Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε μια ενσωματωμένη εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Αποθηκεύστε μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μια εικόνα που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

 2. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε "Εικόνα".

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλές εικόνες που είναι ενσωματωμένες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον Αφηγητή καλεί όλες τις "Εικόνα". Μπορείτε να ζητήσετε από τον αποστολέα να τους στείλετε ως συνημμένα, έτσι ώστε να διατηρούνται τα αρχικά ονόματα αρχείων. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα, ανατρέξτε για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την εικόνα. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποκοπή, στοιχείο μενού, απενεργοποιημένη."

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση ως εικόνας, το στοιχείο μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία Αποθήκευση αρχείου, όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας,."

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο εικόνας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εικόνα είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μερικές φορές λαμβάνετε εικόνες ή άλλα αρχεία ως συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους τύπους των συνημμένων με τον ίδιο τρόπο.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

  Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στο γραμματοκιβώτιό σας, μπορείτε να ακούσετε "με συνημμένα" πριν από το όνομα του αποστολέα αν το μήνυμα περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούτε "Νέο παράθυρο του εγγράφου," ακολουθούμενο από το όνομα και το μέγεθος αρχείου του συνημμένου πρώτη. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα, ο Αφηγητής σας ενημερώνει πόσες εκεί είναι, για παράδειγμα, "1 2 συνημμένων".

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των συνημμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους δεξιά και αριστερά.

 4. Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, Α, V. Μπορείτε να ακούσετε "Αποθήκευση συνημμένου, όνομα αρχείου," ακολουθούμενο από το αρχικό όνομα αρχείου.

  Συμβουλή: Για την αποθήκευση όλων των συνημμένων ταυτόχρονα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, A, α. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποθήκευση όλων συνημμένα, κουμπί" OK ", συνημμένα, ενημέρωση λίστας". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Όλων των συνημμένων που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας και η εστίαση επιστρέφει στη λίστα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το αρχείο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και η εστίαση επιστρέφει στη λίστα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλων των συνημμένων από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια εργασία.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Λήψη όλων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε έναν κατάλογο για την αποθήκευση αρχείων".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + εντολή + συνάρτηση + αριστερό πλήκτρο βέλους. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο, κουμπί".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να κλείσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιστρέψετε στα Εισερχόμενά σας.

  Όλα τα συνημμένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας με το αρχικό όνομα αρχείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας iCloud μονάδα δίσκου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Outlook για iOS, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε το iCloud μονάδα δίσκου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε. Η εστίαση μετακινείται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στο φάκελο "Εισερχόμενα", μπορείτε να ακούσετε "Έχει συνημμένο" μετά από τον αποστολέα όνομα και το μήνυμα θέμα αν το μήνυμα περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το πρώτο συνημμένο. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του αρχείου και το μέγεθος του συνημμένου, ακολουθούμενο από μια παύση και "Συνημμένο". Εάν το πρώτο συνημμένο δεν είναι η αναζήτηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Outlook για iOS φορτώνει μια προεπισκόπηση του συνημμένου. Η προεπισκόπηση είναι έτοιμοι Όταν ακούσετε: "Κουμπί Κλείσιμο".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κοινή χρήση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση αρχείων, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "iCloud στο επίπεδο 1, συμπτυγμένες, σε μονάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλεγμένο, iCloud στο επίπεδο 1, σε μονάδα εκτεταμένη."

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Προσθήκη, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Έχει αποθηκευτεί το συνημμένο για να σας iCloud μονάδα δίσκου και μπορείτε να το βρείτε στην εφαρμογή αρχεία.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρήση Outlook για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αποθηκεύσετε μια ενσωματωμένη εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποθηκεύστε μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε μια εικόνα που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google Drive.

 1. Στο Outlook για Android, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε την ενσωματωμένη εικόνα. TalkBack συνήθως ανακοινώνει το ως μια μεγάλη συμβολοσειρά γράμματα και αριθμούς, ακολουθούμενο από: "Γραφικού".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Άνοιγμα με, που εμφανίζει στοιχεία 1 έως 2 του 2." Τον αριθμό των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Φωτογραφίες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Η λήψη στοιχείο".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κοινή χρήση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται φωτογραφίες για πρόσβαση στις επαφές σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση για να μονάδα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Κοινή χρήση, η αποθήκευση σε μονάδα δίσκου." Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Τίτλος εγγράφου.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται μονάδα δίσκου για να αποκτήσετε πρόσβαση φωτογραφίες, πολυμέσα και τα αρχεία στη συσκευή σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πεδίο.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "Αποστολή ενός αρχείου" όταν η εικόνα έχει αποθηκευτεί.

 9. Κάντε σάρωση προς τα κάτω, στη συνέχεια,-αριστερά για να επιστρέψει την εστίαση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Η εικόνα αποθηκεύεται στη μονάδα δίσκου σας Google.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μερικές φορές λαμβάνετε εικόνες ή άλλα αρχεία ως συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους τύπους των συνημμένων με τον ίδιο τρόπο.

 1. Στο Outlook για Android, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε. TalkBack ανακοινώνει κάθε συνημμένου τύπος αρχείου, όνομα και μέγεθος.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε "Ενέργεια αρχείου," ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση σε συσκευή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "Να επιτρέπεται το Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση φωτογραφίες, πολυμέσα και τα αρχεία στη συσκευή σας", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω, στη συνέχεια,-αριστερά για να επιστρέψετε εστίασης στα Εισερχόμενά σας.

  Το συνημμένο αποθηκεύεται στη συσκευή σας και μπορείτε να το βρείτε στην εφαρμογή στοιχεία λήψης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Αλληλογραφία του Outlook με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Αλληλογραφία του Outlook, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε. Η εστίαση μετακινείται στην αρχή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να μετακινήσετε την εστίαση στην κεφαλίδα του μηνύματος πού βρίσκονται τα συνημμένα. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του αρχείου και το μέγεθος του πρώτου συνημμένου. Εάν το πρώτο συνημμένο δεν είναι αυτό που της αναζήτησης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα. Μπορείτε να ακούσετε: "Μενού, αναδυόμενο παράθυρο, προσαρμοσμένες."

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε μια εφαρμογή, αυτήν τη συσκευή, 1 του 2". Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών μπορεί να διαφέρουν.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το συνημμένο για να σας OneDrive αντί για αυτό, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OneDrive" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Πρόγραμμα περιήγησης, έγγραφα". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Λήψεις" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Επόμενο, κουμπί γραμμή εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση, κουμπί γραμμή εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Το συνημμένο αποθηκεύεται στο φάκελο Λήψεις στη συσκευή σας και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να περιηγηθείτε ληφθέντων αρχείων με την εφαρμογή Εξερεύνηση αρχείων.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook Web App με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο, για παράδειγμα μια εικόνα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Αποθήκευση συνημμένου από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Outlook Web App, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για μετακίνηση της εστίασης στο παράθυρο ανάγνωσης. Μπορείτε να ακούσετε "Παράθυρο ανάγνωσης," ακολουθούμενο από πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συνημμένων.

  Συμβουλή: Κατά την περιήγηση στο γραμματοκιβώτιό σας, θα ακούσετε "Συνημμένα αρχεία" μετά το όνομα του αποστολέα αν το μήνυμα περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Συνομιλία συνημμένα, επιλεγμένο."

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να βρείτε οποιοδήποτε από τα συνημμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το όνομα και το μέγεθος αρχείου του συνημμένου που θέλετε να αποθηκεύσετε, ακολουθούμενο από "Σύνδεση, απενεργοποιημένη."

 5. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "περισσότερες ενέργειες, κουμπί συμπτυγμένες." Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε "Μενού στοιχείου, κάντε λήψη του" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με αυτά," ακολουθούμενο από το όνομα του συνημμένου.

 7. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού βέλος μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Όταν ο Αφηγητής ανακοινώνει ότι το αρχείο έχει ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε την ειδοποίηση.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Συμβουλή εργαλείου, Κλείσιμο και να επιστρέψετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιστρέψετε την εστίαση στο παράθυρο ανάγνωσης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×