Χρονική ευφυΐα στο Power Pivot στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) έχουν 35 συναρτήσεις ειδικά για τη συνάθροιση και τη σύγκριση δεδομένων σε σχέση με το χρόνο. Σε αντίθεση με τις συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας του DAX, οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας δεν έχουν αντίστοιχες στο Excel. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας χρησιμοποιούν δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς, ανάλογα με το περιβάλλον που επιλέγετε σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες και απεικονίσεις του Power View.

Για να εργαστείτε με συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας, πρέπει να έχετε έναν πίνακα ημερομηνιών που περιλαμβάνεται στο μοντέλο δεδομένων. Στον πίνακα ημερομηνιών πρέπει να συμπεριλάβετε μια στήλη με μία γραμμή για κάθε ημέρα κάθε έτους που περιλαμβάνονται στα δεδομένα σας. Αυτή η στήλη θεωρείται της στήλης ημερομηνίας (παρόλο που μπορεί να ονομάζεται ό, τι θέλετε). Πολλές συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας απαιτούν της στήλης ημερομηνίας για τον υπολογισμό σύμφωνα με τις ημερομηνίες που επιλέγετε ως πεδία σε μια αναφορά. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια μέτρηση που υπολογίζει μια υπόλοιπο τρίμηνο-end κλεισίματος με χρήση της συνάρτησης CLOSINGBALANCEQTR, με τη σειρά για το Power Pivot για να γνωρίζετε πότε είναι πραγματικά το τέλος του τριμήνου, πρέπει να αναφέρεται σε στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών να γνωρίζω πότε το τρίμηνο ξεκινά και τελειώνει. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους πίνακες ημερομηνιών, Ρίξτε μια ματιά Κατανόηση και δημιουργία πινάκων ημερομηνιών στο Power Pivot στο Excel.

Συναρτήσεις

Συναρτήσεις που επιστρέφουν μία ημερομηνία

Οι συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας επιστρέφουν μία ημερομηνία. Το αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως όρισμα σε άλλες συναρτήσεις.

Οι πρώτες δύο συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας επιστρέφουν την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία στη Στήλη_ημερομηνιών στο τρέχον περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήσατε μια συναλλαγή συγκεκριμένου τύπου. Αυτές οι συναρτήσεις δέχονται μόνο ένα όρισμα, το όνομα της στήλης ημερομηνιών στον πίνακα ημερομηνιών.

 • FIRSTDATE (Στήλη_ημερομηνιών)

 • LASTDATE (Στήλη_ημερομηνιών)

Οι επόμενες δύο συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας επιστρέφουν την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία (ή επίσης οποιαδήποτε άλλη τιμή της στήλης) όπου μια παράσταση έχει μια μη κενή τιμή. Αυτό χρησιμοποιείται συχνότερα σε περιπτώσεις όπως οι απογραφές, όπου θέλετε να λάβετε την τιμή της τελευταίας απογραφής και δεν γνωρίζετε πότε έγινε η τελευταία απογραφή.

 • FIRSTNONBLANK (Στήλη_ημερομηνιών; Παράσταση)

 • LASTNONBLANK (Στήλη_ημερομηνιών; παράσταση)

Έξι ακόμη συναρτήσεις που επιστρέφουν μία ημερομηνία είναι οι συναρτήσεις που επιστρέφουν την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία ενός μήνα, τριμήνου ή έτους στο τρέχον περιβάλλον του υπολογισμού.

 • STARTOFMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • STARTOFQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • STARTOFYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • ENDOFMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • ENDOFQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • ENDOFYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [;Ημερομηνία_ΤΕ])

Συναρτήσεις που επιστρέφουν έναν πίνακα ημερομηνιών

Υπάρχουν δεκαέξι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που επιστρέφουν έναν πίνακα ημερομηνιών. Συχνά, αυτές οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται ως όρισμα "Ορισμός_φίλτρου" στη συνάρτηση CALCULATE. Όπως όλες οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX, κάθε συνάρτηση λαμβάνει μια στήλη ημερομηνιών ως ένα από τα ορίσματά της.

Οι πρώτες οχτώ συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία, ξεκινήστε με μια στήλη ημερομηνιών στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια μέτρηση σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, ίσως να υπάρχουν μήνα ή έτος τις ετικέτες στηλών ή ετικέτες γραμμών. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η στήλη ημερομηνία είναι φιλτραρισμένο για να συμπεριλάβετε μόνο τις ημερομηνίες για το τρέχον περιβάλλον. Ξεκινώντας από αυτό το τρέχον περιβάλλον, αυτές οι συναρτήσεις οκτώ, στη συνέχεια, τον υπολογισμό την προηγούμενη (ή στην επόμενη) ημέρα, μήνα, τρίμηνο ή έτος και να επιστρέψετε αυτές τις ημερομηνίες με τη μορφή πίνακα μίας στήλης. Οι συναρτήσεις "Προηγούμενο" εργασία προς τα πίσω από την πρώτη ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον, και οι συναρτήσεις "Επόμενο" Μετακίνηση προς τα εμπρός από την τελευταία ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον.

 • PREVIOUSDAY (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • NEXTDAY (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

Οι επόμενες τέσσερις συναρτήσεις σε αυτήν την κατηγορία είναι παρόμοιες, αλλά αντί για τον υπολογισμό μιας προηγούμενης (ή επόμενης) περιόδου, υπολογίζουν το σύνολο των ημερομηνιών της περιόδου που είναι "τρέχων μήνας" (ή τρέχον τρίμηνο ή τρέχον έτος ή στην ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Όλες αυτές οι συναρτήσεις πραγματοποιούν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας την τελευταία ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον. Σημειώνεται ότι για τη συνάρτηση SAMEPERIODLASTYEAR το τρέχον περιβάλλον πρέπει να περιέχει ένα συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών. Εάν το τρέχον περιβάλλον δεν είναι συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών, η συνάρτηση SAMEPERIODLASTYEAR επιστρέφει σφάλμα.

 • DATESMTD (Στήλη_ημερομηνιών)

 • DATESQTD (Στήλη_ημερομηνιών)

 • DATESYTD (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • SAMEPERIODLASTYEAR (Στήλη_ημερομηνιών)

Οι τελευταίες τέσσερις συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας είναι λίγο πιο περίπλοκες και λίγο πιο ισχυρές. Αυτές οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση από το σύνολο των ημερομηνιών που βρίσκονται στο τρέχον περιβάλλον σε ένα νέο σύνολο ημερομηνιών.

 • Συνάρτηση DATEADD (Στήλη_ημερομηνιών; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

 • DATESBETWEEN (Στήλη_ημερομηνιών; ημερομηνία_έναρξης; Ημερομηνία_λήξης)

 • DATESINPERIOD (Στήλη_ημερομηνιών; ημερομηνία_έναρξης; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

 • PARALLELPERIOD (Στήλη_ημερομηνιών; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

Η συνάρτηση DATESBETWEEN υπολογίζει το σύνολο των ημερομηνιών μεταξύ της καθορισμένης ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης. Οι υπόλοιπες τρεις συναρτήσεις μετατοπίζουν έναν αριθμό χρονικών διαστημάτων από το τρέχον περιβάλλον. Το διάστημα μπορεί να είναι ημέρα, μήνας, τρίμηνο ή έτος. Αυτές οι συναρτήσεις καθιστούν ευκολότερη τη μετατόπιση του χρονικού διαστήματος για έναν υπολογισμό κατά ένα από τα εξής:

 • Μετάβαση προς τα πίσω δύο έτη

 • Μετάβαση προς τα πίσω ένα μήνα

 • Μετάβαση προς τα εμπρός τρία τρίμηνα

 • Μετάβαση προς τα πίσω 14 ημέρες

 • Μετάβαση προς τα εμπρός 28 ημέρες

Σε κάθε περίπτωση, αρκεί μόνο να καθορίσετε το χρονικό διάστημα και σε πόσα από αυτά τα χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιηθεί μετάβαση. Με ένα θετικό χρονικό διάστημα πραγματοποιείται μετάβαση προς τα εμπρός στο χρόνο, ενώ με ένα αρνητικό χρονικό διάστημα πραγματοποιείται μετάβαση προς τα πίσω στο χρόνο. Το χρονικό διάστημα καθορίζεται από μια λέξη-κλειδί, DAY, MONTH, QUARTER ή YEAR. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά δεν είναι συμβολοσειρές, συνεπώς δεν πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά.

Συναρτήσεις που υπολογίζουν παραστάσεις για μια χρονική περίοδο

Οι συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας αξιολογούν μια παράσταση μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CALCULATE και άλλες συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της συνάρτησης:

= TOTALMTD (Παράσταση; Στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της συνάρτησης:

= CALCULATE (Παράσταση; DATESMTD (Στήλη_ημερομηνιών)[; Ορισμός_φίλτρου])

Ωστόσο, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας όταν είναι κατάλληλες για το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί:

 • TOTALMTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • TOTALQTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • TOTALYTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου] [, ημερομηνία_τε]) *

Επίσης, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μια ομάδα συναρτήσεων που υπολογίζουν τα αρχικά και τελικά υπόλοιπα. Υπάρχουν ορισμένες έννοιες που πρέπει να κατανοήσετε σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις. Πρώτον, όπως μπορεί να θεωρείται ότι είναι προφανές, το αρχικό υπόλοιπο για οποιαδήποτε περίοδο είναι το ίδιο με το τελικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου. Το τελικό υπόλοιπο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα έως το τέλος της περιόδου, ενώ το αρχικό υπόλοιπο δεν περιλαμβάνει τυχόν δεδομένα από την τρέχουσα περίοδο.

Αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν πάντα την τιμή μιας παράστασης που υπολογίζεται για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η χρονική στιγμή που σας ενδιαφέρει είναι πάντα η τελευταία δυνατή τιμή ημερομηνίας σε μια ημερολογιακή περίοδο. Το αρχικό υπόλοιπο βασίζεται στην τελευταία ημερομηνία για την προηγούμενη περίοδο, ενώ το τελικό υπόλοιπο βασίζεται στην τελευταία ημερομηνία της τρέχουσας περιόδου. Η τρέχουσα περίοδος καθορίζεται πάντα από την τελευταία ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον ημερομηνιών.

 • OPENINGBALANCEMONTH (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • OPENINGBALANCEQUARTER Τρίμηνο (παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • OPENINGBALANCEYEAR (Παράσταση; Στήλη_ημερομηνιών [;Ορισμός_φίλτρου] [;Ημερομηνία_ΤΕ])

 • CLOSINGBALANCEMONTH (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • CLOSINGBALANCEQUARTER (Παράσταση; Στήλη_ημερομηνιών [;Ορισμός_φίλτρου])

 • CLOSINGBALANCEYEAR (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου] [, ημερομηνία_τε])

Πρόσθετοι πόροι

Άρθρα: Κατανόηση και δημιουργία πινάκων ημερομηνιών στο Power Pivot στο Excel

Αναφορά: αναφορά συνάρτησης DAXστο Office.com

Δείγματα: κερδών και ζημιών μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων με το Microsoft PowerPivot στο Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×