Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Όρος GROUP BY

Ο όρος GROUP BY στην Access συνδυάζει εγγραφές με πανομοιότυπες τιμές στην καθορισμένη λίστα πεδίων σε μία μεμονωμένη εγγραφή. Δημιουργείται μια συνοπτική τιμή για κάθε εγγραφή, εάν συμπεριλάβετε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL, όπως για παράδειγμα την Sum ή την Count, στην πρόταση SELECT.

Σύνταξη

SELECT λίστα_πεδίων
FROM πίνακας
WHERE κριτήρια
[GROUP BY λίστα_πεδίων_ομαδοποίησης]

Μια πρόταση SELECT που περιέχει έναν όρο GROUP BY αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

λίστα_πεδίων

Το όνομα του πεδίου ή των πεδίων που θα ανακτηθούν καθώς και τυχόν ψευδώνυμα ονομάτων πεδίων, συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL, κατηγορήματα επιλογής (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ή TOP) ή άλλες επιλογές της πρότασης SELECT.

πίνακας

Το όνομα του πίνακα από τον οποίο γίνεται ανάκτηση των εγγραφών.

κριτήρια

Τα κριτήρια επιλογής. Εάν η πρόταση περιλαμβάνει έναν όρο WHERE, ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft Access ομαδοποιεί τις τιμές αφού εφαρμόσει τις συνθήκες του όρου WHERE στις εγγραφές.

λίστα_πεδίων_ομαδοποίησης

Τα ονόματα έως και 10 πεδίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση εγγραφών. Η σειρά των ονομάτων πεδίων στην λίστα_πεδίων_ομαδοποίησης προσδιορίζει τα επίπεδα ομαδοποίησης από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.

Παρατηρήσεις

Ο όρος GROUP BY είναι προαιρετικός.

Οι συνοπτικές τιμές παραλείπονται εάν στην πρόταση SELECT δεν υπάρχει συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

Οι τιμές null στα πεδία GROUP BY ομαδοποιούνται και δεν παραλείπονται. Ωστόσο, οι τιμές Null δεν υπολογίζονται σε καμία συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

Χρησιμοποιήστε τον όρο WHERE για να αποκλείσετε γραμμές που δεν θέλετε να ομαδοποιηθούν και τον όρο HAVING για να εφαρμόσετε φίλτρο στις εγγραφές μετά από την ομαδοποίησή τους.

Εκτός και εάν περιέχει δεδομένα τύπου "Υπόμνημα" ή "Αντικείμενο OLE", ένα πεδίο στη λίστα πεδίων GROUP BY μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε πεδίο οποιουδήποτε πίνακα που παρατίθεται στον όρο FROM, ακόμα και εάν το πεδίο δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση SELECT, με την προϋπόθεση ότι η πρόταση SELECT περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL. Ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access δεν μπορεί να ομαδοποιήσει πεδία υπομνήματος ή αντικειμένου OLE.

Όλα τα πεδία στη λίστα πεδίων SELECT πρέπει να συμπεριλαμβάνονται είτε στον όρο GROUP BY είτε ως ορίσματα σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×