Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση τύπου σε έναν πίνακα στο Word 2016 για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς και λογική συγκρίσεις σε έναν πίνακα με τη χρήση τύπων. Word ενημερώνει αυτόματα τα αποτελέσματα των τύπων σε ένα έγγραφο όταν ανοίγετε το έγγραφο. Word ενημερώνει επίσης τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Ενημέρωση πεδίου.

Σημείωση: Τύπων σε πίνακες είναι ένας τύπος κώδικα πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα κωδικοί πεδίων στο Word.

Σε αυτό το άρθρο

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου τύπου

Εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα κελί πίνακα

Ενημέρωση των τύπων αποτελεσμάτων

Παραδείγματα: Άθροιση αριθμών σε έναν πίνακα με τη χρήση ορίσματα θέσης

Διαθέσιμες συναρτήσεις

Χρήση bookmarknames ή αναφορές κελιών σε έναν τύπο

Αναφορές RnCn

Αναφορές a1

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου τύπου

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τύπων στο Word, πρέπει να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου τύπου. Στο παράθυρο διαλόγου " Τύπος ", μπορείτε να επεξεργαστείτε τύπους, να επιλέξτε μορφές αριθμών, επιλέξτε συναρτήσεις για να επικολλήσετε έναν τύπο, και επικολλήστε τους σελιδοδείκτες.

Προσθήκη και τροποποίηση τύπων στο παράθυρο διαλόγου τύπου.

Περιγράψτε τις διαδικασίες σε αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας το μενού του πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου " Τύπος ", αλλά μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου τύπου κάνοντας κλικ στο κουμπί Τύπος στην καρτέλα " διάταξη ".

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί του πίνακα όπου θέλετε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε έναν τύπο.

  Όταν τοποθετήσετε το δρομέα σε ένα κελί πίνακα, ή επιλογή κειμένου σε πίνακα, Word εμφανίζει τις καρτέλες Σχεδίαση πίνακα και διάταξη, που είναι κρυφές κανονικά.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το παράθυρο Word έχει πλάτος, κάντε κλικ στην επιλογή τύπου, που εμφανίζεται απευθείας στην κορδέλα.

   Όταν το παράθυρο είναι μεγάλη, ο τύπος εμφανίζεται στην ίδια την καρτέλα διάταξη, και όχι από το μενού δεδομένα.
  • Εάν το παράθυρο Word είναι στενή, πρώτα κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων για να ανοίξετε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

   Στην καρτέλα "Διάταξη", κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων για να προβάλετε το μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.
  • Στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

Εισαγωγή τύπου σε κελί πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί του πίνακα όπου θέλετε το αποτέλεσμα.

  Εάν το κελί δεν είναι κενό, διαγράψτε τα περιεχόμενά της.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

  Εναλλακτικά, στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

 3. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου τύπου για να δημιουργήσετε τον τύπο σας.

  Μπορείτε να πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Τύπος, επιλέξτε μια μορφή αριθμού από τη λίστα Μορφή αριθμών και επικόλληση σε συναρτήσεις και με χρήση της Συνάρτησης επικολλήστε τους σελιδοδείκτες και λίστες Επικόλληση σελιδοδείκτη.

Ενημέρωση αποτελεσμάτων τύπων

Word υπολογίζει το αποτέλεσμα του τύπου κατά την εισαγωγή του σε ένα έγγραφο και όταν Word ανοίγει το έγγραφο που περιέχει τον τύπο.

Μπορεί να προκαλέσουν Word να επαναλαμβάνει τον υπολογισμό το αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων τύπων.

 1. Επιλέξτε τους τύπους που θέλετε να ενημερώσετε.

  Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς τύπους, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ΕΝΤΟΛΗ ενώ κάνετε τις επιλογές.

 2. Ελέγχετε + κάντε κλικ στον τύπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση πεδίου.

Παραδείγματα: Άθροιση αριθμών σε πίνακα με τη χρήση ορισμάτων θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορίσματα θέσης (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) με τις εξής συναρτήσεις:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Για παράδειγμα, εξετάστε την παρακάτω διαδικασία για να προσθέσετε αριθμούς με τη συνάρτηση SUM και ορίσματα θέσης.

Σημαντικό:  Για να αποφύγετε σφάλματα κατά την άθροιση σε έναν πίνακα με τη χρήση ορισμάτων θέσης, πληκτρολογήστε μηδέν (0) σε ένα κενό κελί που θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό.

 1. Επιλέξτε το κελί του πίνακα όπου θέλετε το αποτέλεσμα.

 2. Εάν το κελί δεν είναι κενό, διαγράψτε τα περιεχόμενά της.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

  Εναλλακτικά, στο μενού " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

 4. Προσδιορίστε τους αριθμούς που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το αντίστοιχο τύπου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

  Για να αθροίσετε τους αριθμούς...

  Πληκτρολογήστε αυτό στο πλαίσιο Τύπος

  Επάνω από το κελί

  =SUM(ABOVE)

  Κάτω από το κελί

  =SUM(BELOW)

  Επάνω και κάτω από το κελί

  =SUM(ABOVE;BELOW)

  Αριστερά του κελιού

  =SUM(LEFT)

  Δεξιά του κελιού

  =SUM(RIGHT)

  Αριστερά ή δεξιά του κελιού

  =SUM(LEFT;RIGHT)

  Αριστερά και επάνω από το κελί

  =SUM(LEFT;ABOVE)

  Δεξιά και επάνω από το κελί

  =SUM(RIGHT;ABOVE)

  Αριστερά και κάτω από το κελί

  =SUM(LEFT;BELOW)

  Δεξιά και κάτω από το κελί

  =SUM(RIGHT;BELOW)

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαθέσιμες συναρτήσεις

Σημείωση: Τύπους που χρησιμοποιούν ορίσματα θέσης (για παράδειγμα, ΑΡΙΣΤΕΡΆ) δεν περιλαμβάνει τιμές στις γραμμές κεφαλίδας.

Οι συναρτήσεις που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμη για χρήση σε τύπους πίνακα.

Συνάρτηση

Τι κάνει

Παράδειγμα

Επιστρέφει

ABS()

Υπολογίζει την απόλυτη τιμή της τιμής μέσα στις παρενθέσεις

=ABS(-22)

22

AND()

Αξιολογεί εάν όλα τα ορίσματα μέσα στις παρενθέσεις είναι TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10;SUM(ABOVE)>=5)

1, εάν το άθροισμα των τιμών στα αριστερά του τύπου (στην ίδια γραμμή) είναι μικρότερο από 10 και το άθροισμα των τιμών επάνω από τον τύπο (στην ίδια στήλη, εκτός από οποιοδήποτε κελί κεφαλίδας) είναι μεγαλύτερη ή ίση με 5. Διαφορετικά 0.

AVERAGE()

Υπολογίζει το μέσο όρο των στοιχείων που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=AVERAGE(RIGHT)

Ο μέσος όρος όλων των τιμών στα δεξιά από το κελί του τύπου, στην ίδια γραμμή.

COUNT()

Υπολογίζει το πλήθος των στοιχείων που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=COUNT(LEFT)

Ο αριθμός των τιμών στα αριστερά από το κελί του τύπου, στην ίδια γραμμή.

DEFINED()

Αξιολογεί εάν το όρισμα μέσα στις παρενθέσεις έχει οριστεί. Επιστρέφει την τιμή 1 εάν το όρισμα έχει οριστεί και αξιολογείται χωρίς σφάλμα ή την τιμή 0 εάν το όρισμα δεν έχει οριστεί ή επιστρέφει σφάλμα.

=DEFINED(μεικτό_εισόδημα)

1, εάν το όρισμα μεικτό_εισόδημα έχει οριστεί και αξιολογείται χωρίς σφάλμα, διαφορετικά 0.

FALSE

Δεν δέχεται ορίσματα. Επιστρέφει πάντα την τιμή 0.

=FALSE

0

IF()

Αξιολογεί το πρώτο όρισμα. Επιστρέφει το δεύτερο όρισμα εάν το πρώτο όρισμα είναι true ή επιστρέφει το τρίτο όρισμα εάν το πρώτο όρισμα είναι false.

Σημείωση:  Απαιτεί ακριβώς τρία ορίσματα.

=IF(SUM(LEFT)>=10;10;0)

10, εάν το άθροισμα των τιμών στα αριστερά του τύπου είναι τουλάχιστον 10, διαφορετικά 0.

INT()

Στρογγυλοποιεί την τιμή μέσα στις παρενθέσεις προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο.

=INT(5,67)

5

MAX()

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τα στοιχεία που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=MAX(ABOVE)

Η μέγιστη τιμή που βρίσκεται στα κελιά επάνω από τον τύπο (εξαιρουμένων τυχόν γραμμών κεφαλίδων).

MIN()

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τα στοιχεία που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=MIN(ABOVE)

Η ελάχιστη τιμή που βρίσκεται στα κελιά επάνω από τον τύπο (εξαιρουμένων τυχόν γραμμών κεφαλίδων).

MOD()

Λαμβάνει δύο ορίσματα (πρέπει να είναι αριθμοί ή να επιστρέφουν αριθμούς). Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης του δεύτερου ορίσματος με το πρώτο. Εάν το υπόλοιπο είναι 0 (μηδέν), η συνάρτηση επιστρέφει 0,0

=MOD(4;2)

0,0

NOT()

Λαμβάνει ένα όρισμα. Αξιολογεί εάν το όρισμα είναι true. Επιστρέφει την τιμή 0 εάν το όρισμα είναι true, 1 εάν το όρισμα είναι false. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Λαμβάνει δύο ορίσματα. Εάν τουλάχιστον ένα είναι true, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή 1. Εάν και τα δύο είναι false, επιστρέφει την τιμή 0. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=OR(1=1;1=5)

1

PRODUCT()

Υπολογίζει το γινόμενο των στοιχείων που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=PRODUCT(LEFT)

Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού όλων των τιμών που βρίσκονται στα κελιά στα αριστερά του τύπου.

ROUND()

Λαμβάνει δύο ορίσματα (το πρώτο όρισμα πρέπει να είναι ένας αριθμός ή να επιστρέφει έναν αριθμό, ενώ το δεύτερο όρισμα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός ή να επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό). Στρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα στον αριθμό ψηφίων που καθορίζεται από το δεύτερο όρισμα. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι μεγαλύτερο από το μηδέν (0), το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον καθορισμένο αριθμό ψηφίων. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι μηδέν (0), το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Εάν το δεύτερο όρισμα είναι αρνητικός αριθμός, το πρώτο όρισμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στα αριστερά της υποδιαστολής.

= ROUND(123,456; 2)

= ROUND(123,456; 0)

= ROUND(123,456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Λαμβάνει ένα όρισμα που πρέπει να είναι ένας αριθμός ή να επιστρέφει έναν αριθμό. Αξιολογεί εάν το στοιχείο που έχει καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις είναι μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο του μηδενός (0). Επιστρέφει την τιμή 1 εάν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, 0 εάν είναι μηδέν, -1 εάν είναι μικρότερο του μηδενός.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων που έχουν καθοριστεί μέσα στις παρενθέσεις.

=SUM(RIGHT)

Το άθροισμα των τιμών των κελιών στα δεξιά του τύπου.

TRUE()

Λαμβάνει ένα όρισμα. Αξιολογεί εάν το όρισμα είναι true. Επιστρέφει την τιμή 1 εάν το όρισμα είναι true, 0 εάν το όρισμα είναι false. Χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε έναν τύπο IF.

=TRUE(1=0)

0

Χρήση ονομάτων σελιδοδεικτών ή αναφορών κελιών σε έναν τύπο

Μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα σελιδοδείκτη κελί, χρησιμοποιώντας το όνομα του σελιδοδείκτη σε έναν τύπο. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να επισημανθούν με σελιδοδείκτες ένα κελί που περιέχει ή αξιολογείται σε αριθμό με το σελιδοδείκτη όνομα gross_income, ο τύπος = ROUND (gross_income, 0) στρογγυλοποιεί την τιμή αυτού του κελιού προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αναφορές στηλών και γραμμών σε έναν τύπο. Υπάρχουν δύο στυλ αναφοράς: RnCn και A1.

Σημείωση:  Το κελί που περιέχει τον τύπο δεν περιλαμβάνεται σε έναν υπολογισμό που χρησιμοποιεί αναφορά. Εάν το κελί είναι μέρος της αναφοράς, παραβλέπεται.

Αναφορές RnCn

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αναφορές σε μια γραμμή του πίνακα, στηλών ή κελιών σε έναν τύπο με χρήση της σύμβασης αναφοράς RnCn . Στην παρούσα σύμβαση, Rn αναφέρεται σε γραμμή nκαι Cn αναφέρεται στη στήλη οστό n. Για παράδειγμα, R1C2 αναφέρεται στο κελί που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα το στυλ αναφοράς RnCn.

Για αναφορά σε...

...χρησιμοποιήστε αυτό το στυλ αναφοράς

Μια ολόκληρη στήλη

Cn

Μια ολόκληρη γραμμή

Rn

Ένα συγκεκριμένο κελί

RnCn

Στη γραμμή που περιέχει τον τύπο.

R

Στη στήλη που περιέχει τον τύπο.

C

Όλα τα κελιά που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο καθορισμένα κελιά

RnCn: RnCn

Ένα κελί σε έναν πίνακα με σελιδοδείκτη

Bookmark_name RnCn

Μια περιοχή κελιών σε έναν πίνακα με σελιδοδείκτη

Bookmark_name RnCn: RnCn

Αναφορές A1

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αναφορές σε ένα κελί, ένα σύνολο κελιών ή μια περιοχή κελιών με χρήση της σύμβασης αναφοράς A1 . Στην παρούσα σύμβαση, το γράμμα που αναφέρεται σε στήλη του κελιού και αναφέρεται τον αριθμό γραμμής του κελιού. Η πρώτη στήλη σε έναν πίνακα είναι στήλη A; η πρώτη γραμμή είναι γραμμή 1.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα το στυλ αναφοράς A1.

Για αναφορά σε...

...χρησιμοποιήστε αυτή την αναφορά

Στο κελί στην πρώτη στήλη και τη δεύτερη γραμμή

A2

Στα δύο πρώτα κελιά στην πρώτη γραμμή

A1; B1

Σε όλα τα κελιά στην πρώτη στήλη και τα δύο πρώτα κελιά στη δεύτερη στήλη

A1:B2

Δείτε επίσης

Κωδικοί πεδίων στο Word

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×