Άρθρο Office.com

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην Access.

Μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά των στηλών σε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή σχεδίασης. Μπορείτε να μετακινήσετε μια στήλη ή μια συνεχόμενη ομάδα στηλών.

  1. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να μετακινήσετε. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία στήλες, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

    • Σε προβολή φύλλου δεδομένων, σύρετε τις επιλεγμένες στήλες οριζόντια στη θέση που θέλετε.

    • Σε προβολή σχεδίασης, σύρετε τις επιλεγμένες στήλες κατακόρυφα στη θέση που θέλετε.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×