Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρονική ευφυΐα στο Power Pivot στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX) έχει 35 συναρτήσεις ειδικά για συνάθροιση και τη σύγκριση δεδομένων μέσα στο χρόνο. Σε αντίθεση με του DAX συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας, χρονικής ευφυΐας συναρτήσεις πραγματικά δεν έχουν κάτι παρόμοιο όπως στο Excel. Αυτό συμβαίνει επειδή εργασία συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας με δεδομένα που αλλάζει συνεχώς, ανάλογα με το περιεχόμενο που επιλέγετε σε Συγκεντρωτικούς πίνακες και το Power View απεικονίσεις.

Για να εργαστείτε με συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας, πρέπει να έχετε έναν πίνακα ημερομηνιών που περιλαμβάνεται στο μοντέλο δεδομένων. Στον πίνακα ημερομηνιών πρέπει να συμπεριλάβετε μια στήλη με μία γραμμή για κάθε ημέρα κάθε έτους που περιλαμβάνονται στα δεδομένα σας. Αυτή η στήλη θεωρείται της στήλης ημερομηνίας (παρόλο που μπορεί να ονομάζεται ό, τι θέλετε). Πολλές συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας απαιτούν της στήλης ημερομηνίας για τον υπολογισμό σύμφωνα με τις ημερομηνίες που επιλέγετε ως πεδία σε μια αναφορά. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια μέτρηση που υπολογίζει μια υπόλοιπο τρίμηνο-end κλεισίματος με χρήση της συνάρτησης CLOSINGBALANCEQTR, με τη σειρά για το Power Pivot για να γνωρίζετε πότε είναι πραγματικά το τέλος του τριμήνου, πρέπει να αναφέρεται σε στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών να γνωρίζω πότε το τρίμηνο ξεκινά και τελειώνει. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους πίνακες ημερομηνιών, Ρίξτε μια ματιά Κατανόηση και δημιουργία πινάκων ημερομηνιών στο Power Pivot στο Excel.

Συναρτήσεις

Συναρτήσεις που επιστρέφουν μία ημερομηνία

Συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία επιστρέφουν μία ημερομηνία. Το αποτέλεσμα, στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ορίσματα σε άλλες λειτουργίες.

Οι πρώτες δύο συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία επιστρέφει την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία με το στήλη_ημερομηνιών στο τρέχον περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να βρείτε την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχατε συναλλαγή ενός συγκεκριμένου τύπου. Αυτές οι συναρτήσεις διαρκέσει μόνο ένα όρισμα, το όνομα της στήλης ημερομηνία στον πίνακα ημερομηνιών.

 • FIRSTDATE (Στήλη_ημερομηνιών)

 • LASTDATE (Στήλη_ημερομηνιών)

Βρείτε τις επόμενες δύο συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία της πρώτης ή της τελευταίας ημερομηνίας (ή οποιαδήποτε άλλη στήλη τιμή καθώς και) όπου η παράσταση έχει μια μη κενή τιμή. Χρησιμοποιείται πιο συχνά στις περιπτώσεις όπως απόθεμα, όπου θέλετε να λάβετε το τελευταίο ποσό απόθεμα και δεν γνωρίζετε όταν η τελευταία απογραφή.

 • FIRSTNONBLANK (Στήλη_ημερομηνιών; παράσταση)

 • LASTNONBLANK (Στήλη_ημερομηνιών; παράσταση)

Έξι περισσότερες συναρτήσεις που επιστρέφουν μία ημερομηνία είναι οι συναρτήσεις που επιστρέφουν την πρώτη ή την τελευταία ημερομηνία ένα μήνα, τρίμηνο ή έτος εντός του τρέχοντος περιβάλλοντος του υπολογισμού.

 • STARTOFMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • STARTOFQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • STARTOFYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • ENDOFMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • ENDOFQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • ENDOFYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

Συναρτήσεις που επιστρέφουν έναν πίνακα ημερομηνιών

Υπάρχουν δεκαέξι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που επιστρέφουν έναν πίνακα ημερομηνιών. Πιο συχνά, αυτές οι συναρτήσεις θα χρησιμοποιηθεί ως όρισμα στη συνάρτηση CALCULATE Ορισμός_φίλτρου. Όπως ακριβώς όλες τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας στο DAX, κάθε συνάρτηση λαμβάνει μια στήλη ημερομηνιών ως ένα από τα ορίσματά της.

Οι πρώτες οχτώ συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία, ξεκινήστε με μια στήλη ημερομηνιών στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια μέτρηση σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, ίσως να υπάρχουν μήνα ή έτος τις ετικέτες στηλών ή ετικέτες γραμμών. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η στήλη ημερομηνία είναι φιλτραρισμένο για να συμπεριλάβετε μόνο τις ημερομηνίες για το τρέχον περιβάλλον. Ξεκινώντας από αυτό το τρέχον περιβάλλον, αυτές οι συναρτήσεις οκτώ, στη συνέχεια, τον υπολογισμό την προηγούμενη (ή στην επόμενη) ημέρα, μήνα, τρίμηνο ή έτος και να επιστρέψετε αυτές τις ημερομηνίες με τη μορφή πίνακα μίας στήλης. Οι συναρτήσεις "Προηγούμενο" εργασία προς τα πίσω από την πρώτη ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον, και οι συναρτήσεις "Επόμενο" Μετακίνηση προς τα εμπρός από την τελευταία ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον.

 • PREVIOUSDAY (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • PREVIOUSYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • NEXTDAY (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTMONTH (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTQUARTER (Στήλη_ημερομηνιών)

 • NEXTYEAR (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

Οι επόμενες τέσσερις συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία είναι παρόμοια, αλλά αντί για τον υπολογισμό μιας περιόδου προηγούμενη (ή στην επόμενη), Υπολογισμός του συνόλου των ημερομηνιών της περιόδου που είναι "μήνα μέχρι τώρα" (ή τρίμηνο μέχρι σήμερα, ή έτος μέχρι τώρα ή κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Αυτές οι συναρτήσεις όλες εκτελούν τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας την τελευταία ημερομηνία στο τρέχον περιβάλλον. Σημειώστε ότι SAMEPERIODLASTYEAR απαιτεί το τρέχον περιβάλλον περιέχει ένα συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών. Εάν το τρέχον περιβάλλον δεν είναι ένα συνεχόμενο σύνολο ημερομηνιών, στη συνέχεια, SAMEPERIODLASTYEAR θα επιστρέψουν σφάλμα.

 • DATESMTD (Στήλη_ημερομηνιών)

 • DATESQTD (Στήλη_ημερομηνιών)

 • DATESYTD (Στήλη_ημερομηνιών [; ημερομηνία_τε])

 • SAMEPERIODLASTYEAR (Στήλη_ημερομηνιών)

Τις τελευταίες τέσσερις συναρτήσεις σε αυτή την κατηγορία είναι λίγο πιο σύνθετη και επίσης λίγο πιο ισχυρή. Αυτές οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για να μετακινηθείτε από το σύνολο των ημερομηνιών που βρίσκονται στο τρέχον περιβάλλον για ένα νέο σύνολο ημερομηνιών.

 • DATEADD (Στήλη_ημερομηνιών; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

 • DATESBETWEEN (Στήλη_ημερομηνιών; ημερομηνία_έναρξης; Ημερομηνία_λήξης)

 • DATESINPERIOD (Στήλη_ημερομηνιών; ημερομηνία_έναρξης; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

 • PARALLELPERIOD (Στήλη_ημερομηνιών; αριθμός_διαστημάτων; διάστημα)

DATESBETWEEN υπολογίζει το σύνολο των τις ημερομηνίες μεταξύ την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης. Οι υπόλοιπες τρεις συναρτήσεις μετακινούνται ορισμένες αριθμό των χρονικών διαστημάτων από το τρέχον περιβάλλον. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ημέρα, μήνα, τρίμηνο ή έτος. Αυτές οι συναρτήσεις να μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε το χρονικό διάστημα για έναν υπολογισμό με οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Μετάβαση προς τα πίσω δύο έτη

 • Μετάβαση προς τα πίσω ένα μήνα

 • Μετάβαση προς τα εμπρός τρία τρίμηνα

 • Μετάβαση προς τα πίσω 14 ημέρες

 • Μετάβαση προς τα εμπρός 28 ημέρες

Σε κάθε περίπτωση, χρειαστεί μόνο να καθορίσετε ποια χρονικό διάστημα, και πόσες από αυτά τα διαστήματα να μετακινήσετε. Ένα θετικό διάστημα θα Μετακίνηση προς τα εμπρός σε χρόνο, ενώ μια αρνητική χρονικό διάστημα θα μετακινήσετε πίσω στο χρόνο. Το χρονικό διάστημα ίδια καθορίζεται από μια λέξη-κλειδί ΗΜΈΡΑ, ΜΉΝΑ, ΤΡΊΜΗΝΟ ή ΈΤΟΣ. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά δεν είναι συμβολοσειρές, επομένως δεν πρέπει να είναι σε εισαγωγικά.

Συναρτήσεις που υπολογίζουν παραστάσεις για μια χρονική περίοδο

Αυτή η κατηγορία συναρτήσεων αξιολογεί μια παράσταση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο με χρήση ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ και άλλες συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας. For example,

= TOTALMTD (παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

είναι ακριβώς ίδια με:

= CALCULATE (παράσταση, DATESMTD (στήλη_ημερομηνιών) [; Ορισμός_φίλτρου])

Ωστόσο, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας όταν είναι κατάλληλες για το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί:

 • TOTALMTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • TOTALQTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • TOTALYTD (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου] [, ημερομηνία_τε]) *

Επίσης σε αυτή την κατηγορία είναι μια ομάδα από συναρτήσεις που υπολογίζουν άνοιγμα και κλείσιμο υπολοίπων. Υπάρχουν ορισμένες έννοιες θα πρέπει να κατανοήσετε με αυτές τις συναρτήσεις συγκεκριμένο. Αρχικά, ως μπορεί να σκεφτείτε εμφανή, το υπόλοιπο ανοίγματος για το χρονικό διάστημα είναι το ίδιο με το υπόλοιπο κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου. Το υπόλοιπο κλεισίματος περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα έως το τέλος της περιόδου, ενώ το υπόλοιπο ανοίγματος δεν περιλαμβάνει δεδομένα από μέσα την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν πάντα την τιμή μιας παράστασης που υπολογίζεται για ένα συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. Τη χρονική στιγμή που θα σας ενδιαφέρουν είναι πάντα την τελευταία τιμή δυνατή ημερομηνία σε μια περίοδο ημερολογίου. Το υπόλοιπο ανοίγματος βασίζεται κατά την τελευταία ημερομηνία της προηγούμενης περιόδου, ενώ το υπόλοιπο κλεισίματος βασίζεται κατά την τελευταία ημερομηνία κατά την τρέχουσα περίοδο. Την τρέχουσα περίοδο πάντα προσδιορίζεται από την τελευταία ημερομηνία στο περιβάλλον τρέχουσα ημερομηνία.

 • OPENINGBALANCEMONTH (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • OPENINGBALANCEQUARTER Τρίμηνο (παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • OPENINGBALANCEYEAR (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου] [, ημερομηνία_τε])

 • CLOSINGBALANCEMONTH (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • CLOSINGBALANCEQUARTER (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου])

 • CLOSINGBALANCEYEAR (Παράσταση, στήλη_ημερομηνιών [; Ορισμός_φίλτρου] [, ημερομηνία_τε])

Πρόσθετοι πόροι

Άρθρα: Κατανόηση και δημιουργία πινάκων ημερομηνιών στο Power Pivot στο Excel

Αναφορά: αναφορά συνάρτησης DAXστο Office.com

Δείγματα: κερδών και ζημιών μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων με το Microsoft PowerPivot στο Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×