Χρήση των επιλογών διάταξης του Word για μετακίνηση εικόνων

Συνήθως, η μετακίνηση ή αλλαγή θέσης μιας εικόνας σε μια σελίδα στο Word είναι τόσο απλή υπόθεση όσο η μεταφορά της με το ποντίκι.

Όμως, ορισμένες φορές δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, όταν μετακινείτε την εικόνα, το κείμενο γύρω της μπορεί να μπερδευτεί.

Το κλειδί για να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε είναι συνήθως να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

Εικονίδιο "Επιλογές διάταξης"

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να την επιλέξετε

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

 3. Ορίστε τις επιλογές διάταξης που θέλετε:

  Πλαίσιο "Επιλογές διάταξης"

  • Για να μεταφέρετε την εικόνα σας μπροστά από το κείμενο και να τη ρυθμίσετε έτσι ώστε να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμπρός από το κείμενο (στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σταθεροποίηση θέσης στη σελίδα.

  • Για να κάνετε αναδίπλωση κειμένου γύρω από την εικόνα αλλά η εικόνα να μετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω καθώς προστίθεται ή διαγράφεται κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Τετράγωνο (στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση με το κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα αναδίπλωσης κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Αναδίπλωση κειμένου γύρω από τις εικόνες στο Word

Πιθανώς η εικόνα να βρίσκεται πίσω από άλλο αντικείμενο, όπως ένα μπλοκ κειμένου:

Παράδειγμα εικόνας πίσω από ένα μπλοκ κειμένου

Για να επιλέξετε την εικόνα, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής:

 1. Επιλέξτε Κεντρική > Επιλογή > Παράθυρο επιλογής.

 2. Στο Παράθυρο επιλογής, κάντε κλικ στην εικόνα.

Προσθήκη φόντου ή υδατογραφήματος

Για να μετακινήσετε πολύ λίγο μια εικόνα, επιλέξτε τη και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε το πλήκτρο βέλους.

Για να μετακινήσετε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα, ομαδοποιήστε τα όλα μαζί:

 1. Κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα αντικείμενα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε ή να επιλέξετε πολλές εικόνες, είναι πιθανό η διάταξη της εικόνας σας να είναι ενσωματωμένη με κείμενο. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα επιλογών διάταξης για να αλλάξετε τη διάταξη εικόνας σε οποιαδήποτε επιλογή στην περιοχή με αναδίπλωση κειμένου.

Για έχετε τον απόλυτο έλεγχο της στοίχισης και της τοποθέτησης μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Διάταξη για να ορίσετε τη στοίχιση σε σχέση με τα περιθώρια ή τις στήλες, την απόλυτη θέση σε εκατοστά ή τη σχετική θέση με ποσοστό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να τοποθετήσετε μια εικόνα σε συγκεκριμένη απόσταση από κάτι άλλο, όπως ένα περιθώριο σελίδας.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε προσαρμογές στοίχισης και θέσης στην καρτέλα Θέση.

  Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε καμία από τις επιλογές θέσης στην καρτέλα Θέση, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναδίπλωση κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή εκτός από την επιλογή Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Εάν έχετε περισσότερες από μία εικόνα που θέλετε να επικαλύπτονται σε μια σελίδα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα στο πλαίσιο Διάταξη.

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε περισσότερα.

 4. Στην καρτέλα Θέση, στην ομάδα Επιλογές στο κάτω μέρος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με επικάλυψη.

 5. Επαναλάβετε για κάθε εικόνα για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την επικάλυψη.

Εκτός από τη στοίχιση και την τοποθέτηση εικόνων σε μια σελίδα, μπορείτε επίσης να στοιχίσετε εικόνες μεταξύ τους ή σε άλλα αντικείμενα στη σελίδα. Παρόλο που η στοίχιση μεταξύ εικόνων δεν είναι διαθέσιμη από το εικονίδιο Επιλογές διάταξης ή το παράθυρο διαλόγου Διάταξη, είναι μια συνηθισμένη εργασία που μπορείτε να κάνετε κατά την τοποθέτηση και στοίχιση εικόνων.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ σε κάθε σχήμα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας/Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο, όπως "Στο κέντρο", "Επάνω" ή "Κάτω".

Μια αγκύρωση αντικειμένου Εικονίδιο αγκύρωσης αντικειμένου υποδεικνύει πού βρίσκεται μια εικόνα ή ένα αντικείμενο σε σχέση με το κείμενο στο έγγραφό σας. Οι αγκυρώσεις δεν εμφανίζονται για τις ενσωματωμένες εικόνες, καθώς τα ενσωματωμένα αντικείμενα είναι συνδεδεμένα με τη θέση μέσα στο κείμενο όπου έχουν εισαχθεί και αντιμετωπίζονται όπως κάθε χαρακτήρας κειμένου — "σε ευθυγράμμιση με το κείμενο".

Όλες οι άλλες επιλογές αναδίπλωσης (Τετράγωνο, Ερμητικό, Δια μέσου, Επάνω και κάτω, Πίσω από το κείμενο, Εμπρός από το κείμενο) αγκυρώνονται σε μια συγκεκριμένη θέση στο έγγραφο και η αγκύρωση υποδεικνύει την παράγραφο με την οποία είναι συσχετισμένο το αντικείμενο. Κάντε κλικ σε μια εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης για να μάθετε τον τρόπο εισαγωγής της εικόνας σας.

Εικονίδιο "Επιλογές διάταξης"

Σημειώσεις: Εάν κάνετε κλικ σε μια εικόνα και δεν είναι ενσωματωμένη με το κείμενο, αλλά δεν βλέπετε κάποια αγκύρωση αντικειμένου, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι αγκυρώσεις εμφανίζονται με δύο τρόπους:

 • Εμφάνιση σημαδιών μορφοποίησης: Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη ¶.

 • Να εμφανίζονται πάντα οι αγκυρώσεις: Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επιλογές > Εμφάνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αγκυρώσεις αντικειμένων.

Επειδή οι αγκυρώσεις είναι απλώς μια οπτική ένδειξη της σχετικής θέσης μιας εικόνας σε μια σελίδα, δεν είναι δυνατό να καταργηθούν. Ωστόσο, δοκιμάζοντας διαφορετικές επιλογές αναδίπλωσης κειμένου, θα πρέπει να βρείτε όλη την ευελιξία που χρειάζεστε για την τοποθέτηση μιας εικόνας, ανεξάρτητα από την αγκύρωσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα αναδίπλωσης κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Αναδίπλωση κειμένου γύρω από τις εικόνες στο Word.

Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι μια εικόνα παραμένει στη θέση ακόμη και εάν διαγραφεί το κείμενο γύρω της, μπορείτε να κλειδώσετε την αγκύρωσή της:

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε Κλείδωμα αγκύρωσης.

  Σημείωση: Επειδή οι αγκυρώσεις δεν χρησιμοποιούνται για τις εικόνες που τοποθετούνται σε ενσωμάτωση με το κείμενο, το κλείδωμα αγκύρωσης και όλες οι άλλες επιλογές θέσης δεν είναι διαθέσιμες για ενσωματωμένες εικόνες.

Εάν έχετε εισαγάγει μια εικόνα στο έγγραφό σας κατά τη χρήση του Word για το web, μπορείτε να κάνετε αποκοπή και επικόλληση για να τη μετακινήσετε μέσα σε ένα έγγραφο και μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση παραγράφου, όπως κατακόρυφη απόσταση και κεντράρισμα, σε αυτή. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια εικόνα που έχει εισαχθεί ενώ χρησιμοποιούσατε την έκδοση υπολογιστή του Word, εάν η εικόνα έχει αναδίπλωση κειμένου ή μια σταθερή θέση στη σελίδα.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε μια εικόνα και έχετε την έκδοση υπολογιστή του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word για να ανοίξετε το έγγραφο στο Word και να κάνετε αλλαγές στη διάταξή του.

Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στην αρχική του θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο Word για το web και να συνεχίσετε την επεξεργασία. Το Word για το web θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις διάταξης που εφαρμόσατε στην έκδοση υπολογιστή του Word.

Για την πλήρη οικογένεια εφαρμογών και υπηρεσιών του Office,δοκιμάστε ή αγοράστε το στο Office.com.

Συμβουλή: Οι εφαρμογές του Office Online ενημερώνονται συνεχώς με νέες δυνατότητες. Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του Office Online για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις και ανακοινώσεις.

Δείτε επίσης

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από εικόνες στο Word

Περιστροφή πλαισίου κειμένου, σχήματος, WordArt ή εικόνας

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×