Αλλαγή ενός στυλ

Στο Microsoft Office Word 2007, τα Γρήγορα στυλ είναι σύνολα από στυλ που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός ευπαρουσίαστου και επαγγελματικού εγγράφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αλλάζετε τα στυλ σε ένα σύνολο Γρήγορου στυλ, γιατί τα στυλ έχουν σχεδιαστεί ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό Γρήγορο στυλ. Αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός στυλ σε ένα σύνολο Γρήγορου στυλ.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με τις παραμέτρους στυλ που θέλετε να αλλάξετε.

  Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τις παραμέτρους του στυλ Επικεφαλίδα 1, επιλέξτε κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί το στυλ Επικεφαλίδα 1.

  Συμβουλή: Για να προβάλλετε τις παραμέτρους ενός συγκεκριμένου στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Στυλ και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο στυλ στη λίστα.

  Πρόγραμμα εκκίνησης πλαισίου διαλόγου στυλ

 2. Μορφοποιήσετε το επιλεγμένο κείμενο με τις νέες παραμέτρους που θέλετε.

  Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος στιγμών για το στυλ Επικεφαλίδα 1 από 16 στιγμές σε 14 στιγμές.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε δεξιό κλικ στο στυλ που θέλετε να αλλάξετε.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση σύμφωνα με την επιλογή.

  Σημείωση: Το κείμενο που βρίσκεται στο στυλ που αλλάξατε αλλάζει αυτόματα, ώστε να εφαρμοστεί το νέο στυλ που ορίσατε.

Συμβουλή: Εάν αλλάξετε τα στυλ σε ένα έγγραφο και τα στυλ δεν ενημερωθούν με τον τρόπο που περιμένατε, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ελεγκτής στυλ για να μάθετε εάν η μορφοποίηση του κειμένου έχει γίνει μη αυτόματα, αντί της μορφοποίησης με τη χρήση των στυλ.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×