Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής στο Office 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system. Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής, εκτελώντας τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ή μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις καθώς εργάζεστε.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο αφορά το Office 2007. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε νεότερες εκδόσεις του Office, δείτε το άρθρο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2010 και νεότερες εκδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε άλλες γλώσσες, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

 1. Ανοίξτε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο Η θέση αυτού του εργαλείου διαφέρει λίγο, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε:

  • Word, Excel, PowerPoint: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος (Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Word).

  • Outlook: Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος.

  • InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  • Access: Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, επισημαίνεται η πρώτη λέξη που δεν είναι γραμμένη σωστά ή το πρώτο γραμματικό σφάλμα. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και από το είδος του σφάλματος (ορθογραφικό ή γραμματικό).

  Παράβλεψη μία φορά     Παραβλέψτε αυτή τη λέξη μία φορά, αλλά ελέγξτε την πάλι.

  Παράβλεψη όλων     Παραβλέψτε αυτή τη λέξη σε όλο το έγγραφο.

  Παράβλεψη κανόνα     Παραβλέψτε αυτόν τον κανόνα γραμματικής σε όλο το έγγραφο.

  Επόμενη πρόταση     Ελέγξτε την επόμενη πρόταση.

  Προσθήκη στο λεξικό/Πρόταση    ή Συμπεριλάβετε αυτή τη λέξη στο λεξικό του προγράμματος.

  Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο τμήμα παραθύρου "Προτάσεις".

  Επεξήγηση    Δείτε μια επεξήγηση για την προτεινόμενη αλλαγή γραμματικού ελέγχου.

  Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

  Αυτόματη διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Διόρθωση".

  Διαγραφή     Διαγράψτε τη λέξη.

  Διαγραφή όλων     Διαγράψτε όλες τις εμφανίσεις της λέξης.

  Παράβλεψη πεδίου 'x'     Παραβλέψτε αυτό το πεδίο στην Access.

  Γραμματικός έλεγχος    Ενεργοποιήστε τον γραμματικό έλεγχο σε αυτό το έγγραφο.

  Γλώσσα λεξικού/Ορισμός γλώσσας    ή Επιλέξτε μια γλώσσα λεξικού.

  Επιλογές     Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές", στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει τα σφάλματα ορθογραφίας ή γραμματικής για όλα τα έγγραφα.

  Αναίρεση/Αναίρεση τελευταίου     Αναιρέστε την προηγούμενη αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για τις προηγούμενες διορθώσεις.

  Έλεγχος όλων των κειμένων     Ελέγξτε την ορθογραφία σε όλα τα κείμενα σε αυτή τη δημοσίευση του Publisher.

  Λατινικό ερωτηματικό     Ανοίξτε τη Βοήθεια για αυτό το πρόγραμμα.

Ο αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος στην Access, στο Excel ή στο Project.

Στο Word

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και επιλέξτε Επιλογές του Word > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Στη λίστα Εξαιρέσεις για, επιλέξτε το τρέχον έγγραφο ή Όλα τα νέα έγγραφα.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη των ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη των γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

 4. Επιλέξτε OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν εμφανίζονται γραμμές κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάτι από το μενού διορθώσεων.

Στο Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση και Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο Outlook. Όταν εμφανίζονται γραμμές κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάτι από το μενού διορθώσεων.

Σημείωση:  Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις.

Στο PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και επιλέξτε Επιλογές του PowerPoint > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Χρήση ορθογραφίας με βάση τα συμφραζόμενα και Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

 3. Επιλέξτε OK και επιστρέψτε στην παρουσίασή σας. Όταν εμφανίζονται γραμμές κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάτι από το μενού διορθώσεων.

Στα InfoPath, OneNote, Publisher και Visio

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση.

 4. Επιλέξτε OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν εμφανίζονται γραμμές κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάτι από το μενού διορθώσεων.

Στο Word και το Outlook, μπορείτε να επιβάλλετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής για τα οποία προηγουμένως επιλέξατε παράβλεψη, κάνοντας τα εξής:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Word ή το στοιχείο του Outlook που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

  Σημείωση:  Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει σημειώσεις στο Outlook.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Word στο Word ή Επιλογές επεξεργασίας στο Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία ελέγχου.

 4. Στο Word, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέλεγχος εγγράφου. Στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακόμα και αν θέλετε να ελέγξετε ένα στοιχείο ημερολογίου).

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης σχετικά με την επαναφορά του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψετε στο έγγραφο ή στο στοιχείο αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ξανά.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×