Αλλαγή εμφάνισης πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση του πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στυλ πίνακα (ή γρήγορο στυλ), αλλάξτε το περίγραμμα ή το περίγραμμα του πίνακα, προσθέστε ένα γέμισμα ή εφέ στα κελιά του πίνακα, ή αλλαγή χρώματος φόντου του πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανομή δεδομένων σε κελιά του πίνακα, όπως η διαίρεση κελιών και τη συγχώνευση κελιών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών, στηλών ή κελιών πίνακα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή στυλ πίνακα

Αλλαγή επιλογών στυλ πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος σε κελί πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή χρώματος φόντου πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ κελιού πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ πίνακα

Διαγραφή γεμίσματος από πίνακα ή κελί πίνακα

Διαγραφή εφέ από πίνακα ή κελί πίνακα

Αλλαγή στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα (ή Γρήγορο στυλ) είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης, που συμπεριλαμβάνει συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος της παρουσίασης. Σε κάθε πίνακα που προσθέτετε εφαρμόζεται αυτόματα ένα στυλ πίνακα. Μικρογραφίες στυλ πίνακα εμφανίζονται στη συλλογή Γρήγορα στυλ της ομάδας Στυλ πίνακα. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Γρήγορο στυλ επηρεάζει τον πίνακά σας.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ πίνακα που θέλετε. Για να δείτε περισσότερα στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Για να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ή σε άλλο στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή πίνακα.

  Συμβουλή: Για να κάνετε το στυλ του πίνακα το προεπιλεγμένο στυλ για όλους τους νέους πίνακες που θα δημιουργείτε, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στυλ του πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλογής στο μενού συντόμευσης.

  Σημειώσεις: Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα νέο γρήγορο στυλ.

  Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συνολική μορφοποίηση ενός υπάρχοντος πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να αντιγράψετε, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα (αλλά όχι στις κουκκίδες) και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης να μετατραπεί μια Βέλος τεσσάρων κεφαλών , πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ και σύρετε το περίγραμμα.

  Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση του κειμένου του κελιού, χρησιμοποιήστε το πινέλο μορφοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή της μορφοποίησης σχήματος, αντικειμένου, κελί του φύλλου εργασίας, ή κειμένου με χρήση του πινέλου μορφοποίησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γρήγορα στυλ, ανατρέξτε στο θέμα όλα σχετικά με θέματα, γρήγορα στυλ, στυλ κελιών, και στυλ φόντου.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή επιλογών στυλ πίνακα

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στυλ πίνακα σε συγκεκριμένα τμήματα του πίνακά σας κάνοντας επιλογές στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στου οποίου θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να δώσετε έμφαση στην πρώτη γραμμή του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδας.

  • Για να δώσετε έμφαση στην τελευταία γραμμή του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή συνόλου.

  • Για να έχετε εναλλασσόμενες γραμμές με ζώνες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές με ζώνες.

  • Για να δώσετε έμφαση στην πρώτη στήλη του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Πρώτη στήλη.

  • Για να εφαρμόσετε ένα στυλ πίνακα στην τελευταία στήλη του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Τελευταία στήλη.

  • Για να έχετε εναλλασσόμενες στήλες με ζώνες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Στήλες με ζώνες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα πένας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Πάχος πένας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Στυλ πένας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

 3. Για να εφαρμόσετε στον πίνακα το χρώμα, το πάχος ή το στυλ γραμμής που επιλέξατε στο βήμα 2, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ενώ το δείκτη του ποντικιού μοιάζει με ένα μολυβιού Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων , κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να αλλάξετε.

  • Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή περιγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γόμα για να διαγράψετε περιγράμματα ανάμεσα στα κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, επιλέξτε Γόμα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT όσο ο δείκτης βρίσκεται ενός μολυβιού Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος σε κελί πίνακα

Γέμισμα είναι στο εσωτερικό ενός κελιού. Όταν προσθέτετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος ενός κελιού πίνακα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε υφή, εικόνα ή διαβάθμιση στο γέμισμα. Διαβάθμιση είναι η σταδιακή εξέλιξη των χρωμάτων και σκίαση, συνήθως από ένα χρώμα σε ένα άλλο χρώμα ή από μια σκιά σε μια άλλη του ίδιου χρώματος.

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή να αφαιρέσετε το χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

   Όταν προσθέτετε μια εικόνα ως εφέ γεμίσματος, οι διαστάσεις της αλλάζουν ώστε να χωρέσει στο κελί και μπορεί να παραμορφωθεί. Για να εξαλείψετε την παραμόρφωση, μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις του κελιού ή του πίνακα.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στη παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και στη συνέχεια ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και στη συνέχεια ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή χρώματος φόντου πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου ολόκληρου του πίνακα. Το χρώμα φόντου εμφανίζεται κάτω από κάθε χρώμα γεμίσματος που εφαρμόζεται στα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φόντο πίνακα.

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ κελιού πίνακα

Σημείωση: Τα εφέ Σκιά και Αντανάκλαση μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ολόκληρο τον πίνακα, όχι σε μεμονωμένα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εφαρμόσετε ένα εφέ σε κάποια από τα κελιά του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε το εφέ.

  • Για να εφαρμόσετε ένα εφέ σε όλα τα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ.

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

 3. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια πλευρά, επιλέξτε Κορνίζα κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, επιλέξτε Σκιά και στη συνέχεια επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την αντανάκλαση, επιλέξτε Αντανάκλαση και στη συνέχεια επιλέξτε την παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή γεμίσματος από πίνακα ή κελί πίνακα

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να επιλέξετε τον πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  • Για να επιλέξετε τμήμα του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε ένα χρώμα γεμίσματος, εικόνας ή υφής, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  • Για να διαγράψετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς διαβάθμιση.

  • Για να διαγράψετε το χρώμα φόντου, επιλέξτε Φόντο πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εφέ από πίνακα ή κελί πίνακα

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να επιλέξετε τον πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  • Για να επιλέξετε τμήμα του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε την κορνίζα από ένα κελί πίνακα ή από έναν πίνακα, επιλέξτε Πλάγια τομή κελιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε τη σκιά από τον πίνακα, επιλέξτε Σκιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε την αντανάκλαση από τον πίνακα, επιλέξτε Αντανάκλαση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

   Σημείωση: Εάν προσθέσατε πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σε κελιά του πίνακα ή ολόκληρο τον πίνακα, ορίστε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην ομάδα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ WordArt ή στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×