Άρθρο Office.com

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές της Access – το νέο είδος της βάσης δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε με την πρόσβαση και να δημοσιεύσετε online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογής Access .

Όταν δημιουργείτε μια νέα, κενή βάση δεδομένων, η Access σας ζητά να ονομάσετε το αρχείο βάσης δεδομένων. Από προεπιλογή, το αρχείο λαμβάνει την επέκταση ".accdb" — δημιουργείται σε μορφή αρχείου Access 2007-2013 και δεν είναι δυνατή από προηγούμενες εκδόσεις της Access.

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε αρχεία σε μορφή της Access 2000 ή της μορφής Access 2002-2003 (και τα δύο με την επέκταση ".mdb"). Στη συνέχεια, όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων, το αρχείο που προκύπτει έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη μορφή της Access και να χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν την έκδοση της Access. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν έχετε αναβαθμίσει Access 2010 ή Access 2013 αλλά να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με άλλους χρήστες που δεν έχουν.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί μια παλαιότερη μορφή σε μια βάση δεδομένων web.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλείς.

 4. Στην περιοχή Δημιουργία βάσεων δεδομένων, στο πλαίσιο προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε ως προεπιλεγμένη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 7. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε (μην παραλείψετε να κλείσετε την επέκταση ως έχει) και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο αυτήν τη στιγμή, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Μετατροπή μιας βάσης δεδομένων από μια μορφή σε άλλη μορφή

Εάν έχετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων που θέλετε να μετατρέψετε σε διαφορετική μορφή, μπορείτε να επιλέξετε μια μορφή κάτω από την εντολή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως. Αυτή η εντολή διατηρεί τη βάση δεδομένων στην αρχική του μορφή και δημιουργεί ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων με τη μορφή που καθορίζετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο της βάσης δεδομένων με την έκδοση της Access που θέλετε.

Σημείωση: Εάν η αρχική βάση δεδομένων είναι σε μορφή Access 2007-2013 και περιέχει σύνθετα δεδομένα, δεδομένα χωρίς σύνδεση ή συνημμένα που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή Access 2007-2013, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το αντίγραφο σε προηγούμενη μορφή, όπως η Access 2000 ή της Access 2002-2003.

 1. Αν η βάση δεδομένων δεν είναι ήδη ανοιχτή, ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να μετατρέψετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως. (Στην Access 2013, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση ως > Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως.)

  Σημείωση: Εάν οποιαδήποτε αντικείμενα της βάσης δεδομένων είναι ανοιχτά όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε σε διαφορετική μορφή, η Access πρέπει να κλείσετε τα αντικείμενα πριν από τη δημιουργία του αντιγράφου. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να έχετε πρόσβαση κλείσει τα αντικείμενα (η Access σας ζητά να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, εάν χρειάζεται), ή κάντε κλικ στην επιλογή όχι, για να ακυρώσετε τη διαδικασία συνολικά.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το αντίγραφο της βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού . Η Access δημιουργεί το αντίγραφο και, στη συνέχεια, το ανοίγει.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×