Αλλαγή ιδιοτήτων λήψης φακέλων στο SharePoint Workspace 2010

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες λήψης για:

Αλλαγή ιδιοτήτων λήψης για φακέλους σε εργαλείο "Αρχεία" 2007 ή σε εργαλείο "Αρχεία" του SharePoint

Αλλαγή ιδιοτήτων λήψης για φακέλους σε χώρο εργασίας κοινής χρήσης αρχείων

Αλλαγή ιδιοτήτων λήψης για φακέλους σε εργαλείο "Αρχεία" 2007 ή σε εργαλείο "Αρχεία" του SharePoint

Μπορείτε να αλλάξετε ιδιότητες φακέλου που καθορίζουν πότε θα γίνεται λήψη νέων αρχείων. Από προεπιλογή, σε ένα νέο φάκελο που δημιουργείτε μεταβιβάζονται οι ρυθμίσεις λήψης από το γονικό του φάκελο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα αρχεία (ριζικός φάκελος) σε ένα νέο χώρο εργασίας που δημιουργείτε είναι Πλήρως αυτόματη λήψη. Εάν λάβετε πρόσκληση για ένα χώρο εργασίας, οι αρχικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μεταβιβάζονται από το μέλος που σας προσκάλεσε.

Εάν αλλάξετε τις ιδιότητες λήψης για ένα φάκελο σε Μη αυτόματη λήψη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιείτε μη αυτόματη λήψη για οποιαδήποτε νέα αρχεία που τα άλλα μέλη τοποθετούν σε αυτόν το φάκελο. Ωστόσο, μόλις ληφθεί ένα αρχείο, όλες οι ενημερώσεις αυτού του αρχείου λαμβάνονται αυτόματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση λήψης του φακέλου.

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες λήψης ενός φακέλου:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Λήψη στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες.

 3. Ορίστε την επιλογή λήψης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Λεπτομέρειες

  • Για την αυτόματη λήψη όλων των νέων αρχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήρως αυτόματη λήψη.

  • Για την αυτόματη λήψη νέων αρχείων με μέγεθος έως ένα συγκεκριμένο όριο, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμένη αυτόματη λήψη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όριο μεγέθους σε megabyte. Εάν ένα νέο αρχείο υπερβαίνει το όριο μεγέθους, το αρχείο θα παρουσιάζεται σε λίστα στο SharePoint Workspace και θα είναι διαθέσιμο για μη αυτόματη λήψη.

  • Για να κάνετε λήψη νέων αρχείων με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε Μη αυτόματη λήψη.

   Συμβουλή:  Μπορείτε για οποιαδήποτε αρχείο να ορίσετε την αυτόματη λήψη ενημερώσεων κάθε φορά που ένα άλλο μέλος αποθηκεύει ενημερώσεις αρχείου. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη ενημέρωση αυτού του αρχείου.

 4. Εάν ο φάκελος έχει υποφακέλους, ενεργοποιήστε μια επιλογή που θα εφαρμόζεται σε υποφακέλους και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ιδιοτήτων λήψης για φακέλους σε χώρο εργασίας κοινής χρήσης αρχείων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες φακέλου που καθορίζουν πότε θα γίνεται λήψη νέων ή ενημερωμένων αρχείων. Η αρχική ρύθμιση λήψης για φακέλους χώρων εργασίας κοινής χρήσης αρχείων εξαρτάται από την επιλογή που κάνατε είτε κατά τη δημιουργία του χώρου εργασίας ή είτε κατά την αποδοχή πρόσκλησης στο χώρο εργασίας.

Εάν αλλάξετε τις ιδιότητες λήψης για ένα φάκελο σε Μη αυτόματη λήψη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιείτε μη αυτόματη λήψη για οποιαδήποτε νέα αρχεία που τα άλλα μέλη τοποθετούν σε αυτόν το φάκελο, καθώς και ότι πρέπει να πραγματοποιείτε εκ νέου λήψη τυχόν αρχείων που ενημερώνονται από άλλα μέλη.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης:

 1. Επιλέξτε το φάκελο για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των ρυθμίσεων λήψης αυτού του φακέλου στο παράθυρο Εργασίες αρχείων και φακέλων.

 3. Ορίστε όποιες άλλες επιλογές λήψης θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Λεπτομέρειες

  • Για την αυτόματη λήψη όλων των νέων αρχείων, επιλέξτε Πλήρως αυτόματη λήψη.

  • Για την αυτόματη λήψη νέων αρχείων με μέγεθος έως ένα συγκεκριμένο όριο, επιλέξτε Περιορισμένη αυτόματη λήψη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όριο μεγέθους σε megabyte. Εάν ένα νέο αρχείο υπερβαίνει το όριο μεγέθους, το αρχείο θα παρουσιάζεται σε λίστα στο SharePoint Workspace και θα είναι διαθέσιμο για μη αυτόματη λήψη.

  • Για να κάνετε λήψη νέων αρχείων με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε Μη αυτόματη λήψη.

   Συμβουλή:  Για οποιοδήποτε αρχείο μπορείτε να ορίσετε να γίνεται αυτόματη λήψη ενημερώσεων κάθε φορά που ένα άλλο μέλος αποθηκεύει ενημερώσεις αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση των ιδιοτήτων αυτού του αρχείου στην περιοχή Εργασίες αρχείων και φακέλων, και επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση αυτού του αρχείου.

 4. Εάν ο φάκελος έχει υποφακέλους, ενεργοποιήστε μια επιλογή που θα εφαρμόζεται σε υποφακέλους και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×