σύστημα) ή 1" = 1' (Αμερικάνικο σύστημα), μπορείτε να εστιάσετε σε ένα γραφείο

Όταν επιλέγετε κλίμακα σχεδίου, Microsoft Office το Visio ορίζει τις μονάδες μέτρησης και τις μονάδες σελίδας αυτόματα.

Οι μονάδες μέτρησης    αναπαριστούν μεγέθη ή αποστάσεις στον πραγματικό κόσμο. Σε μια διάταξη γραφείου με κλίμακα σχεδίου 2 cm = 1 m (1:50), η μονάδα μέτρησης είναι το μέτρο. Σε μια κλίμακα σχεδίου 1/4" = 1', η μονάδα μέτρησης είναι το πόδι.

Οι μονάδες σελίδας    αναπαριστούν μεγέθη ή αποστάσεις στην εκτυπωμένη σελίδα. Σε μια διάταξη γραφείου με κλίμακα σχεδίου 2 cm = 1 m (1:50), η μονάδα σελίδας είναι το εκατοστό. Σε μια κλίμακα σχεδίου 1/4" = 1', η μονάδα σελίδας είναι η ίντσα.

Τα σχήματα έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με το πρότυπο το οποίο συνοδεύουν. Τα σχήματα πλάνου γραφείου, για παράδειγμα, ταιριάζουν σε σχέδια με κλίμακα, ενώ τα σχήματα γραφήματος ροής ταιριάζουν με σχήματα χωρίς κλίμακα (1:1).

Όταν σύρετε ένα σχήμα σε μια σελίδα σχεδίασης, το σχήμα αλλάζει μέγεθος για να ταιριάζει στην κλίμακα του σχεδίου. Εάν η κλίμακα του σχήματος είναι πολύ μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη από την κλίμακα στη σελίδα σχεδίασης, το σχήμα δεν αλλάζει μέγεθος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο σχήμα που έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με το σχέδιο υπό κλίμακα.

Αλλαγή της κλίμακας σχεδίασης

 1. Προβάλει τη σελίδα για την οποία θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα σχεδίασης.

  Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική κλίμακα σχεδίασης για κάθε σελίδα στο σχέδιό σας.

 2. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Κλίμακα σχεδίου.

 3. Επιλέξτε Προκαθορισμένη κλίμακα:, και επιλέξτε μια προκαθορισμένη αρχιτεκτονική, μετρική ή μηχανική κλίμακα ή κάντε κλικ στο Προσαρμοσμένη κλίμακα και πληκτρολογήστε μια προσαρμοσμένη κλίμακα.

 4. Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης (πόδια ή μέτρα) επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες σελίδας και στη λίστα Μονάδες μέτρησης κάντε κλικ στις μονάδες που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να ενημερώσετε τη σελίδα σχεδίασης.

  Για να δώσετε στις σελίδες φόντου την ίδια κλίμακα σχεδίασης, προβάλετε τη σελίδα φόντου και ακολουθήστε τα βήματα 1–5.

  Στο σχέδιο εμφανίζονται οι νέες ρυθμίσεις. Τα σχήματα μπορεί να εμφανίζονται μικρότερα ή μεγαλύτερα, αλλά το πραγματικό τους μέγεθος δεν αλλάζει. Ο χάρακας δείχνει τις νέες μονάδες μέτρησης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×