Χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα ως προέλευση εγγραφών για μια φόρμα ή έκθεση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για την παροχή δεδομένων σε μια φόρμα ή έκθεση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας έναν οδηγό, όπως επίσης και μη αυτόματο τρόπο, ορίζοντας την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης. Αυτό το άρθρο δείχνει τον τρόπο χρήσης ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών για μια φόρμα ή έκθεση.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών για μια φόρμα

Χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών για μια αναφορά

Εισαγωγή

Συχνά, ένας πίνακας δεν μπορεί από μόνος του να παρέχει τα δεδομένα που χρειάζεστε για τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης φόρμας ή έκθεσης. Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες, να θελήσετε να συνοψίσετε δεδομένα από έναν πίνακα ή να χρησιμοποιήσετε δεδομένα μόνο από έναν πίνακα, αλλά να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ του πίνακα και ενός άλλου πίνακα για να προσδιορίσετε τις εγγραφές που υπάρχουν στο σύνολο εγγραφών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα για να λάβετε ακριβώς τα δεδομένα με τα οποία θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτό το ερώτημα ως προέλευση εγγραφών για τη φόρμα ή την έκθεσή σας. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης κάθε μεθόδου, τόσο για τις φόρμες όσο και για τις εκθέσεις.

Αυτό το άρθρο δεν εξηγεί όλα τα βήματα που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας φόρμας ή έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φορμών και εκθέσεων, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία φόρμας και Δημιουργία απλής έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών για μια φόρμα

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για τη χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών μιας φόρμας.

Δημιουργία φόρμας χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό φορμών"

Στον οδηγό, καθορίζετε το ερώτημα το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην πρώτη σελίδα του οδηγού. Το ερώτημα πρέπει να υπάρχει ήδη.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες φόρμες και κατόπιν στο στοιχείο Οδηγός φορμών Εικόνα κουμπιού .

  Θα ξεκινήσει ο "Οδηγός φορμών".

 2. Στο σύνθετο πλαίσιο Πίνακες/Ερωτήματα, κάντε κλικ στο όνομα του ερωτήματος το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών για τη φόρμα.

 3. Στο πλαίσιο λίστας Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ σε κάθε πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μόλις κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο, αυτό προστίθεται στο πλαίσιο λίστας Επιλεγμένα πεδία.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των πεδίων.

Ορισμός της ιδιότητας "Προέλευση εγγραφών" σε ένα ερώτημα φόρμας σε προβολή "Σχεδίαση"

Δημιουργείτε μια φόρμα σε προβολή "Σχεδίαση" και ορίζετε την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας για να καθορίσετε ένα υπάρχον ερώτημα το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φόρμας.

  Σημείωση: Εάν δείτε ένα κουμπί Απλής φόρμας αντί για ένα κουμπί Σχεδίασης φόρμας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Απλή φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φόρμας.

 2. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας δεν είναι ήδη ανοιχτό, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το ανοίξετε.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών.

 4. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ερωτήματος το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών για τη φόρμα.

   Η Access συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του αντικειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ερώτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται.

Δημιουργία νέου ερωτήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί "Δόμηση" σε προβολή "Σχεδίαση"

Δημιουργείτε μια φόρμα σε προβολή "Σχεδίαση" και χρησιμοποιείτε το κουμπί Δόμηση ( Κουμπί "Δόμηση" ) του πλαισίου ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών της φόρμας για να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών της φόρμας.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φόρμας.

  Σημείωση: Εάν δείτε ένα κουμπί Απλής φόρμας αντί για ένα κουμπί Σχεδίασης φόρμας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Απλή φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φόρμας.

 2. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας δεν είναι ήδη ανοιχτό, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το ανοίξετε.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κουμπί "Δόμηση" .

  Ένα νέο ερώτημα ανοίγει σε προβολή "Σχεδίαση".

 5. Σχεδιάστε το ερώτημα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το και κλείστε το.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών για μια αναφορά

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για τη χρήση ενός ερωτήματος ως προέλευσης εγγραφών μιας έκθεσης.

Δημιουργία έκθεσης χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό εκθέσεων"

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, καθορίζετε το ερώτημα το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το ερώτημα πρέπει να υπάρχει ήδη.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Εκθέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Οδηγός εκθέσεων.

  Θα ξεκινήσει ο "Οδηγός εκθέσεων".

 2. Στο σύνθετο πλαίσιο Πίνακες/Ερωτήματα, κάντε κλικ στο όνομα του ερωτήματος το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών για την έκθεση.

 3. Στο πλαίσιο λίστας Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ σε κάθε πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Μόλις κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο, αυτό προστίθεται στο πλαίσιο λίστας Επιλεγμένα πεδία.

Ορισμός της ιδιότητας "Προέλευση εγγραφών" σε ένα ερώτημα έκθεσης σε προβολή "Σχεδίαση"

Δημιουργείτε μια έκθεση σε προβολή "Σχεδίαση" και ορίζετε την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της έκθεσης για να καθορίσετε ένα υπάρχον ερώτημα το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Εκθέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση έκθεσης.

  Σημείωση: Εάν βλέπετε ένα κουμπί Απλή έκθεση αντί για ένα κουμπί Σχεδίαση έκθεσης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Απλή έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση έκθεσης.

 2. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης δεν είναι ήδη ανοιχτό, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το ανοίξετε.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε ένα πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών, βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε τις ιδιότητες για την έκθεση και όχι τις ιδιότητες για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου της έκθεσης.

 4. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του ερωτήματος το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών για την έκθεση.

   Η Access συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του αντικειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ερώτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται.

Δημιουργία νέου ερωτήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί "Δόμηση" στην προβολή "Σχεδίαση" της έκθεσης

Δημιουργείτε μια φόρμα σε έκθεση "Σχεδίαση" και χρησιμοποιείτε το κουμπί Δόμηση ( Κουμπί "Δόμηση" ) του πλαισίου ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών της έκθεσης για να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε ως προέλευση εγγραφών της έκθεσης.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Εκθέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση έκθεσης.

  Σημείωση: Εάν βλέπετε ένα κουμπί Απλή έκθεση αντί για ένα κουμπί Σχεδίαση έκθεσης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Απλή έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση έκθεσης.

 2. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης δεν είναι ήδη ανοιχτό, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το ανοίξετε.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση εγγραφών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κουμπί "Δόμηση" . Ανοίγει ένα νέο ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 5. Σχεδιάστε το ερώτημα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το και κλείστε το.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×