Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Όρος ORDER BY

Ο όρος ORDER BY στην Access ταξινομεί τις εγγραφές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενός ερωτήματος με βάση ένα συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Σύνταξη

SELECT λίστα_πεδίων
FROM πίνακας
WHERE κριτήρια_επιλογής
[ORDER BY πεδίο1 [ASC | DESC ][, πεδίο2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Μια πρόταση SELECT που περιέχει έναν όρο ORDER BY έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

λίστα_πεδίων

Το όνομα του πεδίου ή των πεδίων που θα ανακτηθούν καθώς και τυχόν ψευδώνυμα ονομάτων πεδίων, συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL, κατηγορήματα επιλογής (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ή TOP) ή άλλες επιλογές της πρότασης SELECT.

πίνακας

Το όνομα του πίνακα από τον οποίο γίνεται ανάκτηση των εγγραφών.

κριτήρια_επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής. Εάν η πρόταση περιλαμβάνει έναν όρο WHERE, ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access ταξινομεί τις τιμές αφού εφαρμόσει τις συνθήκες του όρου WHERE στις εγγραφές.

πεδίο1, πεδίο2

Τα ονόματα των πεδίων στα οποία θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές.

Παρατηρήσεις

Ο όρος ORDER BY είναι προαιρετικός. Ωστόσο, εάν θέλετε τα δεδομένα σας να εμφανίζονται ταξινομημένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον όρο ORDER BY.

Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης είναι αύξουσα (από το A προς το Ω, από το 0 προς το 9). Και τα δύο παρακάτω παραδείγματα ταξινομούν τα ονόματα των υπαλλήλων με βάση το επώνυμο:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα σειρά (από το Ω προς το Α, από το 9 προς το 0), προσθέστε τη δεσμευμένη λέξη DESC στο τέλος κάθε πεδίου που θέλετε να ταξινομήσετε με φθίνουσα σειρά. Το παρακάτω παράδειγμα επιλέγει μισθούς και τους ταξινομεί με φθίνουσα σειρά:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Εάν καθορίσετε ένα πεδίο που περιέχει δεδομένα υπομνήματος ή αντικειμένου OLE στον όρο ORDER BY, προκύπτει σφάλμα. Ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access δεν ταξινομεί πεδία με αυτούς τους τύπους.

Ο όρος ORDER BY είναι συνήθως το τελευταίο στοιχείο σε μια πρόταση SQL.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε επιπλέον πεδία στον όρο ORDER BY. Οι εγγραφές ταξινομούνται πρώτα κατά το πρώτο πεδίο που παρατίθεται μετά τον όρο ORDER BY. Οι εγγραφές που έχουν ίδιες τιμές σε αυτό το πεδίο ταξινομούνται στη συνέχεια με βάση την τιμή του δεύτερου πεδίου που παρατίθεται και ούτω καθεξής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×