Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να διαβάσετε σελίδες στο OneNote

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να διαβάσετε σελίδες στο OneNote

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε OneNote με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να διαβάσετε OneNote σελίδες. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λίστες και τις επικεφαλίδες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις περιγραφές των γραφικών στο εναλλακτικό κείμενο (εάν είναι διαθέσιμη).

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Διαβάστε μια σελίδα του OneNote

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει δυνατά μέσω μιας σελίδας στο OneNote, ανακοίνωση εικόνες, λίστες και στοιχεία λίστας, πίνακες και τους περιεχόμενο, επικεφαλίδες και υπερ-συνδέσεις.

 1. Για να κάνετε εναλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης για ευκολότερη περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο F11.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Με τον Αφηγητή, εάν δεν ακούτε: "περιεχομένου μπλοκ, επεξεργασίας" κατά το άνοιγμα του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να μπορείτε να κάνετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SR πλήκτρα Ctrl + R. Αφηγητής ξεκινά η ανάγνωση συνεχώς από την τρέχουσα θέση σας. Εναλλακτικά, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή, για παράδειγμα, ο τίτλος σελίδας OneNote.

  • Με το JAWS, πατήστε τα πλήκτρα Insert+Kάτω βέλος για να ακούσετε το περιεχόμενο ολόκληρης της σελίδας. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στα αναγνώσιμα στοιχεία ένα προς ένα. Για άλλες εντολές ανάγνωσης του JAWS, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές ανάγνωσης του JAWS.

 3. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl ή εκτελέστε οποιαδήποτε άλλη εντολή.

Ανάγνωση εναλλακτικού κείμενου εικόνων

Εάν η σελίδα σας OneNote έχει εικόνων με το εναλλακτικό κείμενο (alt text) τίτλοι και οι περιγραφές, ο Αφηγητής διαβάζει την περιγραφή όταν κάνετε περιήγηση στην εικόνα με τα πλήκτρα βέλους. Στη λειτουργία ανάγνωσης συνεχής, ο Αφηγητής ανακοινώνει το αντικείμενο εικόνας, αλλά δεν την επικεφαλίδα ή την περιγραφή. JAWS ανακοινώνει μόνο το αντικείμενο εικόνας και επικεφαλίδα αλλά δεν διαβάζει το εναλλακτικό κείμενο.

 1. Μεταβείτε στο γραφικό και πατήστε τα πλήκτρα Shift+F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Στο μενού, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Εναλλακτικό κείμενο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Εναλλακτικό κείμενο, προσαρμοσμένο τίτλο, επεξεργασία," ακολουθούμενο από το κείμενο του τίτλου.

  Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού Leaving, εναλλακτικό κείμενο," ακολουθούμενο από τον τίτλο κειμένου και "Τίτλος, επεξεργασία".

 3. Για να μετακινήσετε την περιγραφή εναλλακτικού κειμένου, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε το κείμενο της περιγραφής.

  Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Περιγραφή, επεξεργαστείτε," ακολουθούμενο από την περιγραφή του.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Εναλλακτικό κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Το κουμπί OK". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση της κατάστασης λειτουργίας σάρωσης

Εάν OneNote δεν υποστηρίζει μια εντολή στην περιοχή εστιασμένου, αναφέρει τον Αφηγητή: "Δεν ένα explorable κείμενο". Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή λειτουργία σάρωση για να μεταβείτε και ανάγνωση κειμένου.

Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο SR κλειδιού + πλήκτρο διαστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σάρωση λειτουργία, ανατρέξτε στο Χρησιμοποιώντας λειτουργία σάρωση.

Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομερειών που παρέχει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κειμένου μιας σελίδας OneNote.

Στον Αφηγητή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι διαφορετικά επίπεδα, από ακρόαση μόνο κειμένου έως ακρόαση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη μορφοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα λεπτομερειών του Αφηγητή, ανατρέξτε στο θέμα Ανάγνωση κειμένου.

Για να προσαρμόσετε τον Αφηγητή λεπτομέρειες, πατήστε το SR κλειδιού + V μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που θέλετε.

Για να προσαρμόσετε λεπτομέρειες JAWS, πατήστε το SR κλειδιού + V. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις επίπεδο λεπτομερειών.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να διαβάσετε σελίδες. Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λιστών, υπερ-συνδέσεις και επικεφαλίδες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις περιγραφές των γραφικών και συνημμένα αρχεία σε εναλλακτικό κείμενο (εάν είναι διαθέσιμη).

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μιας σελίδας

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το περιεχόμενο μιας σελίδας στο OneNote για Mac, ανακοινώνοντας κείμενο, εικόνες και τις εναλλακτικές περιγραφές τους (εάν υπάρχουν), πίνακες και το περιεχόμενό τους, στοιχεία λίστας, επικεφαλίδες και υπερ-συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να ακούσετε εάν υπάρχουν συνημμένα αρχεία σε μια σελίδα, καθώς και τις περιγραφές εναλλακτικού κειμένου τους (εάν υπάρχουν).

 1. Για να κάνετε εναλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας πλήρους καμβά για ευκολότερη περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί αναίρεσης πληκτρολόγησης". Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής λειτουργίας πλήρους καμβά" και πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Τα παράθυρα ενότητας και σελίδας είναι τώρα κρυφά.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Περιήγηση μέσα σε ένα σημειωματάριο και, στη σελίδα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαβάσετε ολόκληρη τη σελίδα ξεκινώντας από την τρέχουσα θέση σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+A.

  • Για να διαβάσετε την επόμενη γραμμή ή στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος.

  • Για να διαβάσετε την προηγούμενη γραμμή ή στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος.

  • Για να διαβάσετε την επόμενη λέξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος.

  • Για να διαβάσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+αριστερό βέλος.

   Συμβουλή: Για να διαβάσετε όλα τα στοιχεία που είναι ορατά στο παράθυρο, για παράδειγμα, όλα τα στοιχεία και κοντέινερ, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+W.

 3. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl ή δώστε οποιαδήποτε άλλη εντολή.

Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης από τα χαρακτηριστικά κειμένου μιας σελίδας του OneNote για Mac. Στο VoiceOver, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα, από ακρόαση μόνο κειμένου έως ακρόαση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη μορφοποίηση.

Για να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες του VoiceOver, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+V. Θα ακούσετε τη φράση: "Ρύθμιση επιπέδου λεπτομέρειας ομιλίας". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το επίπεδο λεπτομέρειας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Για μια περιγραφή των επιλογών λεπτομέρειας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή του VoiceOver.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να διαβάσετε OneNote σελίδες. Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λίστες και τις επικεφαλίδες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις περιγραφές των γραφικών στο εναλλακτικό κείμενο (εάν είναι διαθέσιμη).

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μιας σελίδας

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το περιεχόμενο μιας σελίδας στο OneNote για iOS, ανακοινώνοντας εικόνες, λίστες και συνδέσεις.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε. Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας", ακολουθούμενη από το κείμενο του τίτλου.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα για να ξεκινήσετε την ανάγνωση ολόκληρης της σελίδας από τον τίτλο και μετά.

 3. Για να διακόψετε την ανάγνωση ανά πάσα στιγμή, πατήστε μία φορά με δύο δάχτυλα.

Ανάγνωση εναλλακτικού κείμενου εικόνων

Εάν η σελίδα του OneNote για iOS έχει εικόνες με τίτλους ή περιγραφές με εναλλακτικό κείμενο (alt text), το VoiceOver διαβάζει τον τίτλο και την περιγραφή και εκφωνεί τη λέξη "Εικόνα" όταν βρεθεί σε μια εικόνα σε κατάσταση λειτουργίας ανάγνωσης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση OneNote για Android με Android, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να διαβάσετε OneNote σελίδες. Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λίστες και τις επικεφαλίδες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις περιγραφές των γραφικών στο εναλλακτικό κείμενο (εάν είναι διαθέσιμη).

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μιας σελίδας

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το περιεχόμενο μιας σελίδας στο OneNote για Android, ανακοινώνοντας εικόνες, λίστες και συνδέσεις.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να εκφωνηθεί και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τίτλος σελίδας, <τίτλος>, πλαίσιο επεξεργασίας". Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την ημερομηνία της σελίδας.

 2. Για να εκφωνηθούν όλα τα περιεχόμενα μιας σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το TalkBack ξεκινά να εκφωνεί το κείμενο ή τις συνδέσεις της σελίδας.

  • Για εκφώνηση των εικόνων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Το TalkBack τις εκφωνεί τους ως "<εναλλακτικό κείμενο>, εικόνα", εάν υπάρχει εναλλακτικό κείμενο, ή ως "<όνομα αρχείου>, εικόνα", εάν δεν υπάρχει εναλλακτικό κείμενο.

  • Για να διακόψετε την εκφώνηση, πατήστε την οθόνη με ένα δάχτυλο.

Ανάγνωση εναλλακτικού κείμενου εικόνων

Εάν η σελίδα του OneNote για Android έχει εικόνες με τίτλους ή περιγραφές με εναλλακτικό κείμενο (alt text), το TalkBack εκφωνεί τον τίτλο και την περιγραφή ακολουθούμενα από τη λέξη "Εικόνα" όταν βρεθεί σε μια εικόνα σε κατάσταση λειτουργίας ανάγνωσης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για Windows 10 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να διαβάσετε OneNote σελίδες. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λίστες και τις επικεφαλίδες στο OneNote. Μπορείτε, επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τις περιγραφές των γραφικών στο εναλλακτικό κείμενο (εάν είναι διαθέσιμη).

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μιας σελίδας

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το περιεχόμενο μιας σελίδας στο OneNote για Windows 10, ανακοινώνοντας τις εικόνες, τις λίστες και τις επικεφαλίδες.

Σημείωση: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από το OneNote για Windows 10 την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Με τον Αφηγητή, εάν δεν ακούτε: "περιεχομένου μπλοκ, επεξεργασίας" κατά το άνοιγμα του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να μπορείτε να κάνετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SR πλήκτρα Ctrl + R. Αφηγητής ξεκινά η ανάγνωση συνεχώς από την τρέχουσα θέση σας. Εναλλακτικά, πατήστε το προς τα κάτω ή προς τα επάνω πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή.

   Σημείωση: Εάν OneNote για Windows 10 δεν υποστηρίζει μια εντολή στην περιοχή εστιασμένου, αναφέρει τον Αφηγητή: "Δεν ένα explorable κείμενο". Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή λειτουργία σάρωση για να μεταβείτε και ανάγνωση κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο SR κλειδιού + πλήκτρο διαστήματος.

  • Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο SR τα πλήκτρα ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ακούσετε το ολόκληρη σελίδα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε σε ευανάγνωστη στοιχεία ένα προς ένα. Για άλλες JAWS ανάγνωσης εντολές, ανατρέξτε στην JAWS ανάγνωσης εντολές.

 2. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl ή εκτελέστε οποιαδήποτε άλλη εντολή.

Ανάγνωση εναλλακτικού κείμενου εικόνων

Εάν η σελίδα του OneNote για Windows 10 διαθέτει εικόνες με τίτλους και περιγραφές με εναλλακτικό κείμενο, ο Αφηγητής διαβάζει τον τίτλο και την περιγραφή όταν κάνετε περιήγηση στην εικόνα με τα πλήκτρα βέλους ή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης.

Το JAWS διαβάζει τον τίτλο και την περιγραφή όταν κάνετε περιήγηση στην εικόνα, αλλά παραλείπει τις εικόνες στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης.

Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης από τα χαρακτηριστικά κειμένου μιας σελίδας του OneNote για Windows 10.

Στον Αφηγητή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι διαφορετικά επίπεδα, από ακρόαση μόνο κειμένου έως ακρόαση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη μορφοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα λεπτομερειών του Αφηγητή, ανατρέξτε στο θέμα Ανάγνωση κειμένου.

Για να προσαρμόσετε τον Αφηγητή λεπτομέρειες, πατήστε το SR κλειδιού + V μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που θέλετε.

Για να προσαρμόσετε λεπτομέρειες JAWS, πατήστε το SR κλειδιού + V. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε: "Χρήστη λεπτομέρειες," ακολουθούμενο από το τρέχον επίπεδο και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το μενού Γρήγορης ρυθμίσεις.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote Online με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να διαβάσετε σελίδες του OneNote Online. Με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε λίστες και επικεφαλίδες. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των γραφικών σε εναλλακτικό κείμενο (εάν υπάρχει).

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το OneNote Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το OneNote Online.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση μιας σελίδας

Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το περιεχόμενο μιας σελίδας στο OneNote Online, εκφωνώντας εικόνες, λίστες και επικεφαλίδες.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να διαβάσετε. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, θα ακούσετε το όνομα του σημειωματαρίου, ακολουθούμενο από τη φράση "Επεξεργασία περιοχής, επεξεργασία, κύριο ορόσημο, τίτλος". Αυτό σας ενημερώνει ότι η εστίαση είναι στην περιοχή τίτλου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε το πρώτο μπλοκ περιεχομένου. Ο Αφηγητής διαβάζει στην πρώτη γραμμή του κειμένου.

 3. Πατήστε το SR πλήκτρα Ctrl + R για να ξεκινήσετε ανάγνωσης συνεχώς από την τρέχουσα θέση σας ο Αφηγητής. Εναλλακτικά, πατήστε το προς τα κάτω ή προς τα επάνω πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή.

 4. Για να διακόψετε τη συνεχή ανάγνωση ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl ή εκτελέστε οποιαδήποτε άλλη εντολή.

Ανάγνωση εναλλακτικού κείμενου εικόνων

Εάν η σελίδα του OneNote Online διαθέτει εικόνες με τίτλους και περιγραφές με εναλλακτικό κείμενο (alt text), ο Αφηγητής διαβάζει την περιγραφή και εκφωνεί τη λέξη "Εικόνα" όταν μετακινηθείτε στην εικόνα με τα πλήκτρα βέλους ή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης.

Σημείωση: Στο OneNote και OneNote για Windows 10, μπορείτε να προσθέσετε δύο είδη εναλλακτικό κείμενο σε μια εικόνα: έναν τίτλο και μια περιγραφή. Στο OneNote Online, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο είναι πάντα μια περιγραφή. Ο Αφηγητής δεν μπορεί να διαβάσει OneNote Online οι τίτλοι των εναλλακτικό κείμενο.

Ανάγνωση λιστών και επικεφαλίδων

Εάν η σελίδα του OneNote Online έχει λίστες ή επικεφαλίδες με κουκκίδες ή αρίθμηση, ο Αφηγητής ανακοινώνει το επίπεδο λίστας ή επικεφαλίδας όταν μεταβαίνετε σε ένα στοιχείο λίστας ή επικεφαλίδα με τα πλήκτρα βέλους. Επίσης, ανακοινώνει τις επικεφαλίδες όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης.

Δείτε επίσης

Μεγέθυνση και σμίκρυνση σημειώσεων στο OneNote Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×