Χρήση υπαρχουσών προσαρμοσμένων γραμμών εργαλείων και ρυθμίσεις εκκίνησης στην Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το θέμα εξηγείται ο τρόπος συμπεριφοράς των προσαρμοσμένων γραμμών εργαλείων και των γραμμών μενού που έχετε δημιουργήσει σε προηγούμενες εκδόσεις της Access κατά το άνοιγμα των παλαιότερων βάσεων δεδομένων στην Microsoft Office Access 2007. Σε αυτό το θέμα εξηγείται επίσης ο τρόπος απενεργοποίησης της Κορδέλας ώστε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων και τις γραμμές μενού. (Η κορδέλα αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.)

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος συμπεριφοράς βάσεων δεδομένων παλαιότερων εκδόσεων στην Office Access 2007

Ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων που περιέχει προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων

Ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων με προσαρμοσμένη συμπεριφορά εκκίνησης

Απενεργοποίηση της κορδέλας και χρήση μόνο των προσαρμοσμένων γραμμών μενού

Τρόπος συμπεριφοράς των βάσεων δεδομένων προηγούμενων εκδόσεων στην Office Access 2007

Εάν έχετε ένα αρχείο .mdb που περιέχει προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, προσαρμοσμένες γραμμές μενού ή μια προσαρμοσμένη συμπεριφορά εκκίνησης, οι επιλογές εφαρμόζονται όταν ανοίγετε αυτή την βάση δεδομένων προηγούμενης έκδοσης στην Office Access 2007 και όταν μετατρέπετε τη βάση δεδομένων προηγούμενης έκδοσης σε αρχείο της Office Access 2007 (αρχείο .accdb ή .accde). Για παράδειγμα, εάν έχετε απενεργοποιήσει ενσωματωμένες γραμμές εργαλείων και έχετε αντικαταστήσει την προεπιλεγμένη γραμμή μενού σε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στην Microsoft Office Access 2003, η συμπεριφορά αυτή διατηρείται ως έχει όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων στην Office Access 2007.

Επίσης, μπορείτε να αποκρύψετε την Κορδέλα του Office Fluent όταν ανοίγετε αρχεία προηγούμενης έκδοσης (.mdb, .mde και .mda) στο Office Access 2007, και όταν χρησιμοποιείτε την Office Access 2007 για να δημιουργήσετε ένα αρχείο προηγούμενης έκδοσης — κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε με τα αρχεία .accdb και .accde. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές συμπεριφορές για αρχεία προηγούμενης έκδοσης, επειδή οι μορφές βάσης δεδομένων προηγούμενης έκδοσης χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό μοντέλο από τα νέα αρχεία .accdb και .accde — οι προηγούμενες εκδόσεις της Access άνοιγαν κάθε αντικείμενο σε ξεχωριστό παράθυρο. Αντίθετα, η Office Access 2007 (από προεπιλογή) ανοίγει όλα τα αντικείμενα με ένα έγγραφο με στηλοθέτες και διαχωρίζει τα ανοικτά αντικείμενα με στηλοθέτες.

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Λουρίδα για μια βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης ορίζοντας επιλογές για τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων στην Access 2003 ή ορίζοντας καθολικές επιλογές προγράμματος στην Office Access 2007. Τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στο θέμα αυτό, εξηγούν πως μπορείτε να εκτελέσετε και τις δύο εργασίες.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης και επιλέγετε να εμφανίζεται η Λουρίδα, οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων εμφανίζονται ως ομάδες της καρτέλας Πρόσθετα. Κάθε ομάδα της καρτέλας αντιστοιχεί σε μια προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων και κάθε ομάδα χρησιμοποιεί το όνομα που έχει εκχωρηθεί στην αρχική γραμμή εργαλείων. Ωστόσο, οι γραμμές εργαλείων πρέπει να είναι ορατές στη βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης, διαφορετικά δεν εμφανίζονται στην καρτέλα.

Υπενθύμιση    Εάν θέλετε να παραλείψετε οποιεσδήποτε συμπεριφορές προσαρμοσμένης εκκίνησης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ ανοίγετε τη βάση δεδομένων.

Τα βήματα στην παρακάτω ενότητα εξηγούν πως θα ανοίξετε και θα χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων που περιέχει μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, πως να ανοίξετε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί προσαρμοσμένη συμπεριφορά εκκίνησης και πως θα αποκρύψετε την Λουρίδα.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και χρήση μιας βάσης δεδομένων προηγούμενης έκδοσης που περιέχει προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 2. Από τη λίστα Αναζήτηση σε, βρείτε την βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης (ένα αρχείο .mdb ή .mde) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

  Office Access 2007 ανοίγει την βάση δεδομένων της παλαιότερης έκδοσης. Τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων — οι πίνακες, οι φόρμες, οι εκθέσεις κ.λπ. — εμφανίζονται στο Παράθυρο πλοήγησης. Εάν ορίσετε μια φόρμα έναν πίνακα αλλαγών ή ένα άλλο αντικείμενο να εμφανίζεται κατά την εκκίνηση, το αντικείμενο αυτό εμφανίζεται και το Παράθυρο πλοήγησης. Επίσης, εάν έχετε δημιουργήσει οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, εμφανίζονται στην καρτέλα Πρόσθετα, ως μία ή περισσότερες ομάδες. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί το όνομα που είχε αρχικά στην προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων ή γραμμή μενού.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετα.

  Οι προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων εμφανίζονται ως μία ή περισσότερες ομάδες και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όταν είναι λογικό. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια γραμμή εργαλείων περιέχει την εντολή Εκτύπωση σχέσεων. Η εντολή αυτή δεν ενεργοποιείται από την Access αν δεν εμφανίσετε τις σχέσεις για την τρέχουσα σχέση.

Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων, η καρτέλα Σύνθετα παραμένει κρυφή.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και χρήση μιας βάσης δεδομένων προηγούμενης έκδοσης με προσαρμοσμένη συμπεριφορά εκκίνησης

Σημείωση: Στα βήματα αυτά θεωρείται ότι έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σε προηγούμενη έκδοση της Access, η οποία χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εκκίνησης. Εάν όχι, μπορείτε να αγνοήσετε τα βήματα.

Ανοίξτε μια βάση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 2. Στη λίστα Αναζήτηση σε βρείτε την βάση δεδομένων της παλαιότερης έκδοσης και ανοίξτε την.

  Office Access 2007 ανοίγει τη βάση δεδομένων και εκτελεί τυχόν ρυθμίσεις εκκίνησης. Για παράδειγμα, ένα στην βάση δεδομένων της παλαιότερης έκδοσης υπήρχε η ρύθμιση για την εκτέλεση ενός ερωτήματος παραμέτρου πριν το άνοιγμα των φορμών καταχώρησης δεδομένων, τα παράθυρα διαλόγου για το συγκεκριμένο ερώτημα εμφανίζονται στην Office Access 2007.

Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί κώδικα του προγράμματος Visual Basic for Applications (VBA), η Access, αποκλείει τον κώδικα από προεπιλογή.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση της Λουρίδας και χρήση των προσαρμοσμένων γραμμών μενού

Τα βήματα αυτά εξηγούν τον τρόπο απόκρυψης της Λουρίδας μέσω της αλλαγής ρυθμίσεων στην Access 2003 και στην Office Access 2007. Για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σε μια παλαιότερη έκδοση της Access και η βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει μια προσαρμοσμένη γραμμή μενού. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης γραμμής μενού ανατρέξτε στη Βοήθεια μιας παλαιότερης έκδοσης της Access.

Ορισμός της χρήσης μιας προσαρμοσμένης γραμμής μενού στην Access 2003

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης μέσω της Access 2003.

 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Εκκίνηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκκίνηση.

 3. Από τη λίσταΓραμμή μενού, επιλέξτε την προσαρμοσμένη γραμμή μενού.

  Σημείωση: Πρέπει να επιλέξετε γραμμή μενού. Δεν μπορείτε να επιλέξετε γραμμή εργαλείων.

 4. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Ενσωματωμένες γραμμές εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε τη βάση δεδομένων.

  Όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων στην Office Access 2007, αν απαιτείται, εμφανίζεται η γραμμή "Γραμμή ενεργειών εγγράφου", η προσαρμοσμένη γραμμή μενού για τη βάση δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις εκκίνησης, όπως μια φόρμα, καθώς και οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων.

Ρύθμιση της Office Access 2007 για χρήση των προσαρμοσμένων γραμμών μενού

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων παλαιότερης έκδοσης μέσω της Office Access 2007.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην καρτέλα Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 4. Στην περιοχή Επιλογές γραμμής εργαλείων και κορδέλας, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Πλήρη μενού.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×