Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εργαστείτε με τα πρότυπα στο Word 2016

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εργαστείτε με τα πρότυπα στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να συντάξετε γρήγορα, μεταξύ άλλων, συνοδευτικές επιστολές, βιογραφικά σημειώματα και φέιγ βολάν εκδηλώσεων χρησιμοποιώντας τα προσβάσιμα πρότυπα του Word 2016. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη μορφοποίηση και τα στυλ, είναι έτοιμα για εσάς στο πρότυπο.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή στα πρότυπα

Ένα πρότυπο είναι μια συλλογή ρυθμίσεων μορφοποίησης, στυλ και κείμενων κράτησης θέσης που έχουν προκαθοριστεί για εσάς. Στο Word 2016, μπορείτε να βρείτε αρκετά προσβάσιμα πρότυπα, για παράδειγμα, για να συντάξετε γρήγορα μια αναφορά κατάστασης ενός έργου, ένα βιογραφικό σημείωμα, ένα φέιγ βολάν για μια εκδήλωση, μια ερευνητική εργασία ή μια λίστα εκκρεμών εργασιών.

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο κράτησης θέσης στα πεδία φόρμας του προτύπου για εσάς. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο κράτησης θέσης στα πεδία φόρμας, πληκτρολογώντας το δικό σας κείμενο. Για να μετακινηθείτε από ένα πεδίο φόρμας σε ένα άλλο, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους ή το πλήκτρο Tab.

Οι αλλαγές που κάνετε σε ένα αρχείο που βασίζεται σε ένα πρότυπο δεν επηρεάζουν το αρχικό πρότυπο. Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο, αυτό αποτελεί πάντα ένα ξεχωριστό αρχείο. Επομένως, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας. Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον, ανατρέξτε στα θέματα: Δημιουργία προτύπου.

Βρείτε προσβάσιμα πρότυπα

Σημείωση: Για την αναζήτηση προτύπων online, απαιτείται σύνδεση στο Internet.

 1. Ανοίξτε το Word 2016.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Αρχεία, στο πληκτρολόγιο, πατήστε τα πλήκτρα Alt+F.

 3. Για να ανοίξετε τη συλλογή προτύπων, πατήστε το πλήκτρο N. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχτηκε, νέο στοιχείο καρτέλας".

 4. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για προσβάσιμα πρότυπα, πατήστε το πλήκτρο S. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση για πρότυπα online". Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Προσβάσιμα πρότυπα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να αναζητήσετε ένα κατάλληλο πρότυπο, στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Θα ακούτε τα ονόματα των προτύπων, καθώς περιηγείστε σε αυτά.

 6. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλέχτηκε, κουμπί δημιουργίας <όνομα προτύπου>."

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Αρχείο, δημιουργία, <περιγραφή προτύπου>."

 7. Για να ξεκινήσετε να εργάζεστε στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο Word <όνομα εγγράφου>. Ένα νέο έγγραφο που βασίζεται στο πρότυπο είναι πλέον έτοιμο για επεξεργασία."

  Στο JAWS, θα ακούσετε το πρώτο πεδίο φόρμας του προτύπου.

Παράδειγμα: Συντάξτε μια συνοδευτική επιστολή χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο

Χρησιμοποιήστε το ήδη μορφοποιημένο πρότυπο Word 2016 για να συντάξετε μια επαγγελματική συνοδευτική επιστολή που θα συνοδεύσει το βιογραφικό σας για παράδειγμα.

 1. Στο Word 2016, αναζητήστε προσβάσιμα πρότυπα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Εύρεση προσβάσιμων προτύπων παραπάνω.

 2. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους έως ότου ακούσετε τη φράση: "Κουμπί συνοδευτικής επιστολής".

  Σημείωση: Εάν η συνοδευτική επιστολή είναι το πρώτο πρότυπο στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέγεται αυτόματα.

  Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο κουμπί δημιουργίας συνοδευτικής επιστολής". Για να ξεκινήσετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας το πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Η συνοδευτική επιστολή ανοίγει στην Κεντρική καρτέλα. Θα ακούσετε τη φράση: "<Όνομα εγγράφου>, παράθυρο Word, επεξεργασία <όνομα εγγράφου>.

  Εάν χρησιμοποιείτε το JAWS, η εστίαση μετακινείται απευθείας στο πρώτο πεδίο της φόρμας και θα ακούσετε τη φράση "Το όνομά σας". Πληκτρολογήστε το όνομά σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 5.

 4. Για να προσθέσετε το όνομά σας, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Το όνομά σας". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομά σας.

 5. Για να προσθέσετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Διεύθυνση, Πόλη, Νομός, Ταχυδρομικός κώδικας". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας.

 6. Για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Τηλέφωνο". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 7. Για να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 8. Για να προσθέσετε μια ημερομηνία στη συνοδευτική επιστολή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Ημερομηνία". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

 9. Για να προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα παραλήπτη". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του παραλήπτη.

 10. Για να προσθέσετε την προσφώνηση του παραλήπτη, την επωνυμία της εταιρείας, την ταχυδρομική διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσφώνηση, Εταιρεία, Διεύθυνση, Πόλη, Νομός, Ταχυδρομικός κώδικας". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα στοιχεία του παραλήπτη.

 11. Για να προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη μετά το χαιρετισμό, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Όνομα παραλήπτη". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του παραλήπτη.

 12. Για να προσθέσετε το σώμα κειμένου της συνοδευτικής επιστολής, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε μια περιγραφή στο κείμενο κράτησης θέσης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Το κείμενο κράτησης θέσης καταργείται.

  Συμβουλή: Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στη συνοδευτική επιστολή σας, για παράδειγμα, για το online βιογραφικό σας σημείωμα, ανατρέξτε στα θέματα: Δημιουργία ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

 13. Για να μετακινηθείτε στο κλείσιμο της συνοδευτικής επιστολής σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Με εκτίμηση."

  Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κείμενο κλεισίματος "Με εκτίμηση" δεν αποτελεί πεδίο της φόρμας του προτύπου. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο κειμένου που δεν αποτελεί μέρος της φόρμας, διαγράφοντας το προ-μορφοποιημένο κείμενο και πληκτρολογώντας, στη συνέχεια, το δικό σας.

  Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Πεδίο εκτός φόρμας" για το κείμενο του πεδίου που δεν αποτελεί μέρος της φόρμας. Στη συνέχεια, θα ακούσετε το πραγματικό κείμενο: "Με εκτίμηση."

 14. Για να υπογράψετε την επιστολή σας με το όνομά σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Το όνομά σας, επιλεγμένο, επεξεργασία." Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομά σας.

 15. Για να αποθηκεύσετε τη συνοδευτική επιστολή σας, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+S. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο Word, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ενός εγγράφου στο Word.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη ή την επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×