Αλλαγή της εμφάνισης ενός τμήματος Web

Εάν είστε κάτοχος ιστοσελίδας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Τμημάτων Web με διάφορους τρόπους. Από το πρόγραμμα περιήγησης Web μπορείτε να αλλάξετε ιδιότητες Τμημάτων Web, χρησιμοποιώντας τη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web. Μπορείτε να ρυθμίσετε περαιτέρω τις παραμέτρους στα Τμήματα Web, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Microsoft SharePoint Designer 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή ιδιοτήτων Τμημάτων Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Άνοιγμα και χρήση της σελίδας συντήρησης Τμημάτων Web

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Εμφάνιση

Διάταξη

Για προχωρημένους

Αλλαγή ιδιοτήτων Τμημάτων Web με χρήση του παραθύρου εργαλείων

Μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά ενός Τμήματος Web, αναθέτοντας τιμές στις ιδιότητες του Τμήματος Web. Όλα τα Τμήματα Web κάνουν κοινή χρήση ενός συνόλου κοινών ιδιοτήτων, επιτρέποντας να καθορίσετε χαρακτηριστικά για την εμφάνιση, τη διάταξη και άλλες πληροφορίες. Ένα Τμήμα Web μπορεί επίσης να έχει προσαρμοσμένες ιδιότητες που εφαρμόζονται μόνο στο συγκεκριμένο Τμήμα Web.

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού 'Ενέργειες τοποθεσίας' , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Τμήμα Web, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Οι κοινές και προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web εμφανίζονται στο παράθυρο εργαλείων. Για παράδειγμα, στις κοινές ιδιότητες που μπορείτε να αλλάξετε μπορεί να περιλαμβάνονται το όνομα, το μέγεθος και άλλες παράμετροι διάταξης του τμήματος Web. Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες είναι εκείνες οι ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά ένα δεδομένα Τμήμα Web.

  Σημείωση:  Εάν είστε σε προσωπική προβολή, ο προγραμματιστής του Τμήματος Web ενδέχεται να έχει περιορίσει τις προσαρμοσμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν για το συγκεκριμένο Τμήμα Web.

 4. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και για να κλείσετε το παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να προβάλετε τις αλλαγές σας χωρίς να κλείσετε το παράθυρο εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή διάφορων τύπων Τμημάτων Web στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και χρήση της σελίδας συντήρησης Τμημάτων Web

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με ένα Τμήμα Web ή μια σύνδεση Τμήματος Web σε μια σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web για να απομονώσετε και να διορθώσετε το πρόβλημα. Για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.

Συμβουλή:  Εάν δεν είστε βέβαιοι για το Τμήμα Web ή τη σύνδεση Τμήματος Web που προκαλεί το πρόβλημα στη σελίδα Τμημάτων Web, προτείνεται να εργαστείτε βήμα προς βήμα, κλείνοντας ένα Τμήμα Web κάθε φορά και μετά πραγματοποιώντας περιήγηση στη σελίδα Τμημάτων Web (κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στη σελίδα Τμήματος Web) για να δείτε εάν με αυτήν την ενέργεια διορθώνεται το πρόβλημα. Αφού προσδιορίσετε το προβληματικό Τμήμα Web, μπορείτε να εξετάσετε εάν πρέπει να επαναφερθεί ή να διαγραφεί.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει τη σελίδα.

 2. Θέστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα της σελίδας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ιδιοτήτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σελίδας Τμήματος Web σε προβολή συντήρησης για να εμφανίσετε τη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web.

  Σημείωση:  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web για μια σελίδα που δεν είναι αποθηκευμένη σε βιβλιοθήκη εγγράφων, όπως είναι η αρχική σελίδα της τοποθεσίας, προσαρτήστε το Contents=1 στο τέλος της διεύθυνσης URL της σελίδας.

 4. Επιβεβαιώστε ότι είστε στην προβολή που θέλετε, είτε σε προσωπική είτε σε κοινόχρηστη προβολή. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε προβολή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν είστε σε προσωπική προβολή και θέλετε να μεταβείτε σε κοινόχρηστη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε κοινόχρηστη προβολή.

  • Εάν είστε σε κοινόχρηστη προβολή και θέλετε να μεταβείτε σε προσωπική προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε προσωπική προβολή.

 5. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα Τμήματα Web και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα Τμήμα Web στη συλλογή σελίδας Τμημάτων Web, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  • Για να καταργήσετε τιμές προσωπικών ιδιοτήτων και για να εκτελέσετε επαναφορά στις τιμές κοινόχρηστων ιδιοτήτων του Τμήματος Web, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης πριν από την επαναφορά ενός Τμήματος Web.

  • Για να διαγράψετε μόνιμα ένα Τμήμα Web από τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης πριν από τη διαγραφή ενός Τμήματος Web.

   Σημείωση:  Εάν δεν είναι επιλεγμένη η ιδιότητα Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή, τότε η διαγραφή ενός τμήματος Web επιτρέπεται μόνο σε κοινόχρηστη προβολή.

 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στη σελίδα Τμήματος Web.

  Σημείωση:  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα συντήρησης Τμημάτων Web για να κλείσετε, να επαναφέρετε ή να διαγράψετε ένα στατικό Τμήμα Web (δηλαδή, ένα Τμήμα Web έξω από μια ζώνη Τμημάτων Web).

  Για να διατηρήσετε ένα στατικό Τμήμα Web, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με το SharePoint

Αρχή της σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνισή τους, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους.

Σημειώσεις:  Οι συνήθεις ιδιότητες Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλλετε την ενότητα Σύνθετο, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από τις κοινές ιδιότητες ή μπορεί να έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν αναφέρονται παρακάτω στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και Σύνθετο, στο παράθυρο εργαλείων.

 • Μερικές ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων μπορεί να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει αν ολόκληρο το Τμήμα Web θα εμφανίζεται στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένο.

Τύπος Chrome

Καθορίζει αν η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web Part θα εμφανίζονται.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει αν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο κατά τη σχεδίαση της σελίδας και στον τίτλο έχει προσαρτηθεί το επίθημα (Κρυφό).

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα αραβικά είναι γλώσσα με κατεύθυνση από δεξιά προς αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες από τις γλώσσες της Ευρώπης είναι γλώσσες με κατεύθυνση από αριστερά προς δεξιά.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της Σελίδας Τμημάτων Web στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Web.

Σημείωση:  Οι ζώνες στη σελίδα τμημάτων Web δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο στο πλαίσιο κειμένου.

Στην περίπτωση που τα Τμήματα Web της ζώνης έχουν διάταξη από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 0 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ζώνης. Στην περίπτωση που τα Τμήματα Web της ζώνης έχουν διάταξη από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στα αριστερά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη με διάταξη από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης Ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης Ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση:  Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή Δείκτη ζώνης. Άρα, εάν αλλάξετε την τιμή του Δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, ενδέχεται να αλλάξει και η τιμή του Δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Αρχή της σελίδας

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει αν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει αν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει αν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει αν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε σχέση με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει αν οι ιδιότητες του Τμήματος Web θα μπορούν να τροποποιηθούν σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθεί για το συγκεκριμένο Τμήμα Web. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων σας, αυτή η ρύθμιση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη ΣυμβουλήΟθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει την τοποθεσία ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια, από το μενού Τμήμα Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, αν το πρόγραμμα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 • Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, αν το πρόγραμμα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

 • Πλοήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση:  Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτή την ιδιότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα της Βοήθειας ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη Λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 x 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια γραμμή τίτλου Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 x 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα που εμφανίζεται αν υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×