Έλεγχος συμβατότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

"Το δεν είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία σχήματος, παρόλο που μπορεί να δυνατή η επεξεργασία οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint."

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του σχήματος και οποιουδήποτε κειμένου περιέχει με χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ομαδοποιημένων σχημάτων και τυχόν κειμένου που περιέχουν με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία γραφικού SmartArt και τυχόν κειμένου που περιέχουν με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του πίνακα και οποιουδήποτε κειμένου περιέχει με χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

"Καταργούνται οποιαδήποτε εφέ στο σχήμα με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

"Καταργούνται οποιαδήποτε εφέ στα ομαδοποιημένα σχήματα στις παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint."

"Οποιεσδήποτε προσαρμογές εγγράφου προσθέτετε στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και άλλο προσαρμοσμένο περιβάλλον, αν αποθηκευτούν χάνονται."

Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο μπορεί να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Τα δεδομένα που βρίσκονται εκτός της περιοχής των 256 (IV) στηλών επί 65.536 γραμμές δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

Ο κώδικας που σχετίζεται με αντικείμενα σε προσαρμοσμένη διάταξη θα καταργηθεί αν αποθηκευτεί.

"Προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος στις προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται στις προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

Η κίνηση που εφαρμόζεται σε σύμβολα κράτησης θέσης προσαρμοσμένων διατάξεων, θα καταργηθεί αν αποθηκευτεί.

Τα εφέ κίνησης σε σχήματα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας μπορεί να καταργηθούν κατά τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint .

"Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν έχουν προετοιμαστεί μετατρέπονται σε στατικά αντικείμενα, αν αποθηκευτούν."

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο συμβατότητας για να εξακριβώσετε πιθανές βλάβες της λειτουργικότητας όταν αποθηκεύετε την παρουσίαση του Microsoft Office PowerPoint 2007 σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint. Το έγγραφο περιέχει μηνύματα που παράγει ο Έλεγχος συμβατότητας. Χρησιμοποιήστε την πληροφορία κάτω από κάθε μήνυμα για να δείτε τι προκαλεί την εμφάνισή του και για προτάσεις σχετικά με τι πρέπει να κάνετε.

Υπάρχουν δύο διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων του ελέγχου συμβατότητας.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πιο συχνά, θα χάσετε λειτουργίες επεξεργασίας μόνο όταν ανοίγετε το αρχείο σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση με ένα γραφικό SmartArt σε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής PowerPoint και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο σε παλαιότερη έκδοση του PowerPoint, το γραφικό SmartArt θα αλλάξει σε μια εικόνα. Ωστόσο εάν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ξανά σε Office PowerPoint 2007, χωρίς να επεξεργαστείτε αυτήν την εικόνα γραφικού SmartArt, μπορείτε να συνεχίσετε επεξεργασία του γραφικού SmartArt. Αυτούς τους τύπους των μηνυμάτων που έχουν "σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint" σε αυτά.

Στη δεύτερη περίπτωση, θα χάσετε οριστικά λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, εάν έχετε τροποποιήσει το κείμενο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης, το κείμενο κράτησης θέσης που θα χαθούν οριστικά.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες Office PowerPoint 2007 περιεχομένου σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Για παράδειγμα, σχήματα και κείμενο με νέα εφέ μετατρέπονται σε εικόνες (αρχεία bitmap) σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint για να διασφαλιστεί ότι θα εμφανίζονται τα ίδια σε μια παρουσίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της γραμμής, το χρώμα γεμίσματος ή άλλες πτυχές των σχημάτων και του κειμένου. Επίσης, όταν το κείμενο έχει ενεργοποιηθεί σε bitmap, οι κινήσεις σε αυτό το κείμενο δεν θα εμφανίζονται στη διάρκεια της παρουσίασης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα γραφικό SmartArt, ένα σχήμα ή άλλα αντικείμενα στην παρουσίασή σας Office PowerPoint 2007, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας Office PowerPoint 2007 και στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αντίγραφο ως αρχείο του PowerPoint 97-2003. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική παρουσίαση Office PowerPoint 2007 Εάν σας γραφικά SmartArt, σχήματα ή άλλα αντικείμενα μετατρέπονται σε εικόνες κατά την αποθήκευση της παρουσίασης σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Αρχή της σελίδας

"Το δεν είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία σχήματος, παρόλο που μπορεί να δυνατή η επεξεργασία οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε αυτό κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του σχήματός σας, κάποια εφέ μετατρέπονται σε εικόνες που χρησιμοποιούνται ως γέμισμα για το σχήμα. Εξακολουθείτε να μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε κείμενο επειδή το κείμενο εμφανίζεται στο επάνω μέρος αυτές τις εικόνες.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα σχήμα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή του γεμίσματος διαβάθμισης.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του σχήματος και οποιουδήποτε κειμένου περιέχει με χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του σχήματος, το σχήμα και οποιοδήποτε κείμενο μέσα σε αυτό πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, σκιά (εσωτερική ή προοπτική), σκέβρωμα μετασχηματισμό, περιστροφή 3-δ, διαρθρώσεις κειμένου ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ του κειμένου, της γραμμής ή του γεμίσματος.

Διακριτή Διαγραφή ή διπλή διακριτή διαγραφή κειμένου, στηλών του κειμένου, κείμενο με εσοχή επιπέδων 6 - 9 ή κατακόρυφο κείμενο

Καταργήστε τα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά είτε της ομάδας γραμματοσειρά ή η ομάδα " παράγραφος " στην καρτέλα αρχική.

Ένα σχήμα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή του γεμίσματος διαβάθμισης.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ομαδοποιημένων σχημάτων και τυχόν κειμένου που περιέχουν με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση του εφέ 3-Δ.

Αρχή της σελίδας

"Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία γραφικού SmartArt και τυχόν κειμένου που περιέχουν με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του γραφικού SmartArt, το γραφικό SmartArt μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γραφικό SmartArt.

Τα γραφικά SmartArt μετατρέπονται σε ένα αντικείμενο που δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστεί σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007. Ωστόσο, μπορείτε να μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, τα οποία μπορείτε έπειτα να τροποποιήσετε μέσω των παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint. Σημειώστε ότι, εφόσον μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του πίνακα και οποιουδήποτε κειμένου περιέχει με χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του πίνακα, ο πίνακας μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένας πίνακας με WordArt στα κελιά.

Κατάργηση του Στυλ WordArt.

Ένας πίνακας με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, κορνίζα κελιού, σκιά ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ.

Αρχή της σελίδας

"Καταργούνται οποιαδήποτε εφέ στο σχήμα με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint."

Όταν προσθέτετε ένα εφέ σε ένα σχήμα που κάνει την εικόνα μεγαλύτερη από 30 megabyte (MB), εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή το σχήμα σας περιέχει

Λύση t δοκιμάστε να o

Ένα σχήμα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή του γεμίσματος διαβάθμισης.

Αρχή της σελίδας

"Καταργούνται οποιαδήποτε εφέ στα ομαδοποιημένα σχήματα στις παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint."

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint και καταργούνται οποιαδήποτε εφέ.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση του εφέ 3-Δ.

Αρχή της σελίδας

"Οποιεσδήποτε προσαρμογές εγγράφου προσθέτετε στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και άλλο προσαρμοσμένο περιβάλλον, αν αποθηκευτούν χάνονται."

Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα αν η παρουσίασή σας περιέχει μια προσαρμοσμένη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, στοιχεία προσαρμοσμένου περιβάλλοντος χρήστη που δεν υποστηρίζονται σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007 ή και τα δύο. Αυτές οι προσαρμοσμένες δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προστίθενται ένα ή περισσότερα κουμπιά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης που αφορούν συγκεκριμένα αυτή την παρουσίαση.

Ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήστη.

Επειδή το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office στο Office PowerPoint 2007 έχει μεγάλες διαφορές από τα μενού και τις γραμμές εργαλείων σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, τυχόν προσαρμογές που έχουν γίνει στο Office PowerPoint 2007 δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε παρόμοιες προσαρμοσμένες εντολές σε γραμμές εργαλείων και μενού.

Αρχή της σελίδας

Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο μπορεί να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Τα δεδομένα που βρίσκονται εκτός της περιοχής των 256 (IV) στηλών επί 65.536 γραμμές δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

Στο Microsoft Office Excel 2007, το μέγεθος του φύλλου εργασίας είναι 16.384 στήλες, επί 1.048.576 γραμμές, αλλά το μέγεθος των φύλλων εργασίας παλαιότερων εκδόσεων του Excel είναι μόνο 256 στήλες επί 65.536 γραμμές. Τα δεδομένα σε κελιά εκτός αυτών των ορίων στήλης και γραμμής χάνονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι αναφορές τύπων σε δεδομένα αυτής της περιοχής θα επιστρέφουν ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γράφημα που δημιουργήθηκε από δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου.

Στο το Office Excel 2007 έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τα κελιά και τις περιοχές που υπερβαίνουν τα όρια γραμμών και στηλών, επιλέξτε τα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μέσα στα όρια των στηλών και γραμμών ή σε άλλο φύλλο, χρησιμοποιώντας τις εντολές Αποκοπή και Επικόλληση.

Αρχή της σελίδας

Ο κώδικας που σχετίζεται με αντικείμενα σε προσαρμοσμένη διάταξη θα καταργηθεί αν αποθηκευτεί.

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση Office PowerPoint 2007 που περιέχει μια προσαρμοσμένη διάταξη με ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX ως μια παρουσίαση του PowerPoint 97-2003 (.ppt), εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX προστεθεί σε προσαρμοσμένη διάταξη.

Εάν η παρουσίασή σας δεν περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχιση.

Εάν η παρουσίασή σας περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Σημειώσεις: 

  • Στο Office PowerPoint 2007, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε κώδικα συσχετισμένο με στοιχεία ελέγχου ActiveX σε προσαρμοσμένες διατάξεις σε παλαιότερη μορφή αρχείου PowerPoint.

  • Για να αποφύγετε απώλεια ή καταστροφή του κώδικα, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο παρουσίασης (.pptx) PowerPoint 2007.

Αρχή της σελίδας

"Προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος στις προσαρμοσμένες διατάξεις καταργείται στις προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint".

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση η οποία περιέχει προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο ερώτησης, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο ερώτησης.

Διαγραφή του προσαρμοσμένου κειμένου ερώτησης από την προσαρμοσμένη διάταξη.

Στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών", επιλέξτε το προσαρμοσμένο κείμενο που βρίσκεται μέσα στο σύμβολο κράτησης θέσης, και στη συνέχεια διαγράψτε το. Το προεπιλεγμένο κείμενο θέσης αντικειμένου θα επιστρέψει εφόσον διαγραφτεί το προσαρμοσμένο κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Η κίνηση που εφαρμόζεται σε σύμβολα κράτησης θέσης προσαρμοσμένων διατάξεων, θα καταργηθεί αν αποθηκευτεί.

Όταν προσθέτετε ένα εφέ κίνησης σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που προστίθεται στο σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Διαγραφή του εφέ κίνησης από το σύμβολο κράτησης θέσης, με τις εξής ενέργειες:

  1. Στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών", επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης.

  2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κινήσεις , κάντε κλικ στην επιλογή " Προσαρμοσμένη κίνηση ".

  3. παράθυρο εργασιώνΠροσαρμοσμένη κίνηση , κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Τα εφέ κίνησης σε σχήματα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας μπορεί να καταργηθούν κατά τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων του PowerPoint .

Όταν εφαρμόζετε συγκεκριμένα εφέ κίνησης σε σχήματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint, δεν μπορεί να είναι ορατά κινήσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι το εφέ κίνησης σε κείμενο ή ένα σχήμα που έχει μετατραπεί σε μια εικόνα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που εφαρμόζεται σε σχήμα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας.

Διαγραφή της κίνησης, με τις εξής ενέργειες:

  1. Κάντε κλικ στο σχήμα που περιέχει την κίνηση που θέλετε να διαγράψετε.

  2. Στην καρτέλα Κινήσεις, της ομάδας Κινήσεις, στη λίστα Κίνηση, επιλέξτε Χωρίς κίνηση.

Αρχή της σελίδας

"Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που δεν έχουν προετοιμαστεί μετατρέπονται σε στατικά αντικείμενα, αν αποθηκευτούν."

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί. Ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί είναι ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου ActiveX, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου ActiveX σε έγγραφα του Office.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί.

  1. Κάντε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που σας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου Active X. Αυτή η ενέργεια θα ξεκινήσει το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να κάνετε μια ασφαλή απόφαση πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου ActiveX στα έγγραφα του Office.

  2. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε το μήνυμα μετά την εκτέλεση του βήματος 1, διαγράψτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX από την παρουσίασή σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×