Είσοδος

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε άλλες γλώσσες, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κόκκινων γραμμών που εμφανίζονται κάτω από τις ανορθόγραφες λέξεις

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που ελέγξατε προηγουμένως και επιλέξατε να παραβλέψετε

Outlook

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που ελέγξατε προηγουμένως και επιλέξατε να παραβλέψετε

Excel

Ορθογραφικός έλεγχος

PowerPoint

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος

Visio

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος

Access

Ορθογραφικός έλεγχος

InfoPath

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος

OneNote

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος

Publisher

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος

Word

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κόκκινων γραμμών που εμφανίζονται κάτω από τις ανορθόγραφες λέξεις

 1. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 2. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στη λίστα Εξαιρέσεις για, κάντε κλικ στο όνομα του εγγράφου που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή.

 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη των γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

  Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα έγγραφα, επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα στη λίστα Εξαιρέσεις για.

 6. Επιλέξτε OK.

 7. Επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν εμφανίζονται γραμμές κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάτι από το μενού διορθώσεων.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

 1. Ανοίξτε ένα έγγραφο Word που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφία & γραμματική.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο:

Παράβλεψη μία φορά     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλο το έγγραφο.

Παράβλεψη κανόνα     Παραβλέψτε αυτόν τον κανόνα σε όλο το έγγραφο.

Επόμενη πρόταση     Ελέγξτε την επόμενη πρόταση.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπεριλάβετε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Επεξήγηση    Δείτε μια επεξήγηση για την προτεινόμενη αλλαγή.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Διόρθωση".

Έλεγχος γραμματικής     Επιλέξτε να διορθώσετε τη γραμματική σε αυτό το έγγραφο.

Αναίρεση     Αναιρέστε την αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για τις προηγούμενες διορθώσεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία και τη γραμματική για όλα τα έγγραφα.

Αρχή της σελίδας

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 3. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος.

 5. Στην περιοχή Διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, κάντε κλικ στο κουμπί Επανέλεγχος εγγράφου.

 6. Για να επαναλάβετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν δείτε το ακόλουθο μήνυμα: Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει τις ρυθμίσεις του ορθογραφικού και του γραμματικού ελέγχου, έτσι το Word θα ελέγξει ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική λέξεων, για τις οποίες επιλέξατε παράβλεψη κατά τον προηγούμενο έλεγχο. Θέλετε να συνεχίσετε;

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

 8. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφία & γραμματική.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση και Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

Σημείωση: Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα στοιχείο του Outlook που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 5. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο:

Παράβλεψη μία φορά     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλο το μήνυμα.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπεριλάβετε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Διόρθωση".

Έλεγχος γραμματικής     Επιλέξτε να διορθώσετε τη γραμματική σε αυτό το μήνυμα.

Αναίρεση     Αναιρέστε την αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για τις προηγούμενες διορθώσεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία και τη γραμματική για όλα τα μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που έχετε ελέγξει προηγουμένως και επιλέξατε να αγνοήσετε

 1. Ανοίξτε το στοιχείο του Outlook που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

  Σημείωση:  Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 3. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλληλογραφία.

 5. Στην περιοχή Σύνθεση μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 6. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση:  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακόμα και για επανάληψη ελέγχου σε ένα στοιχείο ημερολογίου.

 7. Για να επαναλάβετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν δείτε το ακόλουθο μήνυμα: Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει τις ρυθμίσεις του ορθογραφικού και του γραμματικού ελέγχου, έτσι το Outlook θα ελέγξει ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική λέξεων, για τις οποίες επιλέξατε παράβλεψη κατά τον προηγούμενο έλεγχο. Θέλετε να συνεχίσετε;

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές για να επιστρέψετε στο στοιχείου του Outlook.

 9. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 10. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

Αρχή της σελίδας

Excel

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε ένα φύλλο εργασίας που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη μία φορά     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλο το φύλλο.

Προσθήκη στο λεξικό     Συμπεριλάβετε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Διόρθωση".

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αναίρεση τελευταίου     Αναιρέστε την προηγούμενη αλλαγή.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλα τα φύλλα εργασίας.

Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας σας έχει πολλά φύλλα, μεταβείτε σε κάθε φύλλο και επαναλάβετε τις προηγούμενες οδηγίες ορθογραφικού ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office.

 2. Στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του PowerPoint.

 3. Στο μενού Επιλογές του PowerPoint που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην κατηγορία Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο PowerPoint, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Χρήση ορθογραφίας με βάση τα συμφραζόμενα ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε μια παρουσίαση που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Συνέχιση     Συνεχίστε τον έλεγχο.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλη την παρουσίαση.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".

Πρόταση     Συμπεριλάβετε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αυτόματη Διόρθωση     Διορθώστε τις ανορθόγραφες λέξεις που είναι παρόμοιες με άλλες λέξεις.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλες τις παρουσιάσεις.

Αρχή της σελίδας

Visio

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα σχέδιο.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου που εμφανίζεται, στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Visio, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε ένα σχέδιο που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλο το σχέδιο.

Προσθήκη     Προσθέστε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Αλλαγή σε".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Διαγραφή     Διαγράψτε τη λέξη.

Διαγραφή όλων     Διαγράψτε όλες τις εμφανίσεις της λέξης.

Ερωτηματικό     Ανοίξτε τη Βοήθεια του Visio.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλα τα σχέδια.

Αρχή της σελίδας

Access

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη πεδίου 'x'     Παραβλέψτε αυτό το πεδίο.

Παράβλεψη     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλη τη βάση δεδομένων.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".

Αυτόματη Διόρθωση     Διορθώστε τις ανορθόγραφες λέξεις που είναι παρόμοιες με άλλες λέξεις.

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αναίρεση τελευταίου     Αναιρέστε την προηγούμενη αλλαγή.

Επιλογές     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλες τις βάσεις δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

InfoPath

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο InfoPath, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Προσθήκη στο λεξικό     Προσθέστε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλη τη φόρμα.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Find Next     Μεταβείτε στην επόμενη προτεινόμενη αλλαγή.

Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλες τις φόρμες.

Ορισμός γλώσσας     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Αρχή της σελίδας

OneNote

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο OneNote, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε το σημειωματάριο που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Προσθήκη στο λεξικό     Προσθέστε αυτήν τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Έναρξη ορθογραφικού ελέγχου     Ξεκινήστε τον ορθογραφικό έλεγχο.

Γλώσσα λεξικού     Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου     Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία για όλα τα σημειωματάρια.

Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αυτόματη Διόρθωση". Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει πράγματα όπως το συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων αυτόματα για όλα τα σημειωματάρια.

Αρχή της σελίδας

Publisher

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στον Publisher, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη δημοσίευση που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος και επισημαίνεται η πρώτη προτεινόμενη διόρθωση.

 4. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο:

Παράβλεψη     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτήν τη λέξη σε όλη τη φόρμα.

Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

Προσθήκη     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".

Έλεγχος όλων των κειμένων     Ελέγξτε την ορθογραφία σε όλα τα κείμενα σε αυτήν τη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδαςΣας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!