Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση του παραθύρου περιήγησης

Αναζητάτε έναν τρόπο για να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας; Το παράθυρο περιήγησης είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο προβάλλετε και αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα βάσης δεδομένων σας και εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της Access από προεπιλογή.

Το παράθυρο περιήγησης της Access

Σημείωση    Το παράθυρο περιήγησης μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορους τρόπους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή του παραθύρου περιήγησης.

Σε αυτό το άρθρο

Κοινές εργασίες

Επιλογή μιας προκαθορισμένης κατηγορίας

Φιλτράρισμα κατά ομάδα

Ταξινομήστε τα αντικείμενα

Εύρεση αντικειμένων

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των αντικειμένων

Απόκρυψη και επανεμφάνιση αντικειμένων και ομάδων

Κοινές εργασίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης και να εργαστείτε με αντικείμενα βάσης δεδομένων με τους εξής τρόπους:

Για να

Κάντε το εξής

Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου περιήγησης

Κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος της γραμμής Διαφράγματος Κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος της γραμμής χωρίσματος για το παράθυρο περιήγησης στην Access ή πατήστε το πλήκτρο F11.

Εάν το πλήκτρο F11 δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα λειτουργιών (Fn) είναι ενεργοποιημένα στη συσκευή φορητού υπολογιστή σας. Επίσης, το πλήκτρο F11 είναι ένα ειδικό κλειδί και μπορεί να απενεργοποιηθεί στη βάση δεδομένων της Access. Εάν το παράθυρο περιήγησης δεν είναι ορατό, μπορεί να είναι απενεργοποιημένο στη βάση δεδομένων της Access. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών χρήστη για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

Αλλαγή του πλάτους του παραθύρου περιήγησης

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το δεξιό άκρο του παραθύρου περιήγησης και, στη συνέχεια, όταν αλλάξει σε ένα βέλος διπλής όψης Οριζόντιο διπλό βέλος , σύρετε το άκρο για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος.

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος, ανατρέξτε στο θέμα το παράθυρο περιήγησης της Access είναι πολύ στενό και δεν μπορώ να το διευρύνω.

Άνοιγμα αντικειμένου

Από προεπιλογή, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο.

Μπορείτε να το αλλάξετε σε μονό κλικ στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

Εκτέλεση άλλων εντολών, όπως άνοιγμα αντικειμένου σε προβολή σχεδίασης

Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο.

Εάν το μενού δεξιού κλικ του παραθύρου περιήγησης δεν λειτουργεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί στη βάση δεδομένων της Access. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών χρήστη για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

Σημείωση    Το παράθυρο περιήγησης δεν είναι διαθέσιμο σε μια εφαρμογή Web της Access ή μια βάση δεδομένων Web όταν προβάλλεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης σε μια εφαρμογή Web της Access που έχει ανοιχτεί στην Access, μπορείτε να εμφανίσετε, να αποκρύψετε, να ταξινομήσει και να αναζητήσετε αντικείμενα βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή μιας προκαθορισμένης κατηγορίας

Όταν δημιουργείτε μια βάση δεδομένων, η κατηγορία που εμφανίζεται από προεπιλογή είναι η Πίνακες και σχετικές προβολές και η ομάδα είναι η Όλοι οι πίνακες. Όταν επιλέγετε μια κατηγορία, τα στοιχεία τακτοποιούνται στις ομάδες που περιέχει η κατηγορία. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε τύπο αντικειμένου, βλέπετε όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων ομαδοποιημένα κατά τον τύπο του αντικειμένου. Επιπλέον, η Access παρέχει δύο πιο προκαθορισμένες κατηγορίες με βάση το πότε δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τα αντικείμενα

 1. Για να εμφανίσετε το μενού " Μετάβαση στην κατηγορία ", κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του παραθύρου περιήγησης.

  Μετάβαση στο παράθυρο περιήγησης στο μενού κατηγοριών
 2. Επιλέξτε μια προσδιορισθείσα κατηγορία:

  Κατηγορία

  Περιγραφή

  Προσαρμογή

  Χρησιμοποιείται για την Προσαρμογή του παραθύρου περιήγησης.

  Τύπος αντικειμένου

  Προβολή όλων των αντικειμένων στη βάση δεδομένων, ταξινομημένα με βάση τον τύπο τους: πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες.

  Πίνακες και σχετικές Προβολές

  Τακτοποιεί τα στοιχεία μία ομάδα ανά πίνακα, με κάθε ομάδα να περιέχει συντομεύσεις για όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν τον πίνακα — ερωτήματα, φόρμες, αναφορές και ούτω καθεξής. Εάν ένα αντικείμενο χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν πίνακες, εμφανίζεται σε όλες τις σχετικές ομάδες.

  Ημερομηνία δημιουργίας

  Εντοπίστε τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε φθίνουσα σειρά ή σε μια περιοχή ημερομηνιών. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε με βάση τη σημερινή ή όλες τις ημερομηνίες.

  Ημερομηνία τροποποίησης

  Εντοπίστε τα αντικείμενα που έχουν τροποποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε φθίνουσα σειρά ή σε μια περιοχή ημερομηνιών. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε με βάση τη σημερινή ή όλες τις ημερομηνίες.

Κάθε προκαθορισμένη κατηγορία περιλαμβάνει επίσης μια καθολική ομάδα που περιέχει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε την καθολική ομάδα μιας κατηγορίας αναζητώντας τη λέξη Όλα στην αρχή του ονόματος της ομάδας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την κατηγορία Πίνακες και σχετικές προβολές, η καθολική ομάδα ονομάζεται Όλοι οι πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα κατά ομάδα

Μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε μόνο ένα υποσύνολο αντικειμένων βάσης δεδομένων που θα σας βοηθήσουν να εστιάσετε την προσοχή σας.

 1. Για να εμφανίσετε το μενού " Φιλτράρισμα κατά ομάδα ", κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του παραθύρου περιήγησης.

  Φίλτρο παραθύρου περιήγησης κατά μενού ομάδας
 2. Επιλέξτε μια ομάδα.

  Από προεπιλογή, η Access εμφανίζει τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμεςκαι τις αναφορές. Μπορείτε, επίσης, να δείτε μακροεντολές, λειτουργικές μονάδεςκαι προσαρμοσμένες ομάδες εάν υπάρχουν καθορισμένες στη βάση δεδομένων.

 3. Για να καταργήσετε το φίλτρο ομάδας, επιλέξτε όλα τα αντικείμενα της Access.

Αρχή της σελίδας

Ταξινομήστε τα αντικείμενα

Από προεπιλογή, η Access ταξινομεί τα αντικείμενα στο παράθυρο περιήγησης κατά τύπο αντικειμένου με αύξουσα αλφαβητική σειρά, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την ταξινόμηση ανάλογα με τις ανάγκες σας, κάνοντας τα εξής:

 • Κάντε δεξί κλικ στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση κατά και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης.

  • Για μη αυτόματη ταξινόμηση και προσαρμογή της σειράς εμφάνισης, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά και, στη συνέχεια, Κατάργηση αυτόματων ταξινομήσεων.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο Αναζήτηση, η Access αναζητά στην κατηγορία ομάδες που περιέχουν ένα αντικείμενο ή συντόμευση αντικειμένου που να συμφωνεί με τον όρο αναζήτησης. Γίνεται σύμπτυξη των ομάδων που δεν περιέχουν αποτελέσματα.

Η Access αναζητά αντικείμενα μόνο στις κατηγορίες και τις ομάδες που εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή στο Παράθυρο περιήγησης. Για αναζήτηση στο σύνολο της βάσης δεδομένων για συγκεκριμένο αντικείμενο, επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες κατηγορίες στο Παράθυρο περιήγησης, όπως Πίνακες και σχετικές προβολές ή Τύπος αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ομάδες εμφανίζονται στο Παράθυρο περιήγησης.

 1. Αν το πλαίσιο Αναζήτηση δεν εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στη Γραμμή αναζήτησης.

 2. Πληκτρολογήστε ένα μέρος του ονόματος ή ολόκληρο το όνομα του αντικειμένου ή της συντόμευσης στο πλαίσιο Γραμμή αναζήτησης.

  Γραμμή αναζήτησης στο Παράθυρο περιήγησης

  Όσο πληκτρολογείτε χαρακτήρες, η Access αναζητά και αποκλείει επικεφαλίδες ομάδων που δεν περιέχουν αποτελέσματα που συμφωνούν.

 3. Για να εκτελέσετε άλλη αναζήτηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Απαλοιφή συμβολοσειράς αναζήτησης Το κουμπί Απαλοιφή συμβολοσειράς αναζήτησης ή πατήστε BACKSPACE για να διαγράψετε χαρακτήρες και πληκτρολογήστε το νέο κείμενο αναζήτησης.

Όταν καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο γραμμή αναζήτησης , το παράθυρο περιήγησης εμφανίζει ξανά όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των αντικειμένων

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αντικειμένων στη βάση δεδομένων, στο παράθυρο περιήγησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε την ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησης ή να εμφανίσετε τα αντικείμενα ως εικονίδια ή λίστες. Για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των αντικειμένων, κάντε τα εξής:

 • Κάντε δεξί κλικ στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης για να εμφανιστεί το μενού συντομεύσεων και κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των αντικειμένων, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Προβολή κατά και επιλέξτε Λεπτομέρειες, Εικονίδιο ή Λίστα. Ίσως χρειαστεί να διευρύνετε το παράθυρο περιήγησης για να δείτε όλες τις πληροφορίες.

  • Για να προβάλετε όλες τις ομάδες στη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλων των ομάδων.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη και επανεμφάνιση αντικειμένων και ομάδων

Η απόκρυψη ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από τη διαγραφή, όταν το αντικείμενο ή η ομάδα δεν χρησιμοποιούνται ή θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτά. Η απόκρυψη ενός αντικειμένου δεν αλλάξει τη βάση δεδομένων, ενώ η διαγραφή ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας (ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι διπλότυπο) μπορεί να καταστρέψει μέρος ή το σύνολο της λειτουργικότητας της βάσης δεδομένων.

Για να αποκρύψετε ένα αντικείμενο ή μια ομάδα

 • Για να αποκρύψετε ένα αντικείμενο κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη σε αυτή την ομάδα.

 • Για να αποκρύψετε μια ομάδα κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

Για να αποκρύψετε αποχρωματισμένα αντικείμενα ή ομάδες

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, απενεργοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να εμφανίσετε κρυφά αντικείμενα ή ομάδες

Η ακόλουθη διαδικασία δεν παρέχει, από μόνη της, πρόσβαση στα αντικείμενα.

 • Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιήγησης.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ενεργοποιήσετε τα αποχρωματισμένα αντικείμενα ή ομάδες

Η παρακάτω διαδικασία επιτρέπει την πρόσβαση σε αντικείμενα.

 • Για να ενεργοποιήσετε ένα αντικείμενο κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αναίρεση απόκρυψης σε αυτή την ομάδα.

 • Για να επανεμφανίσετε μια ομάδα κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επανεμφάνιση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×