Χρήση του Project με το SharePoint

Με το Microsoft Project Professional 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών έργου και, στη συνέχεια, να συγχρονίσετε τη λίστα εργασιών με μια λίστα σε μια τοποθεσία του SharePoint Server 2010 ή του SharePoint Foundation 2010. Διαφορετικά, εάν η ομάδα σας ήδη διαθέτει μια λίστα στο SharePoint, μπορείτε να την εισαγάγετε στο Project. Και μπορείτε να κάνετε όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Project Server.

Αφού ένα έργο συγχρονιστεί με μια λίστα του SharePoint, οι αλλαγές στη λίστα εργασιών μέσα από το Project θα εμφανιστούν στη λίστα εργασιών στην τοποθεσία του SharePoint και το αντίστροφο.

Συμβουλή:  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο λίστας στο SharePoint, καθώς και λίστες εργασιών και λίστες εργασιών έργων.

Σημείωση: Ο συγχρονισμός περισσότερων από 1.000 εργασιών μεταξύ του Project και του SharePoint δεν συνιστάται. Εάν θέλετε να συγχρονίσετε περισσότερες από 1.000 εργασίες, χρησιμοποιήστε το Microsoft Project Server 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημοσίευση έργου σε μια λίστα του SharePoint

Εισαγωγή λίστας εργασιών του SharePoint στο Project

Αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού λιστών

Δημοσίευση έργου σε μια λίστα του SharePoint

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε δημιουργήσει μια λίστα εργασιών στο Project πριν από τον συγχρονισμό της λίστας εργασιών με μια λίστα του SharePoint.

 1. Στο Project, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Backstage. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και αποστολή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με λίστες εργασιών.

 3. Στη λίστα Διεύθυνση URL τοποθεσίας, επιλέξτε το όνομα της διεύθυνσης URL της τοποθεσίας του SharePoint που περιέχει τη λίστα στην οποία θέλετε να συγχρονιστείτε.

  Σημείωση:  Σε αυτό το σημείο, μη χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL που περιέχει το όνομα της λίστας εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επικύρωση διεύθυνσης URL.

 5. Στη λίστα Επιλογή υπάρχουσας λίστας εργασιών, επιλέξτε το όνομα της λίστας εργασιών του SharePoint με την οποία θέλετε να συγχρονιστεί η λίστα εργασιών έργου.
  Εάν θέλετε να συγχρονίσετε τη λίστα εργασιών έργου με μια νέα λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Μια νέα λίστα εργασιών θα δημιουργηθεί στο SharePoint, και θα συγχρονιστεί με τη λίστα στο Project.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

Όταν συγχρονιστούν οι δύο λίστες εργασιών, οι αλλαγές που θα γίνονται στη μία λίστα θα εφαρμόζονται και στην άλλη. Εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές και στις δύο λίστες ταυτόχρονα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει να αποφασίσετε ποια εκδοχή αλλαγών θέλετε να κρατήσετε.

Συμβουλή:  Αφού συγχρονιστούν οι δύο λίστες εργασιών, θα μπορείτε μέσα από το Project να μεταβαίνετε στην έκδοση της λίστας εργασιών του SharePoint Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες. Στην ενότητα Συγχρονισμός με λίστες εργασιών, κάντε κλικ στη σύνδεση προς την τοποθεσία του SharePoint.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εισαγωγή λίστας εργασιών του SharePoint στο Project

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε δημιουργήσει μια λίστα εργασιών σε λίστα του SharePoint, αλλά δεν έχετε δημιουργήσει μια αντίστοιχη στο Project.

 1. Στο Project, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Backstage. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και αποστολή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με λίστες εργασιών.

 3. Στη λίστα Διεύθυνση URL τοποθεσίας, πληκτρολογήστε το όνομα της διεύθυνσης URL της τοποθεσίας του SharePoint που περιέχει τη λίστα εργασιών την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση:  Σε αυτό το σημείο, μη χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL που περιέχει το όνομα της λίστας εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επικύρωση διεύθυνσης URL.

 5. Στη λίστα Επιλογή υπάρχουσας λίστας εργασιών, επιλέξτε το όνομα της λίστας εργασιών του SharePoint που θέλετε να εξαγάγετε στο Project.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

Όταν συγχρονιστούν οι δύο λίστες εργασιών, οι αλλαγές που θα γίνονται στη μία λίστα θα εφαρμόζονται και στην άλλη. Εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές και στις δύο λίστες ταυτόχρονα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει να αποφασίσετε ποια εκδοχή αλλαγών θέλετε να κρατήσετε.

Συμβουλή:  Αφού συγχρονιστούν οι δύο λίστες εργασιών, θα μπορείτε μέσα στο Project να μεταβαίνετε στην έκδοση της λίστας εργασιών του SharePoint Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες. Στην ενότητα Συγχρονισμός με λίστες εργασιών, κάντε κλικ στη σύνδεση προς την τοποθεσία του SharePoint.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού λιστών

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συνθήκες που εμποδίζουν τον συγχρονισμό των εργασιών του Project με μια λίστα του SharePoint.

Συνθήκη

Επεξήγηση

Η λίστα του SharePoint περιέχει απαιτούμενο πεδίο

Εάν η λίστα του SharePoint περιέχει ένα απαιτούμενο πεδίο, αλλά ο σχεδιασμός έργου δεν περιέχει το ίδιο πεδίο, τότε ο συγχρονισμός μεταξύ των δύο λιστών θα διακοπεί. Λύση    Προσθέστε το απαιτούμενο πεδίο ως προσαρμοσμένο πεδίο στο Project.

Το πεδίο του Project περιέχει κείμενο

τύπου. Λύση    Προσθέστε το απαιτούμενο πεδίο ως προσαρμοσμένο πεδίο στο Project.

Προβλήματα με τις σχέσεις προαπαιτούμενων εργασιών

Έχει δημιουργηθεί κύκλος ανάμεσα σε προαπαιτούμενες εργασίες

Ένα θυγατρικό έχει ένα γονικό στοιχείο ως προαπαιτούμενη εργασία

Σχέσεις προαπαιτούμενων εργασιών που δεν είναι του τύπου από λήξη σε έναρξη

Πολλές αναθέσεις πόρων

Το WinProj έχει πολλούς πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μία μόνο εργασία και το SharePoint έχει καθορίσει ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένας πόρος για αυτή την εργασία.

Μη έγκυρο όνομα εργασίας σύνοψης

Εάν το όνομα μιας εργασίας σύνοψης δεν είναι έγκυρο, ο συγχρονισμός δεν θα ολοκληρωθεί. Οι κανόνες για ένα μη έγκυρο όνομα είναι οι ίδιοι που ισχύουν για ένα μη έγκυρο όνομα φακέλου στο SharePoint. Εκτός από αυτούς τους κανόνες, ένα όνομα δεν μπορεί να περιέχει δύο τελείες τη μία δίπλα στην άλλη ή ένα διάστημα στο τέλος. /:*?<>|

Τα πεδία αναζήτησης δεν έχουν σωστή μορφή

Τα πεδία αναζήτησης περιέχουν τιμές που δεν είναι τύπου συμβολοσειράς/κειμένου.

Μια λίστα περιέχει εσφαλμένους χαρακτήρες

Ένα όνομα της λίστας περιέχει τους παρακάτω χαρακτήρες !.[]’

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×