Χρήση των χώρων εργασίας συσκέψεων για την οργάνωση συσκέψεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων είναι μια τοποθεσία Web που είναι ένα αποθετήριο δεδομένων για όλες τις πληροφορίες και τα υλικά που χρειάζονται για μία ή περισσότερες συσκέψεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων όταν δημιουργείτε μια πρόσκληση σε σύσκεψη σε Microsoft Outlook 2010. Το θέμα, τα ονόματα των συμμετεχόντων, την ημερομηνία, την ώρα και τη θέση από την πρόσκληση σε σύσκεψη προστίθενται στην τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων αυτόματα από το Outlook.

Την πρώτη φορά που δημιουργείτε ένα χώρο εργασίας συσκέψεων για μια σύσκεψη, πρέπει να προσθέσετε την εντολή Χώρου εργασίας συσκέψεων Εικονίδιο εντολής 'Χώρος εργασίας συσκέψεων' στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (γραμμής εργαλείων γρήγορης Πρόσβασης) ή στην κορδέλα.

Πώς μπορώ να προσθέσω μια εντολή;

Σε μια ανοιχτή πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε ένα από τα εξής:

 • Προσθήκη εντολής σε γραμμή εργαλείων γρήγορης Πρόσβασης    Παράθυρο σύσκεψης γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με προσθήκη της εντολής 'Χώρος εργασίας συσκέψεων' Για να προσθέσετε την εντολή " Χώρος εργασίας συσκέψεων " γραμμή εργαλείων γρήγορης Πρόσβασης, κάντε τα εξής: 

  1. Ανοίξτε ένα στοιχείο σύσκεψης.

  2. Στο παράθυρο συσκέψεων, κάντε κλικ στο βέλος Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες εντολές.

  3. Στο πλαίσιο Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εντολές στην Κορδέλα.

  4. Στη λίστα των εντολών, κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας συσκέψεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

   Προσαρμόστε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με παράθυρο διαλόγου πρόσθετων εντολών

 • Προσθήκη εντολής στην κορδέλα     Για να προσθέσετε την εντολή Χώρου εργασίας συσκέψεων στην κορδέλα, κάντε τα εξής:

  1. Ανοίξτε ένα στοιχείο σύσκεψης.

  2. Στο παράθυρο συσκέψεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  4. Επιλέξτε Προσαρμογή κορδέλας.

  5. Στο πλαίσιο Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εντολές στην Κορδέλα.

  6. Στη λίστα των εντολών, κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας συσκέψεων, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις λίστες Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα και στην ομάδα, στις οποίες θέλετε να τοποθετήσετε την εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Αυτά τα βήματα απαιτείται να πραγματοποιηθούν μόνο μία φορά. Αφού προσθέσετε την εντολή Χώρος εργασίας συσκέψεων μία φορά, αυτή θα εμφανίζεται σε όλες τις προσκλήσεις σε σύσκεψη που θα ανοίγετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία χώρου εργασίας συσκέψεων

Σύνδεση σε έναν υπάρχοντα χώρο εργασίας συσκέψεων

Ενημέρωση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη και ενός χώρου εργασίας συσκέψεων

Διαγραφή ενός χώρου εργασίας συσκέψεων

Δημιουργία χώρου εργασίας συσκέψεων

 1. Σε μια νέα ή υπάρχουσα πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας συσκέψεων Εικονίδιο εντολής 'Χώρος εργασίας συσκέψεων' .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Ρύθμιση του χώρου εργασίας για πρώτη φορά     Απαιτείται η διεύθυνση του διακομιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας συσκέψεων.

   1. Στο παράθυρο εργασιών Χώρος εργασίας συσκέψεων, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή ρυθμίσεων.

    Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες, στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών.

   2. Στο βήμα 1 στο παράθυρο εργασιών, επιλέξτε μια θέση για το χώρο εργασίας σας. Εάν δεν εμφανίζεται η θέση που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλη και εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή.

   3. Στο βήμα 2 του παραθύρου εργασιών, επιλέξτε την εντολή Δημιουργία νέου χώρου εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε γλώσσα και τύπο προτύπου. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τους μελλοντικούς χώρους εργασίας που θα δημιουργήσετε.

   4. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο πρώτο παράθυρο εργασιών.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

    Σημείωση: Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία", ο χώρος εργασίας υπάρχει στη θέση που καθορίσατε. Αν Εννοούσατε για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική θέση ή πρότυπο για αυτόν το χώρο εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν άλλο χώρο εργασίας με τις ρυθμίσεις που θέλετε. Θα πρέπει να μπορείτε να διαγράψετε το χώρο εργασίας, εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Ρύθμιση πρόσθετων χώρων εργασίας   

   Εάν έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα χώρο εργασίας συσκέψεων ή έχετε συνδεθεί σε έναν τέτοιο χώρο εργασίας, αυτές οι ρυθμίσεις θέσης και προτύπου είναι τώρα οι προεπιλεγμένες και εμφανίζονται στο πρώτο παράθυρο εργασιών. Κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το νέο χώρο εργασίας, στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

   2. Για να αλλάξετε τις προεπιλογές, στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μετά από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή OK για να επιστρέψετε στο πρώτο παράθυρο εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

    Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να προβάλετε το χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο χώρο εργασίας στο παράθυρο εργασιών. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση που προστέθηκε στο κύριο μέρος της πρόσκλησης σε σύσκεψη. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες ή να προσαρμόσετε το χώρο εργασίας, είτε τώρα είτε αργότερα. Για να ολοκληρώσετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, επιστρέψτε πίσω, πατώντας τα πλήκτρα Alt+Tab.

Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη και να προσκαλέσετε άλλους στη σύσκεψη και στο χώρο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. Εάν αυτή η πρόσκληση σε σύσκεψη έχει σταλεί προηγουμένως, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ενημέρωσης.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση σε έναν υπάρχοντα χώρο εργασίας συσκέψεων

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα χώρο εργασίας συσκέψεων που περιέχει επαναλαμβανόμενα συμβάντα.

 1. Σε μια νέα ή υπάρχουσα πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας συσκέψεων Εικονίδιο εντολής 'Χώρος εργασίας συσκέψεων' .

 2. Στην περιοχή Συμβουλή στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών, κάντε κλικ στο κείμενο Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με ένα χώρο εργασίας που υπάρχει ήδη.

 3. Στο βήμα 1 του παραθύρου εργασιών, επιλέξτε τη θέση του χώρου εργασίας, στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 4. Στο βήμα 2 του παραθύρου εργασιών, επιλέξτε το στοιχείο Σύνδεση με υπάρχοντα χώρο εργασίας και, κατόπιν, επιλέξτε το χώρο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι επιλέξατε το σωστό χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή χώρου εργασίας, για να το επιβεβαιώσετε.

 5. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο πρώτο παράθυρο εργασιών.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

 7. Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης και να προβάλετε το χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στο χώρο εργασίας στο παράθυρο εργασιών. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση που προστέθηκε στο κύριο μέρος της πρόσκλησης σε σύσκεψη. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες ή να προσαρμόσετε το χώρο εργασίας, είτε τώρα είτε αργότερα.

 8. Για να ολοκληρώσετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, μεταβείτε ξανά στην Outlook 2010 πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + TAB.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη και να προσκαλέσετε άλλους στη σύσκεψη και στο χώρο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. Εάν αυτή η πρόσκληση σε σύσκεψη έχει σταλεί προηγουμένως, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ενημέρωσης.

  • Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση σε σύσκεψη χωρίς να την αποστείλετε, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Οι πληροφορίες συμμετεχόντων δεν θα αποσταλούν στο χώρο εργασίας, αλλά άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη σύσκεψη (θέμα, τίτλος, ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία) θα αποσταλούν.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση τόσο μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη όσο και ενός χώρου εργασίας συσκέψεων

Εάν πρέπει να αλλάξετε τους συμμετέχοντες, την τοποθεσία, την ημερομηνία ή την ώρα μιας σύσκεψης, μπορείτε να στείλετε μια ενημέρωση σύσκεψης στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη και ο χώρος εργασίας συσκέψεων ενημερώνεται αυτόματα. Για να αλλάξετε άλλες πληροφορίες στο χώρο εργασίας συσκέψεων, πρέπει να κάνετε τις αλλαγές από το χώρο εργασίας.

 1. Ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη που περιέχει τη σύνδεση στο χώρο εργασίας.

 2. Αλλάξτε τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω πεδία: Προς, Θέση, Χρόνος έναρξης, Χρόνος λήξης.

 3. Για να στείλετε όλες τις ενημερώσεις στο χώρο εργασίας και στους συμμετέχοντες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ενημέρωσης.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν ενημερώσετε την πρόσκληση σε σύσκεψη και κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & κλείσιμο, οι ενημερωμένες πληροφορίες δεν θα σταλούν στο χώρο εργασίας συσκέψεων. Για να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις στο χώρο εργασίας συσκέψεων, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή ενημέρωσης.

  • Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή άλλων πληροφοριών στο χώρο εργασίας, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο χώρο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή χώρου εργασίας συσκέψεων

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα χώρο εργασίας συσκέψεων από το Outlook 2010. Μπορείτε να διαγράψετε την τοποθεσία από το χώρο εργασίας ή από τη γονική τοποθεσία Web στην οποία ο χώρος εργασίας είναι μια δευτερεύουσα τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή μιας τοποθεσίας, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο χώρο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×