Άνοιγμα και αποθήκευση συνημμένων

Τα συνημμένα είναι αρχεία ή στοιχείο που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα που έχουν συνημμένα αναγνωρίζονται από το εικονίδιο με το συνδετήρα Εικονίδιο συνημμένου  στη λίστα μηνυμάτων. Ανάλογα με τη μορφή του μηνύματος που λαμβάνετε, τα συνημμένα εμφανίζονται σε μία ή δύο θέσεις στο μήνυμα.

 • Εάν η μορφή του μηνύματος είναι HTML ή απλό κείμενο, τα συνημμένα θα εμφανίζονται στο πλαίσιο ’Συνημμένο’ κάτω από τη γραμμή Θέμα.

 • Εάν η μορφή του μηνύματος είναι η λιγότερο συνηθισμένη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), τα συνημμένα θα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του μηνύματος. Παρόλο που το αρχείο εμφανίζεται στο κυρίως κείμενο του μηνύματος, στην πραγματικότητα παραμένει ξεχωριστό συνημμένο.

Σημείωση: Η μορφή με την οποία συντάσσεται ένα μήνυμα υποδεικνύεται στη γραμμή τίτλου στην κορυφή του μηνύματος.

Άνοιγμα συνημμένου

Μπορείτε να ανοίξετε ένα συνημμένο από το Παράθυρο ανάγνωσης ή από ένα ανοιχτό μήνυμα. Και στις δύο περιπτώσεις, κάντε διπλό κλικ στο συνημμένο για να το ανοίξετε.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο από τη λίστα μηνυμάτων, κάντε δεξιό κλικ στο μήνυμα που περιέχει το συνημμένο, μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή συνημμένων και μετά κάντε κλικ στο όνομα του συνημμένου.

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση συνημμένων σε μηνύματα HTML ή απλού κειμένου στο Παράθυρο ανάγνωσης και σε ανοιχτά μηνύματα. Κάντε κλικ στο συνημμένο στο οποίο θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση και αυτό θα εμφανιστεί στη θέση του κυρίως κειμένου του μηνύματος. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, στην καρτέλα Εργαλεία συνημμένων, στην ομάδα Μήνυμα, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση μηνύματος. Η προεπισκόπηση δεν είναι διαθέσιμη για συνημμένα μηνυμάτων RTF.

 • Από προεπιλογή, το Microsoft Outlook αποκλείει πιθανά μη ασφαλή συνημμένα αρχεία(συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .bat, .exe, .vbs και .js) που μπορεί να περιέχουν ιούς. Εάν το Outlook αποκλείσει οποιαδήποτε συνημμένα αρχεία σε ένα μήνυμα, εμφανίζεται μια λίστα με τους αποκλεισμένους τύπους αρχείων στη Γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος του μηνύματός σας.

  InfoBar

Αποθήκευση συνημμένου

Αφού ανοίξετε και προβάλετε ένα συνημμένο, μπορείτε να επιλέξετε να το αποθηκεύσετε σε μια μονάδα δίσκου. Εάν ένα μήνυμα έχει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά συνημμένα ως ομάδα ή ένα τη φορά.

Αποθήκευση ενός συνημμένου από μήνυμα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή HTML ή απλού κειμένου     Κάντε κλικ στο συνημμένο στο Παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα. Ύστερα, στην καρτέλα Συνημμένα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο συνημμένο και μετά να κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή RTF     Στο Παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα, κάντε δεξιό κλικ στο συνημμένο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Επιλέξτε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση πολλών συνημμένων από ένα μήνυμα

 1. Στο Παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα, επιλέξτε τα συνημμένα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Για να επιλέξετε πολλά συνημμένα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα συνημμένα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή HTML ή απλού κειμένου     Στην καρτέλα Συνημμένα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή RTF     Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα μηνύματα και μετά κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 3. Κάντε κλικ σε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποθήκευση όλων των συνημμένων από ένα μήνυμα

 1. Στο Παράθυρο ανάγνωσης ή στο ανοιχτό μήνυμα, κάντε κλικ σε ένα συνημμένο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή HTML ή απλού κειμένου     Στην καρτέλα Συνημμένα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση όλων των συνημμένων.

  • Εάν το μήνυμα είναι σε μορφή RTF     Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Backstage, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση συνημμένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάντε κλικ σε μια θέση φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×