Χρήση τιμών από μια υπηρεσία Web για τη συμπλήρωση πλαισίου λίστας, πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο με δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

Επισκόπηση

Ένα πλαίσιο λίστας, ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο εμφανίζει στοιχεία που μπορεί να επιλέξει ένας χρήστης κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των τύπων στοιχείων ελέγχου στην εμφάνιση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web. Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων προς εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που προσθέτετε σε ένα πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα ή να υποβάλουν δεδομένα σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια υπηρεσία Web.

Για να λάβετε δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, προσθέτετε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων με πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχεί το Σχήμα XML της υπηρεσίας Web. Σύνδεση δεδομένων ερωτήματος λαμβάνει δεδομένα από την υπηρεσία Web και αποθηκεύει τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Από προεπιλογή, τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε υπολογιστές των χρηστών σας, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όταν τις φόρμες δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Σημείωση ασφαλείας: Εάν χρησιμοποιείτε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να ανακτήσετε ευαίσθητα δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Επειδή η δομή δεδομένων στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στην υπηρεσία Web, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα πεδία ή ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις δεδομένων και αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τιμές από μια υπηρεσία Web για τη συμπλήρωση ενός στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από τον διαχειριστή της υπηρεσίας Web:

 • Θέση της υπηρεσίας Web.

 • Επιβεβαίωση ότι στην υπηρεσία Web χρησιμοποιείται κωδικοποίηση στυλ εγγράφου/καθορισμένου στυλ. Στο InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπηρεσίες Web με στυλ εγγράφου/καθορισμένο στυλ.

 • Όνομα της λειτουργίας της υπηρεσίας Web που θα στέλνει δεδομένα στη φόρμα.

 • Καθορισμός της ασφαλούς αποθήκευσης των αποτελεσμάτων ερωτήματος από την υπηρεσία Web στους υπολογιστές των χρηστών για χρήση χωρίς σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Εάν δεν έχετε μια υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δώσετε τις τιμές για το στοιχείο ελέγχου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε μια νέα δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Εάν το πρότυπο φόρμας σας έχει ήδη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα και να μεταβείτε στο βήμα 2: ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης σε, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Web και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που επιστρέφει δεδομένα στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Εάν παρουσιαστεί ένα άγνωστο στοιχείο στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" στη διάταξη της υπηρεσίας Web, στην επόμενη σελίδα του οδηγού ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο, ώστε να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες που θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 9. Εάν θέλετε να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του ερωτήματος όταν η φόρμα δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση ασφαλείας: Ενεργοποιώντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου αποθηκεύονται τα δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη, όταν χρησιμοποιείται από τη φόρμα αυτή η σύνδεση δεδομένων. Εάν λαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, ενδέχεται να θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ώστε να συμβάλετε στην προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί ο υπολογιστής.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα διακριτικό όνομα για αυτήν τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων.

 12. Για να λαμβάνονται τα δεδομένα αυτόματα κατά το άνοιγμα της φόρμας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων, όταν ανοίγει η φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

 1. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει πολλές προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο μενού " Προβολή " για να μεταβείτε στην προβολή με το στοιχείο ελέγχου όπου θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα από το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο λίστας, στο πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή στο σύνθετο πλαίσιο που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή Καταχωρήσεις πλαισίου λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τιμών από εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 5. Στη λίστα Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων με την ομάδα ή τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο καταχωρήσεις.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στον χρήστη και τα δεδομένα που θα υποβάλλονται στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάνοντας ένα από τα παρακάτω.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι τα ίδια δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  • Κάντε κλικ σε ένα πεδίο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι διαφορετικό από τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  Σημείωση: Σε αυτό το σενάριο, τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι από ένα από τα πεδία της ομάδας και τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης είναι σε άλλο πεδίο στην ίδια ομάδα.

  1. Κάντε κλικ σε μια ομάδα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο τιμή.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Εάν το πεδίο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα έχει τιμές με παρόμοια εμφανιζόμενα ονόματα και θέλετε να εμφανίζονται μόνο μοναδικά ονόματα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχουΕμφάνιση μόνο καταχωρήσεων με μοναδικά εμφανιζόμενα ονόματα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×