Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Σημαντικό  Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε προγράμματα 2007 Microsoft Office system.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε άλλες γλώσσες, ανατρέξτε στην ενότητα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κόκκινες γραμμές που εμφανίζονται κάτω από λέξεις με ορθογραφικά λάθη

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

Outlook

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

Excel

Ορθογραφικός έλεγχος

PowerPoint

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Ορθογραφικός έλεγχος

Visio

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Ορθογραφικός έλεγχος

Access

Ορθογραφικός έλεγχος

InfoPath

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Ορθογραφικός έλεγχος

OneNote

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Ορθογραφικός έλεγχος

Publisher

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

Ορθογραφικός έλεγχος

Word

Ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κόκκινες γραμμές που εμφανίζονται κάτω από λέξεις με ορθογραφικά λάθη

 1. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 2. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στη λίστα εξαιρέσεων για, επιλέξτε το όνομα του αυτήν τη στιγμή ανοιχτό έγγραφο.

 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη των γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

  Σημείωση  Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα έγγραφα, επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα στη λίστα εξαιρέσεων για.

 6. Επιλέξτε OK.

 7. Επιστρέψετε στο έγγραφό σας. Όταν οι γραμμές εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξιό κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, να κάνουν επιλογές από το μενού διορθώσεις.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

 1. Ανοίξτε ένα έγγραφο του Word που πρέπει να ελεγχθούν.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφία & γραμματική.

 3. Ο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική:

Παράβλεψη μία φορά     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε ολόκληρο το έγγραφο.

Παράβλεψη κανόνα     Παράβλεψη αυτού του κανόνα σε ολόκληρο το έγγραφο.

Επόμενης πρότασης     Ελέγξτε την επόμενη πρόταση.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Επεξήγηση    Δείτε μια πιθανή εξήγηση για την προτεινόμενη αλλαγή.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη διόρθωση.

Γραμματικός έλεγχος     Επιλέξτε για να διορθώσετε τη γραμματική σε αυτό το έγγραφο.

Αναίρεση     Για να αναιρέσετε την αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για την προηγούμενη διορθώσεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές ". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα έγγραφα.

Αρχή της σελίδας

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 3. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 5. Στην περιοχή Διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, κάντε κλικ στο κουμπί Επανέλεγχος εγγράφου.

 6. Για να επαναλάβετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν δείτε το ακόλουθο μήνυμα: Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει τις ρυθμίσεις του ορθογραφικού και του γραμματικού ελέγχου, έτσι το Word θα ελέγξει ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική λέξεων, για τις οποίες επιλέξατε παράβλεψη κατά τον προηγούμενο έλεγχο. Θέλετε να συνεχίσετε;

 7. Στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές του Word ", κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

 8. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφία & γραμματική.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε το Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή την Επισήμανση γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος πλαίσια ελέγχου.

Σημείωση  Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα στοιχείο Outlook που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Στο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί " Ορθογραφία & γραμματική ".

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 5. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική:

Παράβλεψη μία φορά     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε ολόκληρο το μήνυμα.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη διόρθωση.

Γραμματικός έλεγχος     Επιλέξτε για να διορθώσετε τη γραμματική σε αυτό το μήνυμα.

Αναίρεση     Για να αναιρέσετε την αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για την προηγούμενη διορθώσεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

 1. Ανοίξτε το στοιχείο του Outlook που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

  Σημείωση  Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλληλογραφία.

 5. Στην περιοχή σύνθεση μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 6. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση  Κάντε κλικ στο κουμπί " Επανέλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακόμα και να ελέγξετε ξανά ένα στοιχείο ημερολογίου".

 7. Για να επαναλάβετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν δείτε το ακόλουθο μήνυμα: Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει τις ρυθμίσεις του ορθογραφικού και του γραμματικού ελέγχου, έτσι το Outlook θα ελέγξει ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική λέξεων, για τις οποίες επιλέξατε παράβλεψη κατά τον προηγούμενο έλεγχο. Θέλετε να συνεχίσετε;

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές για να επιστρέψετε στο στοιχείου του Outlook.

 9. Στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.

 10. Στο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί " Ορθογραφία & γραμματική ".

Αρχή της σελίδας

Excel

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε ένα φύλλο εργασίας που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Παράβλεψη μία φορά     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε όλο το φύλλο.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη διόρθωση.

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αναίρεση τελευταίας     Αναίρεση της προηγούμενης αλλαγής.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλα τα φύλλα.

Σημείωση  Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει πολλά φύλλα, μεταβείτε σε κάθε φύλλο και επαναλάβετε τις προηγούμενες οδηγίες ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 2. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του PowerPoint.

 3. Από το μενού Επιλογές του PowerPoint που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο PowerPoint, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, ή χρήση σχετικής ορθογραφίας ή Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε μια παρουσίαση που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Παράβλεψη     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Βιογραφικό σημείωμα     Να συνεχίσετε τον έλεγχο.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε όλη την παρουσίαση.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Πρόταση     Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αυτόματη Διόρθωση     Σωστή λέξεις με ορθογραφικά λάθη που μοιάζουν με άλλες λέξεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλες τις παρουσιάσεις.

Αρχή της σελίδας

Visio

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε το σχέδιο.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου που εμφανίζεται στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Visio, επιλέξτε ή καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή την Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε το σχέδιο που πρέπει να ελεγχθούν.

 2. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος και επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Παράβλεψη     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου.

Προσθήκη     Προσθήκη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στην αλλαγή σε ένα παράθυρο.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Διαγραφή     Διαγραφή της λέξης.

Διαγραφή όλων     Διαγράψτε όλες τις εμφανίσεις της λέξης.

Ερωτηματικό     Ανοίξτε τη Βοήθεια του Visio.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλα τα σχέδια.

Αρχή της σελίδας

Access

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που πρέπει να ελεγχθούν.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Πεδίο "Παράβλεψη 'x'"     Αγνοήστε αυτό το πεδίο.

Παράβλεψη     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αυτόματη Διόρθωση     Σωστή λέξεις με ορθογραφικά λάθη που μοιάζουν με άλλες λέξεις.

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αναίρεση τελευταίας     Αναίρεση της προηγούμενης αλλαγής.

Επιλογές     Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλες τις βάσεις δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

InfoPath

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο InfoPath, επιλέξτε ή καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή την Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Προσθήκη στο λεξικό     Προσθήκη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε ολόκληρη τη φόρμα.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Εύρεση επόμενου     Μετάβαση στην επόμενη προτεινόμενη αλλαγή.

Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου. Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλες τις φόρμες.

Ορισμός γλώσσας     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αρχή της σελίδας

OneNote

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο OneNote, επιλέξτε ή καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή την Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε το Σημειωματάριο, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Παράβλεψη     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Προσθήκη στο λεξικό     Προσθήκη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Εκκίνηση ορθογραφικού ελέγχου     Αρχίστε τον ορθογραφικό έλεγχο.

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου. Επιλέξτε τον τρόπο που το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό έλεγχο για όλα τα σημειωματάρια.

Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης    Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Αυτόματη Διόρθωση". Επιλέξτε με ποιον τρόπο το πρόγραμμα διορθώνει αυτόματα στοιχεία όπως κεφαλαίων για όλα τα σημειωματάρια.

Αρχή της σελίδας

Publisher

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικός έλεγχος

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Publisher, επιλέξτε ή καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή την Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη δημοσίευση που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Check Spelling και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ελέγξετε την ορθογραφία:

Παράβλεψη     Παράβλεψη αυτής της λέξης, αλλά Ελέγξτε ξανά.

Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη της λέξης σε ολόκληρη τη φόρμα.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Έλεγχος όλων των κειμένων     Έλεγχος ορθογραφίας σε όλες τις αλυσίδες κειμένου σε αυτήν τη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση  Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Ισχύει για: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, SharePoint Designer 2007, Office 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Project Standard 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας