Αλλαγή μεγέθους πλαισίου βίντεο

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν δεν επιθυμείτε την αναπαραγωγή ενός βίντεο στο αρχικό του μέγεθος σε μια διαφάνεια, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου, μεταφέροντας μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος ή καθορίζοντας τις ακριβείς αναλογίες ύψους προς πλάτος.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το βίντεο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε στη διαφάνεια.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσαρμόσετε τη μορφοποίηση:

   • Κάντε κλικ σε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος δύο κεφαλών και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου.

    Αλλαγή μεγέθους του πλαισίου βίντεο

    Σημειώσεις: 

    • Για να παραμείνει το κέντρο του βίντεο στην ίδια θέση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε το ποντίκι. Από προεπιλογή, με τον τρόπο αυτό διατηρούνται οι αναλογίες (κλειδώνεται η αναλογία εικόνας) του βίντεο καθώς σύρετε το ποντίκι.

    • Συνήθως, τα περισσότερα βίντεο με ανάλυση 640 x 480 έχουν αναλογία εικόνας 4:3, η οποία είναι επίσης η αναλογία εικόνας για τις περισσότερες παρουσιάσεις του PowerPoint. Εάν οι αναλογίες εικόνας της παρουσίασης και του βίντεο διαφέρουν, το βίντεό σας θα φαίνεται παραμορφωμένο κατά την αναπαραγωγή του.

  • Για να καθορίσετε τις ακριβείς αναλογίες ύψους προς πλάτος ενός βίντεο:

   1. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Μορφοποίηση και στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στην
    εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου Μέγεθος και θέση.

   2. Στην καρτέλα Μέγεθος, κάντε τα εξής:

    1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών εικόνας.

    2. Στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος, κάντε ένα από τα εξής:

     • Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος

     • Χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος για να αυξήσετε το ύψος και το πλάτος

     • Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μειώσετε το ύψος και το πλάτος.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε την παράλειψη των βίντεο κατά την αναπαραγωγή τους, στην περιοχή Μέγεθος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Βέλτιστη κλίμακα για την προβολή παρουσίασης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×