Χρήση του OneDrive σε iOS

Δείτε παρακάτω τα βασικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής OneDrive για iPhone, iPad και iPod Touch. Κάντε λήψη της εφαρμογής για iOS.

Για να προσθέσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, πληκτρολογήστε τον λογαριασμό Microsoft που έχετε στη σελίδα εισόδου. Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό του OneDrive για επιχειρήσεις, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για την εταιρεία, το σχολείο σας ή άλλον οργανισμό.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην είσοδο με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας, δοκιμάστε να εισέλθετε στο OneDrive.com ή επικοινωνήστε με το τμήμα ΙΤ.

 1. Στην εφαρμογή του OneDrive, πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive .

 2. Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις, πατήστε Αποστολή δεδομένων κάμερας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Αποστολή δεδομένων κάμερας για να γίνεται αυτόματη αποστολή των φωτογραφιών και των βίντεο στο OneDrive.

  Σημείωση: Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για την αποστολή εικόνων ακόμη και όταν η εφαρμογή OneDrive δεν είναι η ενεργή εφαρμογή, πατήστε Αποστολή στο παρασκήνιο.

 3. Για να βεβαιωθείτε ότι τα βίντεο αποστέλλονται αυτόματα, ενεργοποιήστε την επιλογή Συμπερίληψη βίντεο.

  Σημειώσεις: 

  • Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα αποστέλλονται στο αρχικό τους μέγεθος όταν βρίσκεστε σε δίκτυο WI-Fi. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τις τρεις οριζόντιες γραμμές στην επάνω αριστερή γωνία, πατήστε Ρυθμίσεις, πατήστε Αποστολή δεδομένων κάμερας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

  • Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των φωτογραφιών και των βίντεο, μπορείτε να τα διαγράψετε από τη συσκευή σας χωρίς να επηρεαστούν τα αντίγραφα που υπάρχουν στο OneDrive.

  • Δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive που έχουν βελτιστοποιηθεί για iCloud Για να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση, πατήστε Ρυθμίσεις> iCloud > Φωτογραφίες και καταργήστε την επιλογή Βελτιστοποίηση αποθήκευσης.

 1. Στην εφαρμογή του OneDrive, πατήστε στο εικονίδιο Προσθήκη Προσθήκη εικονιδίου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο επάνω μέρος της οθόνης.

 2. Στη συνέχεια, πατήστε για να δημιουργήσετε έναν φάκελο, να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή να στείλετε ένα υπάρχον αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού "Προσθήκη" στην εφαρμογή OneDrive για iOS

  • Αν επιλέξετε Λήψη φωτογραφίας ή βίντεο, ανοίγει η εφαρμογή κάμερας της συσκευής σας. Ίσως σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν θέλετε το OneDrive να έχει πρόσβαση στην κάμερα - πατήστε OK για να επιτρέψετε την αποθήκευση των εικόνων σας στο OneDrive.

  • Αν πατήσετε Αποστολή, οι συνδέσεις εμφανίζονται στην εφαρμογή "Φωτογραφίες" της συσκευής σας. Αναζητήστε τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε τις και, στη συνέχεια, στην επάνω γραμμή, πατήστε Τέλος.

Μπορείτε να προσθέτετε φακέλους στην προβολή Αρχεία ή σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο του OneDrive.

 1. Στην προβολή ή στον φάκελο όπου θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, πατήστε Προσθήκη Προσθήκη εικονιδίου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία φακέλου.

 2. Πατήστε Όνομα φακέλου και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για τον φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία.

 1. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση Μετακίνηση αρχείων OneDrive (ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Περισσότερα για να δείτε το εικονίδιο Μετακίνηση).

  Συμβουλή: Σε άλλον φάκελο μπορείτε να μετακινείτε όχι μόνο μεμονωμένα αρχεία, αλλά και ολόκληρους φακέλους.

 2. Εμφανίζεται η λίστα Αρχεία. Πατήστε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Μετακίνηση.

Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο για τα αρχεία που μετακινείτε, στο κάτω μέρος της λίστας Αρχεία, πατήστε Νέος φάκελος. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για κείμενο μέσα σε αρχεία και ακόμη και μέσα σε φωτογραφίες. Στο επάνω μέρος οποιασδήποτε προβολής αρχείων, πατήστε στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη φράση αναζήτησης.

Συμβουλές: 

 • Εάν εργάζεστε σε έναν προσωπικό λογαριασμό του OneDrive, στην αναζήτηση περιλαμβάνονται μόνο τα περιεχόμενα του φακέλου που έχετε ανοιχτό. Για παράδειγμα, εάν έχετε ανοιχτό ένα φάκελο με το όνομα "Έγγραφα εργασίας", η λειτουργία αναζήτησης θα εξετάσει τα αρχεία μόνο αυτού του φακέλου. Για να κάνετε αναζήτηση σε όλα τα αρχεία του OneDrive, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στην προβολή Αρχεία.

 • Εάν εργάζεστε σε εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, η λειτουργία αναζήτησης πραγματοποιεί αναζήτηση πάντα σε ολόκληρο το OneDrive.

Εάν δεν βλέπετε το αρχείο που αναζητάτε στην εφαρμογή, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση αρχείων που έχουν χαθεί ή λείπουν στο OneDrive.

Τα αρχεία που έχουν διαγραφεί από το OneDrive διατηρούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive για 30 ημέρες, για τους προσωπικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στο OneDrive πριν τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος ή να τα διαγράψετε οριστικά από το OneDrive.

 1. Πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος Ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε.

 3. Για να επαναφέρετε τα αρχεία σας στο OneDrive, πατήστε την επιλογή Επαναφορά Επαναφορά αρχείου OneDrive

Σημείωση: Εάν ο κάδος ανακύκλωσης είναι πλήρης, τα παλαιότερα στοιχεία θα διαγραφούν αυτόματα μετά από τρεις ημέρες. Εάν έχετε εισέλθει με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, τα στοιχεία στον κάδο ανακύκλωσης διαγράφονται αυτόματα μετά από 93 ημέρες, εκτός εάν ο διαχειριστής έχει αλλάξει τη ρύθμιση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των διαγραμμένων στοιχείων για εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς.

Τα αρχεία που έχουν διαγραφεί από το OneDrive διατηρούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive για 30 ημέρες, για τους προσωπικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στο OneDrive πριν τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος ή να τα διαγράψετε οριστικά από το OneDrive.

 1. Πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κάδος Ανακύκλωσης.

 2. Στην προβολή Κάδος Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή Διαγραφή αρχείου OneDrive για να καταργήσετε οριστικά τα αρχεία.

Σημείωση: Εάν ο κάδος ανακύκλωσης είναι πλήρης, τα παλαιότερα στοιχεία θα διαγραφούν αυτόματα μετά από τρεις ημέρες. Εάν έχετε εισέλθει με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, τα στοιχεία στον κάδο ανακύκλωσης διαγράφονται αυτόματα μετά από 93 ημέρες, εκτός εάν ο διαχειριστής έχει αλλάξει τη ρύθμιση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των διαγραμμένων στοιχείων για εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς.

 1. Επιλέξτε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε Κοινή χρήση > Αποθήκευση φωτογραφίας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Αποθήκευση φωτογραφίας" στην εφαρμογή του OneDrive σε iOS

 2. Βρείτε τη φωτογραφία που κατεβάσατε στον φάκελο "Άλμπουμ κάμερας" της συσκευής σας.

Επισήμανση αρχείων ως "εκτός σύνδεσης", για να τα διαβάζετε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Οι αλλαγές που γίνονται στα αρχεία ενώ είσαστε σε σύνδεση συγχρονίζονται την επόμενη φορά που το iPad, το iPhone ή το iPod Touch συνδέεται στο Web, ώστε να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου.

Σημείωση: Τα αρχεία με επισήμανση εκτός σύνδεσης είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι. Εάν επεξεργαστείτε το αρχείο εκτός σύνδεσης, θα αποθηκευτεί ένα νέο αρχείο και δεν θα επηρεαστεί το αρχικό αρχείο στο OneDrive.

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να είναι διαθέσιμα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε Διατήρηση εκτός σύνδεσης Διατήρηση εκτός σύνδεσης. .

  Σημείωση: Μόνο αρχεία μπορούν να επισημαίνονται για ανάγνωση εκτός σύνδεσης και όχι φάκελοι.

 2. Αρχεία επισημασμένα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης έχουν το εικονίδιο Διατήρηση εκτός σύνδεσης στην προβολή λίστας. Πατήστε την καταχώρηση αρχείου ανά πάσα στιγμή για να ανοίξετε το αρχείο για ανάγνωση.

Συμβουλή: Μόλις επισημάνετε ένα αρχείο ως εκτός σύνδεσης, το OneDrive το καταχωρεί επίσης λίστες σε μια προβολή Αρχεία χωρίς σύνδεση. Πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Αρχεία χωρίς σύνδεση για να βρείτε αμέσως όλα τα αρχεία σας χωρίς σύνδεσης.

Για να διακόψετε την κατάσταση εκτός σύνδεσης ενός αρχείου, επιλέξτε το αρχείο εκτός σύνδεσης και πατήστε Μόνο με σύνδεση Μόνο με σύνδεση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και φακέλων του OneDrive από την εφαρμογή OneDrive στη συσκευή σας iOS, όπως ακριβώς σε ένα PC ή Mac. Για να σταματήσετε την κοινή χρήση, μεταβείτε στην τοποθεσία web του OneDrive και πραγματοποιήστε είσοδο.

Σημείωση: Αν θέλετε να διαθέσετε το αρχείο μόνο για ανάγνωση, πατήστε στην επιλογή Μόνο προβολή προτού επιλέξετε πώς θα το διαθέσετε για κοινή χρήση.

Πρόσκληση ατόμων για να δουν ένα αρχείο ή φάκελο

 1. Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση (πατήστε παρατεταμένα για να το επιλέξετε).

 2. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινόχρηστη θέση του OneDrive > Πρόσκληση ατόμων.

 3. Στην ενότητα Κοινή χρήση με του πίνακα Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε. Πατήστε Προσθήκη επαφής Προσθήκη παραλήπτη για να προσθέσετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας.

 4. Αν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, ενεργοποιήστε τον διακόπτη Να επιτρέπεται η επεξεργασία; της ενότητας "Επιλογές". Για να είναι το αρχείο διαθέσιμο στους παραλήπτες μόνο για ανάγνωση, απενεργοποιήστε την επιλογή.

 5. Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη. Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το έγγραφο.

Αντιγραφή μιας σύνδεσης για επικόλληση σε ένα μήνυμα κειμένου ή σε μια τοποθεσία Web

 1. Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση (πατήστε παρατεταμένα για να το επιλέξετε).

 2. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινόχρηστη θέση του OneDrive > Αντιγραφή σύνδεσης. Το OneDrive δημιουργεί μια διεύθυνση URL για τα αρχεία σας και την αντιγράφει στο πρόχειρο της συσκευής σας.

 3. Μεταφερθείτε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση, όπως σε ένα ιστολόγιο, σε μια ιστοσελίδα ή στη δημοσίευση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης και κάντε επικόλληση.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι όλοι όσοι έχουν τη σύνδεση μπορούν να ανοίξουν, να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν το έγγραφο, καθώς επίσης και να προωθήσουν τη σύνδεση.

Αποστολή σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση (πατήστε παρατεταμένα για να το επιλέξετε).

 2. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινόχρηστη θέση του OneDrive > Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Outlook.

  Αν δεν έχετε το Outlook για iOS στη συσκευή σας, πατήστε Κοινή χρήση > Αλληλογραφία και μετά χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αλληλογραφίας του iOS ή επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανοίγει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιλαμβάνει μια σύνδεση προς τα αρχεία που πρόκειται να διαθέσετε για κοινή χρήση. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση των ατόμων στα οποία θέλετε να διαθέσετε τα αρχεία για κοινή χρήση, προσθέστε προαιρετικά κάποια σημείωση και, στη συνέχεια, στείλτε το μήνυμα.

Αποστολή αρχείου ως συνημμένου

 1. Επιλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση (πατήστε παρατεταμένα για να το επιλέξετε).

 2. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινόχρηστη θέση του OneDrive > Αποστολή αρχείου.

  Συμβουλή: Η κοινή χρήση ως συνημμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μεμονωμένα αρχεία. Για κοινή χρήση πολλών αρχείων ή ενός ολόκληρου φακέλου, χρησιμοποιήστε την επιλογή Πρόσκληση ατόμων ή την επιλογή Αντιγραφή σύνδεσης.

 3. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Ανοίγει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο υπάρχει ως συνημμένο το αρχείο το οποίο πρόκειται να κάνετε κοινόχρηστο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση των ατόμων στα οποία θέλετε να διαθέσετε τα αρχεία για κοινή χρήση, προσθέστε προαιρετικά κάποια σημείωση και, στη συνέχεια, στείλτε το μήνυμα.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό του OneDrive για επιχειρήσεις στην εφαρμογή OneDrive για iOS, εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το OneDrive στο Office 365.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή OneDrive και πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού.

 3. Στην οθόνη εισόδου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εταιρεία σας, το σχολείο ή άλλον οργανισμό.

  Αν ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε χρησιμοποιεί SharePoint 2013 ή SharePoint Server 2016, η διαδικασία εισόδου διαφέρει σε σχέση με το Office 365. Στην οθόνη εισόδου, πατήστε Έχετε διεύθυνση URL του διακομιστή SharePoint; Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web του διακομιστή SharePoint για να συνεχίσετε τη διαδικασία εισόδου. Η διεύθυνση Web, που είναι γνωστή και ως διεύθυνση URL, μάλλον θα ξεκινά με http://portal.

Σημειώσεις: 

 • Για να συνδεθείτε στο OneDrive για επιχειρήσεις, ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε πρέπει να έχει κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής του SharePoint Online ή Office 365 για επιχειρήσεις. Ή ο οργανισμός πρέπει να έχει τον δικό του διακομιστή SharePoint Server.

 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με πολλούς εταιρικούς ή σχολικούς λογαριασμούς από τον ίδιο οργανισμό.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα να συνδεθείτε με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό που έχετε, δοκιμάστε να συνδεθείτε στη διεύθυνση https://portal.office.com/onedrive ή επικοινωνήστε με το τμήμα ΙΤ του οργανισμού σας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενός προσωπικού λογαριασμού OneDrive και ενός λογαριασμού OneDrive για επιχειρήσεις ή μεταξύ πολλών λογαριασμών OneDrive για επιχειρήσεις, ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του λογαριασμού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Στιγμιότυπο οθόνης εναλλαγής μεταξύ λογαριασμών στην εφαρμογή OneDrive σε iOS

Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή του OneDrive. Για να ανοίξετε έναν άλλον προσωπικό λογαριασμό, πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Έξοδος από αυτόν τον λογαριασμό. Στη συνέχεια, συνδεθείτε με τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να αποσυνδεθείτε από έναν προσωπικό λογαριασμό του OneDrive ή έναν λογαριασμό του OneDrive για επιχειρήσεις, ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Έξοδος από αυτόν τον λογαριασμό.

Μπορείτε να αξιολογήσετε την εφαρμογή OneDrive κατά την προβολή της σε iPhone, iPad και iPod Touch ή να λάβετε βοήθεια, κουνώντας τη συσκευή σας.

Μπορείτε να ορίσετε ένα Αναγνωριστικό αφής ή έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για να μην επιτρέπετε σε άλλους χρήστες της συσκευής σας να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο OneDrive. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί εναλλαγής Touch ID και Κωδικός πρόσβασης για να το ενεργοποιήσετε και να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Στην εφαρμογή του OneDrive, πατήστε το εικονίδιο Εγώ Εικονίδιο ατόμου στην εφαρμογή OneDrive για iOS στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια κοιτάξτε στη γραμμή Χώρος αποθήκευσης για να δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο ή για να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Πρώτα, ενημερώστε το iOS στη συσκευή σας. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή. Η λήψη και η εγκατάστασή τους γίνεται αυτόματα, όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi‑Fi. Για να δείτε τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που δεν έχουν ληφθεί:

 1. Ανοίξτε το App Store και, στη συνέχεια, πατήστε Ενημερώσεις.

 2. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, πατήστε Ενημέρωση όλων. Ίσως σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Apple ID που έχετε.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την εφαρμογή, προσπαθήστε να τη διαγράψετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο App Store για να επαναλάβετε τη λήψη της.

Εάν δεν βλέπετε το αρχείο που αναζητάτε στην εφαρμογή, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση αρχείων που έχουν χαθεί ή λείπουν στο OneDrive.

Για περισσότερη βοήθεια, διαβάστε το θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για iOS.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής Βοήθειας
Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές, στις σελίδες υποστήριξης για το OneDrive ή στη Βοήθεια του OneDrive για επιχειρήσεις.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του OneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα IT ή το διαχειριστή σας. Εάν είστε διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα δελτίο υποστήριξης στο κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Ρωτήστε την κοινότητα
Λάβετε βοήθεια από ειδικούς στο φόρουμ της κοινότητας του OneDrive για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×