Χρήση τιμών από μια βάση δεδομένων SQL Server για τη συμπλήρωση πλαισίου λίστας, πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα πλαίσιο λίστας, ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο με δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος σε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

Επισκόπηση

Ένα πλαίσιο λίστας, ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο εμφανίζει στοιχεία που μπορεί να επιλέξει ένας χρήστης κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των τύπων στοιχείων ελέγχου στην εμφάνιση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server. Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων προς εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που προσθέτετε σε ένα πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα ή να υποβάλουν δεδομένα σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια υπηρεσία Web.

Κατά την προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων με πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχεί στον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Σύνδεση δεδομένων ερωτήματος λαμβάνει δεδομένα από την υπηρεσία Web και αποθηκεύει τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Από προεπιλογή, τα δεδομένα στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο όταν οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε υπολογιστές των χρηστών σας, ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όταν η φόρμα τους δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Σημείωση ασφαλείας: Εάν χρησιμοποιείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για την ανάκτηση ευαίσθητα δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Επειδή η δομή δεδομένων στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα πεδία ή ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις δεδομένων και αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τιμές από μια βάση δεδομένων SQL Server για τη συμπλήρωση ενός στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων:

 • Όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Έλεγχος ταυτότητας που απαιτείται από τη βάση δεδομένων. Στη βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ο έλεγχος ταυτότητας των Microsoft Windows είτε ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server για τον καθορισμό του τρόπου πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων.

 • Όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στέλνονται στη φόρμα. Αυτός είναι ο πρωτεύων πίνακας. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν πίνακες στη βάση δεδομένων, χρειάζεστε τα ονόματα των εξαρτημένων πινάκων. Χρειάζεστε επίσης τα ονόματα των πεδίων στους εξαρτημένους πίνακες, τα οποία σχετίζονται με πεδία του πρωτεύοντα πίνακα.

 • Καθορισμός της ασφαλούς αποθήκευσης των αποτελεσμάτων ερωτήματος στους υπολογιστές των χρηστών για χρήση χωρίς σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Εάν δεν έχετε μια υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων ερωτήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων. Εάν το πρότυπο φόρμας σας έχει ήδη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα και να μεταβείτε στο βήμα 2: ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης σε, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server ή Microsoft Office Access μόνο) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγουΕπιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου προέλευσης.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίστα Σε τι είδους αρχείο προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων SQL Server.

 9. Στην περιοχή Πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει των πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυο των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνετε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στη λίστα Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους πίνακες σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού.

  Προσθέστε άλλους πίνακες

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε κι άλλους εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος με το πρότυπο φόρμας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Ενεργοποιώντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου αποθηκεύονται τα αποτελέσματα ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας. Επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρότυπο φόρμας, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες, ακόμα και αν οι υπολογιστές τους δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

  Σημείωση ασφαλείας: Επιλογή του πλαισίου ελέγχου αποθηκεύει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας. Επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρότυπο φόρμας, είναι διαθέσιμες σε φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες, ακόμα και αν τους υπολογιστές δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Εάν λαμβάνετε ευαίσθητα δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα διακριτικό όνομα για αυτήν τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Εάν θέλετε η φόρμα να λαμβάνει αυτόματα δεδομένα κατά το άνοιγμά της, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων, όταν ανοίγει η φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του στοιχείου ελέγχου

 1. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει πολλές προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο μενού " Προβολή " για να μεταβείτε στην προβολή με το στοιχείο ελέγχου όπου θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα από το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας, πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας ή σύνθετου πλαισίου που θέλετε να συμπληρώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή Καταχωρήσεις πλαισίου λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τιμών από εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 5. Στη λίστα Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο καταχωρήσεις.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στον χρήστη και τα δεδομένα που θα υποβάλλονται στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάνοντας ένα από τα παρακάτω.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι τα ίδια δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  • Κάντε κλικ σε ένα πεδίο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Καθορισμός ότι τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι διαφορετικό από τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης

  Σημείωση: Σε αυτό το σενάριο, τα δεδομένα που θα βλέπει ο χρήστης είναι από ένα από τα πεδία της ομάδας και τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης είναι σε άλλο πεδίο στην ίδια ομάδα.

  1. Κάντε κλικ σε μια ομάδα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο τιμή.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θα υποβάλει ο χρήστης στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ σε ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Εάν το πεδίο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα έχει τιμές με παρόμοια εμφανιζόμενα ονόματα και θέλετε να εμφανίζονται μόνο μοναδικά ονόματα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχουΕμφάνιση μόνο των καταχωρήσεων με μοναδικά εμφανιζόμενα ονόματα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×