Αίτηση/Απαίτηση (πεδίο ανάθεσης)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τύπος δεδομένων    Αριθμημένα

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Περιγραφή    Το πεδίο "Αίτηση/Απαίτηση" παρέχει επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάθεση στους πόρους με χρήση του Οδηγού αντικατάστασης πόρων". Μπορείτε να ζητήσετε να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος πόρος αν δεν έχει γίνει υπέρβαση εκχώρησης, να ζητήσετε την χρήση μόνο ενός συγκεκριμένου πόρου ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε πόρο παρέχει αποτελέσματα εντός του πιο σύντομου χρονοδιαγράμματος.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αίτηση/Απαίτηση" στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να αλλάξετε τον τύπο αντικατάστασης πόρου για μια ανάθεση. Η ρύθμιση "Αίτηση" υποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος πόρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός αν έχει γίνει υπέρβαση εκχώρησης στον πόρο. Η ρύθμιση "Απαίτηση" υποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος πόρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να μην αντικατασταθεί. Η κενή ρύθμιση, που είναι η προεπιλογή, υποδεικνύει ότι σε οποιονδήποτε πόρο, που έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες, μπορεί να ανατεθεί η εργασία. Ο πόρος αυτός είναι ο πόρος που αποφέρει αποτελέσματα εντός του πιο σύντομου χρονοδιαγράμματος σε όλα τα έργα.

Παράδειγμα    Αναθέτετε μια εργασία σε έναν πόρο. Γνωρίζετε ότι ο πόρος αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να πραγματοποιήσει την εργασία. Για να διατηρήσετε αυτήν την ανάθεση στον πόρο κατά την εκτέλεση του Οδηγού αντικατάστασης πόρου επιλέξτε την ρύθμιση Απαίτηση από το πεδίο Αίτηση/Απαίτηση για την ανάθεση.

Σχόλια    Το πεδίο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στο παράθυρο διαλόγου Ανάθεση πόρων, στην καρτέλα Πόροι στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας και την καρτέλα Γενικά στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης.

Για τους γενικούς πόρους το πεδίο "Αίτηση/Απαίτηση" είναι απενεργοποιημένο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×