Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος ίσως να μην ισχύουν για ορισμένες γλώσσες.

Όταν λήγει μια προθεσμία, συχνά δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τον έλεγχο των ορθογραφικών και γραμματικών λαθών ενός κειμένου. Το πρόγραμμα του Microsoft Office που διαθέτετε σας προσφέρει τα εργαλεία για ταχύτερη διόρθωση αυτών των λαθών. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα του Microsoft Office έτσι, ώστε να εντοπίζετε με ευκολία τα πιθανά λάθη ενώ εργάζεστε. Εναλλακτικά, εάν οι κόκκινες και πράσινες, κυματιστές γραμμές αποσπούν την προσοχή σας, τότε μπορείτε απλά να ελέγξετε το έγγραφό σας όταν θα είστε έτοιμοι να το ολοκληρώσετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής (κόκκινες, μπλε και πράσινες κυματιστές γραμμές)

Συγκεντρωτικός έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Διόρθωση προβλημάτων με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο

Αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής (κόκκινες, μπλε και πράσινες κυματιστές γραμμές)

Ίσως να αναζητάτε έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να εντοπίζετε και να διορθώνετε ορθογραφικά λάθη στο έγγραφό σας; Εναλλακτικά, μπορεί να μην θέλετε να βλέπετε τις κόκκινες, κυματιστές γραμμές που εμφανίζει στο έγγραφό σας το πρόγραμμα του Microsoft Office. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου, καθώς και τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής τους.

Σημειώσεις  

 • Δεν υπάρχει επιλογή για τον ορθογραφικό έλεγχο κατά την πληκτρολόγηση στη Microsoft Office Access, το Microsoft Office Excel ή το Microsoft Office Project.

 • Ο γραμματικός έλεγχος είναι διαθέσιμος μόνο στο Microsoft Office Outlook και το Microsoft Office Word.

Πώς λειτουργεί ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος

Όταν κάνετε αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο κατά την πληκτρολόγηση, έχετε τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να διορθώσετε μεγάλο αριθμό ορθογραφικών λαθών προκειμένου να παραδώσετε το έγγραφό σας. Το πρόγραμμα του Microsoft Office θα επισημάνει τις λανθασμένες λέξεις ενώ εργάζεστε έτσι, ώστε να τις εντοπίζετε εύκολα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.

Mispelled words are displayed with a wavy red line beneath them.

Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ επάνω στη λανθασμένη λέξη για να δείτε τις προτεινόμενες διορθώσεις.

Right-click a misspelled word to see suggested corrections

Ανάλογα με το πρόγραμμα του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε, το δεξιό κλικ σε μια ενδέχεται να σας εμφανίζει και άλλες επιλογές, όπως την προσθήκη της λέξης στο προσαρμοσμένο λεξικό σας.

Πώς λειτουργεί ο αυτόματος γραμματικός έλεγχος (μόνο στα Outlook και Word)

Εάν ενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο, τότε το Word και το Outlook θα επισημαίνουν τα πιθανά λάθη γραμματικής και στυλ ενώ εργάζεστε σε έγγραφα του Word και ανοικτά στοιχεία του Outlook (εκτός από "Σημειώσεις"), όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

Grammar error

Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ επάνω στο λάθος για περισσότερες επιλογές.

Δεξί κλικ σε γραμματικό σφάλμα

Στο μενού που εμφανίζεται, ενδέχεται να δίνεται μια προτεινόμενη διόρθωση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την παράβλεψη του λάθους ή να κάνετε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για αυτήν την πρόταση για να δείτε το λόγο για τον οποίο το πρόγραμμα θεωρεί λανθασμένο το κείμενο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Στα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office:

Word

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για τον τρέχον, ανοικτό έγγραφο, κάντε τα εξής:

  1. Στην περιοχή Εξαιρέσεις για, κάντε κλικ στην επιλογή Όνομα τρέχοντος, ανοικτού εγγράφου.

  2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη των γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

   Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα έγγραφα που θα δημιουργήσετε από τώρα και στο εξής, κάντε τα ακόλουθα:

  3. Στην περιοχή Εξαιρέσεις για, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα νέα έγγραφα.

  4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη των γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

Σημαντικό   Εάν απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο για ένα αρχείο που χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλα άτομα, τότε ίσως θέλετε να ενημερώσετε αυτά τα άτομα για την αλλαγή που κάνατε.

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση και Έλεγχος γραμματικής κατά την πληκτρολόγηση.

Σημείωση   Ο ορθογραφικός και ο γραμματικός έλεγχος είναι διαθέσιμοι για όλα τα στοιχεία, εκτός από τις "Σημειώσεις".

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου

Στα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office:

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών.

  Σημείωση   Εάν θέλετε να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τότε θα πρέπει να επιλέξετε και το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση.

InfoPath, OneNote, Publisher, SharePoint Designer ή Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών.

  Σημείωση   Εάν θέλετε να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, τότε θα πρέπει να επιλέξετε και το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση.

Access, Excel ή Project

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη.

Αυτόματη Διόρθωση

Σε ορισμένα προγράμματα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση για να διορθώνει αυτόματα την ορθογραφία ενώ πληκτρολογείτε, χωρίς να χρειάζεται να επιβεβαιώνετε την κάθε διόρθωση. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε τη λέξη definately και μετά πληκτρολογήσετε ένα κενό διάστημα ή κάποιο άλλο σημείο στίξης, τότε η δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση θα αντικαταστήσει αυτόματα τη λανθασμένη λέξη με τη λέξη definitely. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση, ανατρέξτε στο θέμαΔημιουργία ή αλλαγή αυτόματων διορθώσεων.

Αρχή της σελίδας

Συγκεντρωτικός έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλλετε το γλωσσικό έλεγχο εντός εγγράφου για μετά το τέλος της επεξεργασίας του. Μπορείτε να ελέγξετε για πιθανά ορθογραφικά λάθη και στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε κάθε διόρθωση.

Σημείωση   Ο γραμματικός έλεγχος είναι διαθέσιμος μόνο στα Outlook και Word.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ορθογραφικός έλεγχος σε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office είναι αρκετά εύκολος. Πατήστε το πλήκτρο F7 και κατόπιν χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου ή το παράθυρο εργασιών που εμφανίζεται για να ελέγξετε το αρχείο η το στοιχείο στο οποίο εργάζεστε. Παρακάτω δίνονται λεπτομερείς οδηγίες, καθώς και επεξηγήσεις των μοναδικών επιλογών που διατίθενται σε κάθε πρόγραμμα του Microsoft Office:

 1. Επιλέξτε το αρχείο, το στοιχείο, το εδάφιο κειμένου ή τα δεδομένα στα οποία θέλετε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.

  Παρακάτω δίνονται οδηγίες για το πρόγραμμα του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε.

  Word, PowerPoint, Project, Publisher ή SharePoint Designer

  Κάντε κλικ μέσα στο αρχείο. Προαιρετικά, για να κάνετε έλεγχο μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε.

  Access

  Κάντε ορθογραφικό έλεγχο των δεδομένων σε Προβολή φύλλου δεδομένων

  1. Ανοίξτε ένα φύλλο δεδομένων.

  2. Επιλέξτε τις εγγραφές, τις στήλες, τα πεδία ή το κείμενο στο οποίο θέλετε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.

   Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις τεχνικές με το ποντίκι για την επιλογή δεδομένων ή εγγραφών στην Προβολή φύλλου δεδομένων.

  Για να επιλέξετε

  Κάντε κλικ

  Δεδομένα σε ένα πεδίο

  Εκεί όπου θέλετε να αρχίσει η επιλογή και σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέσα στα δεδομένα.

  Ένα ολόκληρο πεδίο

  Στην αριστερή άκρη του πεδίου σε ένα φύλλο δεδομένων, εκεί όπου ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε plus pointer.

  Γειτονικά πεδία

  Στην αριστερή άκρη ενός πεδίου και σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κατόπιν να κάνετε κλικ σε ένα άλλο κελί.

  Μια στήλη

  Στο κουμπί επιλογής πεδίων.

  Γειτονικές στήλες

  Στο όνομα του πεδίου στην επάνω πλευρά της στήλης και κατόπιν σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μια εγγραφή

  Στο κουμπί επιλογής εγγραφών.

  Πολλές εγγραφές

  Στο κουμπί επιλογής εγγραφών της πρώτης εγγραφής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Όλες τις εγγραφές

  Στην εντολή Επιλογή όλων των εγγραφών στο μενού Επεξεργασία.

  Σημειώσεις  

  1. Εάν ένα φύλλο δεδομένων περιέχει δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων, τότε η Access ελέγχει την ορθογραφία μόνο στο φύλλο δεδομένων ή το δευτερεύον φύλλο δεδομένων όπου έχετε τοποθετήσει το δρομέα.

  2. Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  Κάντε ορθογραφικό έλεγχο των δεδομένων σε Προβολή φόρμας

  1. Ανοίξτε μια φόρμα σε Προβολή φόρμας.

  2. Επιλέξτε το πεδίο ή το κείμενο στο οποίο θέλετε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.

   Έλεγχος της ορθογραφίας των δεδομένων σε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων στο Παράθυρο περιήγησης

  3. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον πίνακα, το ερώτημα, τη φόρμα, την προβολή ή την αποθηκευμένη διαδικασία στην οποία θέλετε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.

  Excel

  Κάντε κλικ μέσα σε ένα φύλλο εργασίας που επεξεργάζεστε για να ελέγξετε ολόκληρο το ενεργό φύλλο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών τιμών, των κελιών σχολίων, των ενσωματωμένων γραφημάτων, των πλαισίων κειμένου, των κουμπιών, των κεφαλίδων και των υποσέλιδων. Το Excel δεν ελέγχει προστατευμένα φύλλα εργασίας, τύπους ή κείμενο που αποτελεί αποτέλεσμα ενός τύπου. Επίσης, εάν η γραμμή τύπου είναι ενεργή κατά τον ορθογραφικό έλεγχο, τότε το Excel ελέγχει μόνο τα περιεχόμενα της γραμμής τύπου.

  Προαιρετικά, για να κάνετε έλεγχο μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε.

  Για να επιλέξετε

  Κάνετε το εξής

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και σύρετε το δείκτη του ποντικιού στο τελευταίο κελί. Εναλλακτικά, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί στην περιοχή. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+A.

  Σημείωση   Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί μιας περιοχής και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα SHIFT+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή κελιών στην επιλογή.

  Σημείωση   Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και κατόπιν πατώντας τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ (ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για γραμμές, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για στήλες).

  Σημείωση   Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πατώντας τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογωνική περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου κάνατε κλικ θα είναι η νέα επιλογή.

  Σημείωση   Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  InfoPath

  Κάντε κλικ μέσα σε μια φόρμα. Προαιρετικά, για να κάνετε έλεγχο μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε.

  OneNote

  Κάντε κλικ μέσα σε μια σελίδα για να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου μέσα στην ενεργή σελίδα. Προαιρετικά, για να κάνετε έλεγχο μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε.

  Outlook

  Κάντε κλικ μέσα σε ένα ανοικτό στοιχείο, όπως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου μέσα σε αυτό το στοιχείο. Προαιρετικά, για να κάνετε έλεγχο μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε.

  Σημείωση   Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι διαθέσιμος για όλα τα στοιχεία εκτός από τις "Σημειώσεις".

  Visio

  Κάντε κλικ μέσα στο αρχείο. Προαιρετικά, για να ελέγξετε μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, μπορείτε είτε να κάνετε κλικ μέσα σε ένα αντικείμενο κειμένου για να ελέγξετε την ορθογραφία όλου του κειμένου σε αυτό το αντικείμενο είτε να επιλέξετε συγκεκριμένο κείμενο μέσα σε αυτό το αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Πατήστε το πλήκτρο F7.

  2. Χρήση του ποντικιού σε ένα από αυτά τα προγράμματα του Microsoft Office:

   Word, Excel ή PowerPoint

   Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος (στο Word, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος).

   Outlook

   Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα στοιχείο, όπως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντηση ή επαφή και κατόπιν στην καρτέλα Σύνταξηστην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

   Access

   Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

   InfoPath, OneNote, Publisher, SharePoint Designer ή Visio

   Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος.

 3. Μόνο στο Outlook ή το Word, εάν θέλετε να κάνετε και γραμματικό έλεγχο, τότε πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός έλεγχος.

 4. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο εργασιών και επιλέγεται η πρώτη λανθασμένη που εντοπίζει ο ορθογραφικός έλεγχος. Εσείς αποφασίζετε για τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε λάθους που εντοπίζει το πρόγραμμα. Παρακάτω δίνονται κάποιες οδηγίες σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης μιας λανθασμένης λέξης:

  Θέλω να διορθώσω τη λέξη, χρησιμοποιώντας μια από τις προτεινόμενες λέξεις

  Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα Υποδείξεις και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Θέλω να διορθώσω το λάθος αλλάζοντας τη λέξη μόνος μου

  Outlook, Word, PowerPoint, InfoPath και OneNote

  1. Κάντε κλικ στη λέξη μέσα στο έγγραφο και κάντε την κατάλληλη επεξεργασία για να διορθώσετε τη λέξη.

  2. Μόλις διορθώσετε τη λέξη, κάντε κλικ στα κουμπιά Συνέχεια, Εύρεση επόμενου (στο InfoPath) ή Έναρξη ορθογραφικού ελέγχου (στο OneNote).

   Access, Excel και Publisher

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Άγνωστη λέξη.

  4. Κάντε επεξεργασία της λέξης.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

   SharePoint Designer ή Visio

  6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αλλαγή σε.

  7. Κάντε επεξεργασία της λέξης.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Στην πραγματικότητα η λανθασμένη λέξη είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ. Θέλω όλα τα προγράμματα του Microsoft Office να αναγνωρίζουν αυτή τη λέξη και να μην την αντιμετωπίζουν ως λανθασμένη

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή Προσθήκη στο λεξικό.

  Θέλω να παραβλέψω τη λανθασμένη λέξη και να προχωρήσω στην επόμενη λέξη

  Excel, Outlook, PowerPoint ή Word

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη μία φορά.

   Σημαντικό   Κάνοντας κλικ στο κουμπί Παράβλεψη μία φορά στο Outlook, το PowerPoint ή το Word δίνετε εντολή στον ορθογραφικό έλεγχο να αγνοήσει μόνιμα τη συγκεκριμένη εμφάνιση της λέξης. Στο Outlook και το Word, μπορείτε να δώσετε εντολή στον ορθογραφικό έλεγχο να εντοπίσει και πάλι λέξεις που έχουν παραβλεφθεί. Στο PowerPoint δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί ξανά η εμφάνιση μιας λανθασμένης λέξης εάν έχει γίνει παράβλεψή της.

   Access, OneNote, Publisher, SharePoint Designer ή Visio

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη μία φορά.

   Σημαντικό   Κάνοντας κλικ στο κουμπί Παράβλεψη στο OneNote δίνετε εντολή στον ορθογραφικό έλεγχο να αγνοήσει μόνιμα τη συγκεκριμένη εμφάνιση της λέξης. Δεν υπάρχει τρόπος στο OneNote να βρεθεί ξανά η εμφάνιση μιας λανθασμένης λέξης εάν για τη λέξη έχετε κάνει κλικ στο κουμπί Παράβλεψη μία φορά.

   InfoPath

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επομένου.

  Θέλω να παραβλέψω όλες τις εμφανίσεις της λανθασμένης λέξης και να προχωρήσω στην επόμενη λέξη

  Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων.

  Σημαντικό   Κάνοντας κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων στο Outlook, το PowerPoint ή το Word δίνετε εντολή στον ορθογραφικό έλεγχο να αγνοήσει όλες τις υπάρχουσες εμφανίσεις της λέξης. Στο Outlook και το Word, μπορείτε να δώσετε εντολή στον ορθογραφικό έλεγχο να εντοπίσει και πάλι λέξεις που έχουν παραβλεφθεί. Στο PowerPoint δεν υπάρχει τρόπος να βρεθούν ξανά οι εμφανίσεις μιας λανθασμένης λέξης εάν για τη λέξη έχετε κάνει κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων.

  Έχω την τάση να κάνω αυτό το λάθος συχνά, θέλω επομένως το πρόγραμμα να διορθώνει αυτόματα αυτό το λάθος κάθε φορά που πληκτρολογώ

  Access, Excel, Outlook, Word ή PowerPoint

  1. Επιλέξτε τη σωστή λέξη από τη λίστα Υποδείξεις και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη Διόρθωση.

   OneNote

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  3. Πληκτρολογήστε το λάθος στο πλαίσιο Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία στο πλαίσιο Με.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

   Project, Publisher ή Visio

  5. Πρώτα πρέπει να ακυρώσετε ή να ολοκληρώσετε τον ορθογραφικό έλεγχο.

  6. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  7. Πληκτρολογήστε το λάθος στο πλαίσιο Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία στο πλαίσιο Με.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

   InfoPath και SharePoint Designer

   Επειδή αυτά τα προγράμματα δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση, δεν υπάρχει τρόπος για αυτόματη διόρθωση του λάθους από το πρόγραμμα ενώ πληκτρολογείτε.

 5. Μόλις διορθώσετε όλες τις λανθασμένες λέξεις, το πρόγραμμα επισημαίνει την επόμενη λανθασμένη λέξη έτσι, ώστε να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε.

 6. Μόνο στο Outlook ή το Word, μετά την ολοκλήρωση της επισήμανσης από το πρόγραμμα όλων των ορθογραφικών λαθών, ξεκινά η εμφάνιση των γραμματικών λαθών. Για κάθε λάθος, κάνετε μια επιλογή από το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Αρχή της σελίδας

Διόρθωση προβλημάτων με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο

Συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων με τα προγράμματα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Access 2007, Excel 2007, Office 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007, Project 2007 Standard, Visio 2007 StandardΣας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας