Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε έναν τίτλο, οι ετικέτες δεδομένων και ένα υπόμνημα γραφήματος στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε έναν τίτλο, οι ετικέτες δεδομένων και ένα υπόμνημα γραφήματος στο Excel

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε έναν τίτλο, οι ετικέτες δεδομένων και ένα υπόμνημα σε ένα γράφημα. Τίτλοι, οι ετικέτες δεδομένων και τα υπομνήματα βοηθούν να κάνουν το γράφημα προσβάσιμα επειδή παρέχουν μη ορατά στοιχεία που περιγράφουν το γράφημα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη τίτλων σε γράφημα

Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο για ολόκληρο το γράφημα, καθώς και για τα μεμονωμένα άξονες.

Σημείωση: Τα γραφήματα που δεν διαθέτουν άξονες, όπως τα γραφήματα πίτας ή δακτυλίου, δεν είναι δυνατό να έχουν οι τίτλοι άξονα.

 1. Επιλέξτε το γράφημα με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού " Προσθήκη στοιχείου γραφήματος ", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, α.

 3. Επιλέξτε τον τύπο του τίτλου που θέλετε να προσθέσετε:

  • Για να προσθέσετε έναν τίτλο γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο γ. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Τίτλος γραφήματος. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε έναν τίτλο επάνω από το γράφημα, πατήστε το πλήκτρο A, πληκτρολογήστε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Για να προσθέσετε έναν κεντραρισμένο τίτλο σε υπέρθεση, πατήστε το πλήκτρο C, πληκτρολογήστε έναν τίτλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να προσθέσετε τίτλους αξόνων, πατήστε το πλήκτρο A και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε έναν τίτλο Πρωτεύων οριζόντιος άξονας, πατήστε το πλήκτρο η. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Τίτλος πρωτεύοντα οριζόντιου άξονα. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Για να προσθέσετε μια Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα οριζόντια, πατήστε το πλήκτρο V. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Ο τίτλος προστίθεται στο γράφημά σας. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο γράφημα, πατήστε το πλήκτρο Esc μέχρι να ακούτε: "περιοχή γραφήματος, επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος".

Συμβουλές: 

 • Για να καταργήσετε έναν τίτλο γραφήματος, επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, Α, C, N.

 • Για να καταργήσετε μια Τίτλος πρωτεύοντα οριζόντιου άξονα, επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, A, η.

 • Για να καταργήσετε μια Τίτλος πρωτεύοντα κατακόρυφου άξονα, επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, A, V.

Προσθήκη ετικετών επεξήγησης δεδομένων σε γράφημα

Ετικέτες επεξήγησης δεδομένων διευκολύνουν ένα γράφημα για να κατανοήσετε επειδή εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με μια σειρά δεδομένων ή τα μεμονωμένα σημεία δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το γράφημα με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να επιλέξετε το κουμπί " Προσθήκη στοιχείου γραφήματος ", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, α.

 3. Για να προσθέσετε ετικέτες Επεξήγηση δεδομένων στο γράφημα, πατήστε το πλήκτρο D, U.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε ετικέτες δεδομένων, επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, Α, D, N.

Προσθήκη υπομνήματος σε γράφημα

Τα υπομνήματα σας βοηθούν να κατανοήσετε γρήγορα σχέσεις δεδομένων σε ένα γράφημα. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας προϋπολογισμού μηνιαία, όταν δημιουργείτε ένα γράφημα ράβδων σύγκριση προγραμματισμένο κόστος με το πραγματικό κόστος ανά κατηγορία εξόδων, ένα υπόμνημα σάς βοηθά να για να εντοπίζουν γρήγορα τις δύο διαφορετικές γραμμές και για να εντοπίσετε τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη διαφορές.

 1. Επιλέξτε το γράφημα με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να επιλέξετε το κουμπί " Προσθήκη στοιχείου γραφήματος ", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, α.

 3. Για να ανοίξετε το μενού " Υπόμνημα ", πατήστε το πλήκτρο λ.

 4. Για να επιλέξετε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το υπόμνημα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε δεξιά, πατήστε το πλήκτρο R.

  • Για να επιλέξετε το επάνω μέρος, πατήστε το πλήκτρο τ

  • Για να επιλέξετε τα αριστερά, πατήστε το πλήκτρο λ.

  • Για να επιλέξετε κάτω μέρος, πατήστε το πλήκτρο B.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε ένα υπόμνημα, επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, C, A L, N.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την επιλογή γραφήματος στο Excel 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×