Έλεγχος συμβατότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Έλεγχο συμβατότητας, μπορεί να δείτε μηνύματα που καθορίζουν πιθανές απώλειες λειτουργικότητας όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση του PowerPoint ως αρχείο PowerPoint 97-2003 (.ppt). Αυτό το έγγραφο περιέχει μηνύματα που παράγει ο Έλεγχος συμβατότητας. Χρησιμοποιήστε την πληροφορία κάτω από κάθε μήνυμα για να δείτε τι προκαλεί την εμφάνισή του και για προτάσεις σχετικά με τι πρέπει να κάνετε.

Σημειώσεις: Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον Έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στα θέματα:

Σε αυτό το άρθρο

"Τα αποσπάσματα πολυμέσων που έχουν εισαχθεί ή αναβαθμιστεί σε αυτήν την έκδοση του PowerPoint θα αποθηκευτούν ως εικόνες".

"Δεν είναι δυνατή πλέον η επεξεργασία του σχήματος, παρόλο που είναι δυνατή η επεξεργασία οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του σχήματος και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ομαδοποιημένων σχημάτων και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτά κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του γραφικού SmartArt και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του πίνακα και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτόν κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Τα εφέ του σχήματος καταργούνται κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Τα εφέ των ομαδοποιημένων σχημάτων καταργούνται σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

"Οι προσαρμογές για συγκεκριμένα έγγραφα που προστίθενται στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και άλλο προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας χάνεται αν αποθηκευτεί".

"Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων πέρα από την εξής περιοχή: 256 (IV) στήλες επί 65.536 γραμμές".

"Ο κώδικας που σχετίζεται με αντικείμενα σε προσαρμοσμένη διάταξη καταργείται αν αποθηκευτεί".

"Το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος στις προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται στις προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

"Η κίνηση που εφαρμόζεται σε σύμβολα κράτησης θέσης σε προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται αν αποθηκευτεί".

"Οι κινήσεις σε σχήματα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας ενδέχεται να καταργηθούν κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

"Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν έχουν προετοιμαστεί μετατρέπονται σε στατικά αντικείμενα αν αποθηκευτούν".

Υπάρχουν δύο είδη μηνυμάτων του Ελέγχου συμβατότητας:

 1. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η απώλεια της λειτουργικότητας επεξεργασίας, μόνο όταν ανοίγετε το αρχείο σε παλαιότερη έκδοση του PowerPoint. Για παράδειγμα, αν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση με ένα γραφικό SmartArt σε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής PowerPoint και στη συνέχεια, ανοίξετε το αρχείο σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint, το γραφικό SmartArt θα αντικατασταθεί από μια εικόνα. Ωστόσο, εάν ανοίξετε το αρχείο ξανά σε μια νεότερη έκδοση του PowerPoint, χωρίς να κάνετε αλλαγές σε αυτή την εικόνα γραφικού SmartArt, μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία του γραφικού SmartArt. Αυτοί οι τύποι μηνυμάτων περιέχουν τη φράση "σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

 2. Στην δεύτερη περίπτωση, η απώλεια της λειτουργικότητας είναι μόνιμη. Για παράδειγμα, εάν έχετε τροποποιήσει το κείμενο θέσης αντικειμένου σε μια προσαρμοσμένη διάταξη, αυτό το κείμενο θέσης αντικειμένου θα χαθεί μόνιμα.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένο περιεχόμενο από νεότερες εκδόσεις του PowerPoint σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Για παράδειγμα, σχήματα και κείμενα με νέα εφέ μετατρέπονται σε εικόνες (bitmap) σε ορισμένες προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint για να διασφαλιστεί ότι θα εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στην παρουσίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πάχος της γραμμής, το χρώμα γεμίσματος ή άλλα χαρακτηριστικά των σχημάτων και του κειμένου. Επίσης, αφού το κείμενο μετατραπεί σε bitmap, οποιαδήποτε κίνηση στο κείμενο δεν θα εμφανίζεται κατά την παρουσίαση.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα γραφικό SmartArt, ένα σχήμα ή άλλα αντικείμενα στην παρουσίαση σας, αποθηκεύεστε ένα αντίγραφο της παρουσίασης του PowerPoint και, στη συνέχεια, αποθηκεύεστε το αντίγραφο ως αρχείο του PowerPoint 97-2003 (.ppt). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην πρωτότυπη παρουσίαση σας, εάν τα SmartArt γραφικά σας, τα σχήματα ή άλλα αντικείμενα μετατρέπονται σε εικόνες όταν αποθηκεύετε την παρουσίαση σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Αρχή της σελίδας

"Τα αποσπάσματα πολυμέσων που έχουν εισαχθεί ή αναβαθμιστεί σε αυτήν την έκδοση του PowerPoint θα αποθηκευτούν ως εικόνες".

Τα αποσπάσματα πολυμέσων που έχουν ενσωματωθεί ή αναβαθμιστεί στο PowerPoint 2010, το PowerPoint 2013 ή το PowerPoint 2016 μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα απόσπασμα πολυμέσων που έχει εισαχθεί ή αναβαθμιστεί στην παρουσίαση.

Επαναλάβετε την εισαγωγή του αποσπάσματος πολυμέσων και χρησιμοποιήστε την επιλογή "Σύνδεση με αρχείο" αντί για την ενσωμάτωση.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή πλέον η επεξεργασία του σχήματος, παρόλο που είναι δυνατή η επεξεργασία οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του σχήματός σας, μερικά εφέ μετατρέπονται σε εικόνες που χρησιμοποιούνται ως γέμισμα του σχήματος. Μπορείτε ακόμα να επεξεργαστείτε το κείμενο, επειδή το κείμενο εμφανίζεται στην κορυφή αυτών των εικόνων.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα σχήμα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: (εσωτερική) σκιά, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές ή γεμίσματα με διαβαθμίσεις.

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του σχήματος και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του σχήματος, το σχήμα και οποιοδήποτε κείμενο μέσα σε αυτό πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, (εσωτερική) σκιά, λάμψη, μετασχηματισμό, περιστροφή 3-Δ, διαρθρώσεις κειμένου ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ κειμένου.

Διακριτή διαγραφή ή διπλή διακριτή διαγραφή κειμένου, στηλών του κειμένου, κείμενο με εσοχή επιπέδων 6 - 9 ή κατακόρυφο κείμενο.

Καταργήστε τα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά είτε της ομάδας Γραμματοσειρά ή της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα.

Σχήμα με εφέ αντανάκλασης.

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ομαδοποιημένων σχημάτων και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτά κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: αντανάκλαση, λάμψη, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του γραφικού SmartArt και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του γραφικού SmartArt, το γραφικό SmartArt μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γραφικό SmartArt.

Τα γραφικά SmartArt μετατρέπονται σε ένα αντικείμενο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση του γραφικού SmartArt και, στη συνέχεια, να το τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Σημειώστε ότι αφού μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του πίνακα και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτόν κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του πίνακα, ο πίνακας μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένας πίνακας με WordArt στα κελιά.

Καταργήστε τα εφέ κειμένου.

Ένας πίνακας με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: κελί, κορνίζα, σκιά ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Τα εφέ του σχήματος καταργούνται κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε ένα εφέ σε ένα σχήμα που κάνει την εικόνα μεγαλύτερη από 30 megabyte (MB).

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή το σχήμα σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Τα εφέ των ομαδοποιημένων σχημάτων καταργούνται σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint και καταργούνται οποιαδήποτε εφέ.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: λάμψη, απαλές ακμές, αντανάκλαση, κορνίζα, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Οι προσαρμογές για συγκεκριμένα έγγραφα που προστίθενται στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και άλλο προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας χάνεται αν αποθηκευτεί".

Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα αν η παρουσίασή σας περιέχει μια προσαρμοσμένη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, στοιχεία προσαρμοσμένου περιβάλλοντος χρήστη που δεν υποστηρίζονται σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007 ή και τα δύο. Αυτές οι προσαρμοσμένες δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προστίθενται ένα ή περισσότερα κουμπιά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης που αφορούν συγκεκριμένα αυτή την παρουσίαση.

Ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήστη.

Επειδή το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office στο Office PowerPoint 2007 και το PowerPoint 2010 έχουν μεγάλες διαφορές από τα μενού και τις γραμμές εργαλείων σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, τυχόν προσαρμογές που έχουν γίνει στο Office PowerPoint 2007 ή στο PowerPoint 2010 δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε παρόμοιες προσαρμοσμένες εντολές σε γραμμές εργαλείων και μενού.

Αρχή της σελίδας

"Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων πέρα από την εξής περιοχή: 256 (IV) στήλες επί 65.536 γραμμές".

Στο Microsoft Office Excel 2007 και τις νεότερες εκδόσεις, το μέγεθος του φύλλου εργασίας είναι 16.384 στήλες, επί 1.048.576 γραμμές. Ωστόσο, το μέγεθος των φύλλων εργασίας παλαιότερων εκδόσεων του Excel είναι μόνο 256 στήλες επί 65.536 γραμμές. Τα δεδομένα των κελιών που βρίσκονται έξω από αυτό το όριο στηλών και γραμμών χάνονται στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel. Οι αναφορές τύπων σε δεδομένα αυτής της περιοχής θα επιστρέφουν ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Γράφημα που δημιουργήθηκε από δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου.

Στον Έλεγχο συμβατότητας του Excel , κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα κελιά και τις περιοχές που υπερβαίνουν τα όρια γραμμών και στηλών, επιλέξτε τα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μέσα στα όρια των στηλών και γραμμών ή σε ένα άλλο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας τις εντολές Αποκοπή και Επικόλληση.

Αρχή της σελίδας

"Ο κώδικας που σχετίζεται με αντικείμενα σε προσαρμοσμένη διάταξη καταργείται αν αποθηκευτεί".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποθήκευση μιας παρουσίασης που περιέχει μια προσαρμοσμένη διάταξη με ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε μορφή παρουσίασης PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX που έχουν προστεθεί σε προσαρμοσμένη διάταξη.

Εάν η παρουσίασή σας δεν περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Ο κώδικας θα καταργηθεί από την παρουσίαση.

Εάν η παρουσίασή σας περιέχει κώδικα και θέλετε να τον διατηρήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Σημειώσεις: 

 • Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε κώδικα συσχετισμένο με στοιχεία ελέγχου ActiveX σε προσαρμοσμένες διατάξεις, σε μορφές αρχείων προηγούμενων εκδόσεων από το PowerPoint 2007.

 • Για να αποφύγετε απώλεια ή καταστροφή του κώδικα, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο παρουσίασης (.pptx).

Αρχή της σελίδας

"Το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος στις προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται στις προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση η οποία περιέχει προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το κείμενο μηνύματος με το προεπιλεγμένο κείμενο συμβόλου κράτησης θέσης ή με ένα πλαίσιο κειμένου.

Αλλάξτε το σύμβολο κράτησης θέσης με ένα πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το προσαρμοσμένο μήνυμα μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

"Η κίνηση που εφαρμόζεται σε σύμβολα κράτησης θέσης σε προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται αν αποθηκευτεί".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε εφέ κίνησης στο πλαίσιο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που προστίθεται στο σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το πλαίσιο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης, χωρίς εφέ κίνησης.

Αλλάξτε το σύμβολο κράτησης θέσης με ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και εφαρμόστε εφέ κίνησης σε αυτό.

Αρχή της σελίδας

"Οι κινήσεις σε σχήματα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας ενδέχεται να καταργηθούν κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint".

Όταν εφαρμόζετε συγκεκριμένα εφέ κίνησης σε σχήματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε την παρουσίασή σας στη μορφή κειμένου μιας προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint, ενδέχεται να μην εμφανίζονται οι κινήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το εφέ κίνησης είναι συνδεδεμένο σε κείμενο ή σχήμα που μετατράπηκε σε εικόνα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμεν η λύση

Εφέ κίνησης που εφαρμόζεται σε σχήμα που θα γίνει χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας (για παράδειγμα, τα γραφικά SmartArt).

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το πλαίσιο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης, χωρίς εφέ κίνησης.

Μετατρέψτε το αντικείμενο σε κινούμενη εικόνα, με τις εξής ενέργειες:

 1. Επιλέξτε το σχήμα στη διαφάνεια.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Αποθήκευση ως εικόνα.

 3. Μετά την αποθήκευση, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Μεταβείτε στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Εφαρμόστε το εφέ κίνησης στην εικόνα.

Αρχή της σελίδας

"Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν έχουν προετοιμαστεί μετατρέπονται σε στατικά αντικείμενα αν αποθηκευτούν".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί. Ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί είναι ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου ActiveX, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί.

 1. Κάντε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που σας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η προετοιμασία του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης μιας ασφαλούς απόφασης πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office.

 2. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε το μήνυμα αφού ακολουθήσετε το βήμα 1, διαγράψτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX από την παρουσίασή σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Πώς μπορώ να ανοίξω μια παρουσίαση του PowerPoint 2013 στο PowerPoint 2003 ή σε προηγούμενη έκδοση;

Άνοιγμα παρουσίασης που δημιουργήθηκε σε διαφορετική έκδοση του PowerPoint

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×