Office
Είσοδος

Χρήση των cmdlet του PowerShell Κεντρικής ανάπτυξης για τη διαχείριση πρόσθετων

Ως διαχειριστής του Office 365, μπορείτε να αναπτύξετε πρόσθετα του Office στους χρήστες μέσω της δυνατότητας Κεντρικής ανάπτυξης (ανατρέξτε στο θέμα Ανάπτυξη προσθέτων του Office στο Κέντρο διαχείρισης Office 365). Εκτός από την ανάπτυξη προσθέτων από το Κέντρο διαχείρισης Office 365, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Microsoft PowerShell. Κάντε λήψη των cmdlet του PowerShell Κεντρικής ανάπτυξης από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σύνδεση με χρήση των διαπιστευτηρίων διαχειριστή

Αποστολή διακήρυξης προσθέτου

Αποστολή προσθέτου από το Office Store

Λήψη λεπτομερειών για ένα πρόσθετο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προσθέτου

Προσθήκη ή κατάργηση χρηστών από ένα πρόσθετο

Ενημέρωση προσθέτου

Διαγραφή προσθέτου

Λήψη λεπτομερούς βοήθειας για κάθε cmdlet

Σύνδεση με χρήση των διαπιστευτηρίων διαχειριστή

Για να χρησιμοποιήσετε τα cmdlet Κεντρικής ανάπτυξης, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Εκκινήστε το PowerShell.

 2. Συνδεθείτε στο PowerShell, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της εταιρείας σας. Εκτελέστε το παρακάτω cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Στη σελίδα Εισαγωγή διαπιστευτηρίων, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια καθολικού διαχειριστή του Office 365. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας απευθείας στο cmdlet.

  Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet καθορίζοντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της εταιρείας σας ως ένα αντικείμενο PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση στο Office 365 PowerShell.

Αποστολή διακήρυξης προσθέτου

Εκτελέστε το cmdlet New-OrganizationAdd-In για να στείλετε μια διακήρυξη προσθέτου από μια διαδρομή, που μπορεί να είναι η θέση του αρχείου ή μια διεύθυνση URL. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια θέση αρχείου για την τιμή της παραμέτρου ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το cmdlet New-OrganizationAdd-In για να στείλετε ένα πρόσθετο και να το εκχωρήσετε σε χρήστες ή ομάδες απευθείας, χρησιμοποιώντας την παράμετρο Members, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. Διαχωρίστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών με κόμμα.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Αποστολή προσθέτου από το Office Store

Εκτελέστε το cmdlet New-OrganizationAddIn για να αποστείλετε μια διακήρυξη από το Office Store.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το cmdlet New-OrganizationAddIn καθορίζει το AssetId για ένα πρόσθετο για μια τοποθεσία και αγορά περιεχομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Για να καθορίσετε την τιμή για την παράμετρο AssetId, μπορείτε να την αντιγράψετε από τη διεύθυνση URL ή από την ιστοσελίδα του Office Store για το πρόσθετο. Τα AssetId ξεκινούν πάντα με "WA" ακολουθούμενο από έναν αριθμό. Στο προηγούμενο παράδειγμα, η προέλευση για την τιμή AssetId WA104099688 είναι η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας του Office Store για το πρόσθετο: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Οι τιμές για την παράμετρο Locale και την παράμετρο ContentMarket είναι ίδιες και υποδεικνύουν τη χώρα/περιοχή από την οποία προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο. Η μορφή είναι en-US, fr-FR και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Τα πρόσθετα που έχουν αποσταλεί από το Office Store θα ενημερώνονται αυτόματα μέσα σε λίγες ημέρες από την ημερομηνία διαθεσιμότητας της τελευταίας ενημέρωσης στο Office Store.

Λήψη λεπτομερειών για ένα πρόσθετο

Εκτελέστε το cmdlet Get-OrganizationAddIn, όπως φαίνεται παρακάτω, για να λάβετε λεπτομέρειες για όλα τα πρόσθετα που έχουν αποσταλεί στο μισθωτή, όπως το αναγνωριστικό προϊόντος ενός προσθέτου.

Get-OrganizationAddIn

Εκτελέστε το cmdlet Get-OrganizationAddIn με μια τιμή για την παράμετρο ProductId, για να καθορίσετε το πρόσθετο για το οποίο θέλετε να ανακτήσετε λεπτομέρειες.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Για να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες για όλα τα πρόσθετα καθώς και τους εκχωρημένους χρήστες και ομάδες, δρομολογήστε το αποτέλεσμα του cmdlet Get-OrganizationAddIn στο cmdlet Format-List, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προσθέτου

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο ώστε οι χρήστες και οι ομάδες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτό να μην έχουν πλέον πρόσβαση, εκτελέστε το cmdlet Set-OrganizationAddIn με την παράμετρο ProductId και την παράμετρο Enabled να έχουν οριστεί στην τιμή $false, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Για να ενεργοποιήσετε ξανά ένα πρόσθετο, εκτελέστε το ίδιο cmdlet ορίζοντας την παράμετρο Enabled στην τιμή $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Προσθήκη ή κατάργηση χρηστών από ένα πρόσθετο

Για να προσθέσετε χρήστες και ομάδες σε ένα συγκεκριμένο πρόσθετο, εκτελέστε το cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments με τις παραμέτρους ProductId, Add και Members. Διαχωρίστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών με κόμμα.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Για να καταργήσετε χρήστες και ομάδες, εκτελέστε το ίδιο cmdlet χρησιμοποιώντας την παράμετρο Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Για να εκχωρήσετε ένα πρόσθετο σε όλους τους χρήστες στο μισθωτή, εκτελέστε το ίδιο cmdlet χρησιμοποιώντας την παράμετρο AssignToEveryone με την τιμή $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Για να μην εκχωρήσετε ένα πρόσθετο σε όλους και να επιστρέψετε στις ομάδες και τους χρήστες που είχαν εκχωρηθεί προηγουμένως, μπορείτε να εκτελέσετε το ίδιο cmdlet και να απενεργοποιήσετε την παράμετρο AssignToEveryone, ορίζοντας την τιμή της σε $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Ενημέρωση προσθέτου

Για να ενημερώσετε ένα πρόσθετο από μια διακήρυξη, εκτελέστε το cmdlet Set-OrganizationAddIn με τις παραμέτρους ProductId, ManifestPath και Locale, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Σημείωση: Τα πρόσθετα που έχουν αποσταλεί από το Office Store θα ενημερώνονται αυτόματα μέσα σε λίγες ημέρες από την ημερομηνία διαθεσιμότητας της τελευταίας ενημέρωσης στο Office Store.

Διαγραφή προσθέτου

Για να διαγράψετε ένα πρόσθετο, εκτελέστε το cmdlet Remove-OrganizationAddIn με την παράμετρο ProductId, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Λήψη λεπτομερούς βοήθειας για κάθε cmdlet

Μπορείτε να δείτε λεπτομερή βοήθεια για κάθε cmdlet με τη χρήση του cmdlet Get-help. Για παράδειγμα, το ακόλουθο cmdlet παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×