Χρησιμοποιήστε τιμές από μια βάση δεδομένων SQL Server για να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετο πλαίσιο με δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

Επισκόπηση

Ένα πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετο πλαίσιο εμφανίζει τα στοιχεία που ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτούς τους τύπους στοιχείων ελέγχου για να εμφανίσετε τα δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server. Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που προσθέτετε σε ένα πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να λήψη δεδομένων από ή υποβολή δεδομένων σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια υπηρεσία Web.

Κατά την προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων με πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχεί στον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Σύνδεση δεδομένων ερωτήματος λαμβάνει δεδομένα από την υπηρεσία Web και αποθηκεύει τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Από προεπιλογή, τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο όταν οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε υπολογιστές των χρηστών σας, ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όταν η φόρμα τους δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Σημείωση ασφαλείας: Εάν χρησιμοποιείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για την ανάκτηση ευαίσθητα δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Επειδή η δομή δεδομένων στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων πρέπει να συμφωνεί με τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα πεδία ή ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις δεδομένων και προελεύσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές από μια βάση δεδομένων SQL Server για να συμπληρώσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας, χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή βάσης δεδομένων:

 • Το όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Το όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Ο έλεγχος ταυτότητας που απαιτούνται από τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων να χρησιμοποιήσετε ελέγχου ταυτότητας των Microsoft Windows ή έλεγχο ταυτότητας του SQL Server για να καθορίσετε πώς οι χρήστες να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 • Το όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε στη φόρμα. Πρόκειται για στον πρωτεύοντα πίνακα. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν πίνακα στη βάση δεδομένων, πρέπει το παιδί πίνακες, τα ονόματα των άλλων. Χρειάζεστε επίσης τα ονόματα των πεδίων στους εξαρτημένους πίνακες που έχουν σχέση με τα πεδία στον πρωτεύοντα πίνακα.

 • Εάν μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε υπολογιστές των χρηστών σας για χρήση χωρίς σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Εάν δεν έχετε μια υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων ερωτήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων. Εάν το πρότυπο φόρμας σας έχει ήδη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα και να μεταβείτε στο βήμα 2: ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης με, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server ή Microsoft Office Access μόνο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίστα των προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων SQL Server.

 9. Στην περιοχή πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η βάση δεδομένων καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση με βάση τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν η βάση δεδομένων καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση με βάση ένα καθορισμένο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που λαμβάνετε από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πλαίσια.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στη λίστα Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με ένα συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους πίνακες σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού.

  Προσθέστε άλλους πίνακες

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε επιπλέον εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος με το πρότυπο φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Επιλογή του πλαισίου ελέγχου αποθηκεύει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας. Επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρότυπο φόρμας. τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες, ακόμα και αν τους υπολογιστές δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

  Σημείωση ασφαλείας: Επιλογή του πλαισίου ελέγχου αποθηκεύει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας. Επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρότυπο φόρμας, είναι διαθέσιμες σε φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες, ακόμα και αν τους υπολογιστές δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Εάν λαμβάνετε ευαίσθητα δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Εάν θέλετε η φόρμα να λαμβάνει αυτόματα δεδομένα κατά το άνοιγμα της φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη Ανάκτηση δεδομένων κατά το άνοιγμα φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

 1. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει πολλές προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο μενού " Προβολή " για να μεταβείτε στην προβολή με το στοιχείο ελέγχου όπου θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα από το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ το πλαίσιο λίστας, πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή καταχωρήσεις πλαισίου λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τιμών από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 5. Στη λίστα Προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο καταχωρήσεις.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο χρήστη και τα δεδομένα που θα υποβληθούν σε εξωτερική προέλευση δεδομένων, κάνοντας ένα από τα εξής.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι τα ίδια δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  • Κάντε κλικ σε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι διαφορετικό από τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  Σημείωση: Σε αυτό το σενάριο, τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι από ένα από τα πεδία στην ομάδα και τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης βρίσκεται σε ένα άλλο πεδίο της ίδιας ομάδας.

  1. Κάντε κλικ σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο τιμή.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που ο χρήστης θα υποβολή στην εξωτερική προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Εάν το πεδίο στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα έχει τιμές με παρόμοια εμφανιζόμενα ονόματα και θέλετε να εμφανίζονται μόνο μοναδικά ονόματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο των καταχωρήσεων με μοναδικά εμφανιζόμενα ονόματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×