Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση της επίλυσης για τον προϋπολογισμό κεφαλαίου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να χρησιμοποιήσει την επίλυση για να προσδιορίσει ποια έργα πρέπει να αναλάβει;

Κάθε χρόνο, μια εταιρεία όπως η Eli Lilly πρέπει να καθορίσει ποια φάρμακα να αναπτύξουν; μια εταιρεία όπως η Microsoft, την οποία αναπτύσσουν τα προγράμματα λογισμικού. μια εταιρεία όπως ο Πρόκτορ & Gamble, την οποία τα νέα καταναλωτικά προϊόντα θα αναπτυχθούν. Η δυνατότητα "επίλυση" στο Excel μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να λάβει αυτές τις αποφάσεις.

Οι περισσότερες εταιρείες θέλουν να αναλάβουν έργα που συμβάλλουν στη μέγιστη καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ), με την επιφύλαξη περιορισμένων πόρων (συνήθως κεφαλαίου και εργασίας). Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού προσπαθεί να προσδιορίσει ποια από τα 20 έργα λογισμικού πρέπει να αναλάβει. Η ΚΠΑ (σε εκατομμύρια δολάρια) που συνεισφέρει κάθε έργο, καθώς και το κεφάλαιο (σε εκατομμύρια δολάρια) και ο αριθμός των προγραμματιστών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια κάθε ενός από τα επόμενα τρία χρόνια, θα δίνονται στο φύλλο βασικών μοντέλων στο αρχείο Capbudget. xlsx, το οποίο είναι εμφανίζεται στο σχήμα 30-1 στην επόμενη σελίδα. Για παράδειγμα, το Project 2 παράγει $908.000.000. Απαιτεί $151.000.000 κατά τη διάρκεια του έτους 1, $269.000.000 κατά τη διάρκεια του έτους 2 και $248.000.000 κατά το έτος 3. Το Project 2 απαιτεί προγραμματιστές του 139 κατά τη διάρκεια του έτους 1, 86 προγραμματιστές κατά τη διάρκεια του έτους 2 και 83 προγραμματιστές κατά το έτος 3. Τα κελιά E4: G4 εμφανίζουν το κεφάλαιο (σε εκατομμύρια δολάρια) που είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια κάθε ενός από τα τρία έτη και τα κελιά H4: J4 υποδεικνύουν τον αριθμό των προγραμματιστών που είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του έτους 1 έως $2.500.000.000 στο Capital και 900 οι προγραμματιστές είναι διαθέσιμοι.

Η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αναλαμβάνει κάθε έργο. Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ένα κλάσμα ενός έργου λογισμικού. Εάν διαθέσουμε το 0,5 από τους απαιτούμενους πόρους, για παράδειγμα, θα είχαμε ένα πρόγραμμα που δεν λειτουργεί, το οποίο θα μας έφερνε έσοδα $0!

Το τέχνασμα σε καταστάσεις μοντελοποίησης στις οποίες κάνετε ή δεν κάνετε κάτι είναι να χρησιμοποιήσετε δυαδικά μεταβαλλόμενα κελιά. Ένα δυαδικό μεταβαλλόμενο κελί ισούται πάντα με 0 ή 1. Όταν ένα δυαδικό μεταβαλλόμενο κελί που αντιστοιχεί σε ένα έργο ισούται με 1, κάνουμε το έργο. Εάν ένα δυαδικό μεταβαλλόμενο κελί που αντιστοιχεί σε ένα έργο ισούται με 0, δεν κάνουμε το έργο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επίλυση ώστε να χρησιμοποιεί μια περιοχή δυαδικών μεταβαλλόμενων κελιών προσθέτοντας έναν περιορισμό — επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε "θέση αποθήκης" από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη περιορισμού".

Εικόνα βιβλίου

Με αυτό το φόντο, είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το πρόβλημα της επιλογής έργου του λογισμικού. Όπως πάντα με ένα μοντέλο επίλυσης, ξεκινάμε την αναγνώριση του κελιού-στόχου, των μεταβαλλόμενων κελιών και των περιορισμών.

 • Κελί προορισμού. Μεγιστοποιείμε την ΚΠΑ που δημιουργείται από επιλεγμένα έργα.

 • Αλλαγή κελιών.ΑναΖητούμε ένα δυαδικό κελί 0 ή 1 που αλλάζει για κάθε έργο. Εντόπισα αυτά τα κελιά στην περιοχή A6: A25 (και ονομάσαμε την περιοχή doit). Για παράδειγμα, το 1 στο κελί a6 υποδηλώνει ότι αναλαμβάνουμε το Project 1. το 0 στο κελί C6 υποδηλώνει ότι δεν αναλαμβάνουμε το Project 1.

 • Περιορισμούς.Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι για κάθε έτος t (t = 1, 2, 3), το κεφάλαιο year t που χρησιμοποιείται είναι μικρότερο από ή ίσο με το διαθέσιμο κεφάλαιο του έτους t , και η εργασία του Year t που χρησιμοποιείται είναι μικρότερη ή ίση με την εργασία year t available.

Όπως μπορείτε να δείτε, το φύλλο εργασίας μας πρέπει να υπολογίζει για οποιαδήποτε επιλογή έργων η ΚΠΑ, το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται ετησίως, και οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο. Στο κελί B2, χρησιμοποιώ τον τύπο SUMPRODUCT (doit, ΚΠΑ) για τον υπολογισμό της συνολικής ΚΠΑ που δημιουργείται από επιλεγμένα έργα. (Το όνομα της περιοχής ΚΠΑ αναφέρεται στην περιοχή C6: C25.) Για κάθε έργο με το 1 στη στήλη A, αυτός ο τύπος παραλαμβάνει την ΚΠΑ του έργου και για κάθε έργο με το 0 στη στήλη A, αυτός ο τύπος δεν εντοπίζει την ΚΠΑ του έργου. Επομένως, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την ΚΠΑ όλων των έργων και το κελί προορισμού είναι γραμμικό, επειδή υπολογίζεται με άθροιση όρων που ακολουθούν τη φόρμα (αλλαγή κελιού) * (σταθερά). Με παρόμοιο τρόπο, υπολογίζω το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο και την εργασία που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο με αντιγραφή από το E2 στο F2: J2 τον τύπο SUMPRODUCT (doit, Ε6: E25).

Τώρα, συμπληρώστε το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 30-2.

Εικόνα βιβλίου

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την ΚΠΑ των επιλεγμένων έργων (κελί B2). Τα μεταβαλλόμενα κελιά (η περιοχή που ονομάζεται doit) είναι τα δυαδικά μεταβαλλόμενα κελιά για κάθε έργο. Ο περιορισμός E2: J2< = E4: J4 διασφαλίζει ότι, κατά τη διάρκεια κάθε έτους, το κεφάλαιο και η εργασία που χρησιμοποιούνται είναι μικρότερα ή ίσα με το κεφάλαιο και την εργασία που είναι διαθέσιμα. Για να προσθέσετε τον περιορισμό που κάνει τα μεταβαλλόμενα κελιά σε δυαδική μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε θέση αποθήκης από τη λίστα στη μέση του παραθύρου διαλόγου. Το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού θα πρέπει να εμφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα 30-3.

Εικόνα βιβλίου

Το πρότυπό μας είναι γραμμικό, επειδή το κελί προορισμού υπολογίζεται ως το άθροισμα των όρων που έχουν τη φόρμα (αλλαγή κελιού) * (σταθερά) και επειδή οι περιορισμοί χρήσης πόρων υπολογίζονται συγκρίνοντας το άθροισμα των (αλλαγή κελιών) * (σταθερές) σε μια σταθερά.

Με το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι επίλυσης συμπληρωμένο, κάντε κλικ στην επιλογή επίλυση και έχουμε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται νωρίτερα στην εικόνα 30-1. Η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει μέγιστη ΚΠΑ $9.293.000.000 ($9.293.000.000) επιλέγοντας έργα 2, 3, 6 – 10, 14 – 16, 19 και 20.

Ορισμένες φορές, τα μοντέλα επιλογής έργου έχουν άλλους περιορισμούς. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εάν επιλέξουμε το Project 3, πρέπει επίσης να επιλέξουμε το Project 4. Επειδή η τρέχουσα βέλτιστη λύση μας επιλέγει το Project 3 αλλά όχι το Project 4, γνωρίζουμε ότι η τρέχουσα λύση δεν μπορεί να παραμείνει η βέλτιστη. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς προσθέστε τον περιορισμό ότι το δυαδικό μεταβαλλόμενο κελί για το Project 3 είναι μικρότερο ή ίσο του δυαδικού μεταβαλλόμενου κελιού για το Project 4.

Μπορείτε να βρείτε αυτό το παράδειγμα στο φύλλο εργασίας IF 3 έπειτα 4 στο αρχείο Capbudget. xlsx, το οποίο εμφανίζεται στην εικόνα 30-4. Το κελί L9 αναφέρεται στη δυαδική τιμή που σχετίζεται με το Project 3 και στο κελί L12 με τη δυαδική τιμή που σχετίζεται με το Project 4. Προσθέτοντας τον περιορισμό L9< = L12, εάν επιλέγουμε το Project 3, το L9 ισούται με 1 και οι δυνάμεις περιορισμού μας L12 (το έργο 4 δυαδικό) ίσο με 1. Ο περιορισμός μας πρέπει επίσης να αφήσει τη δυαδική τιμή στο μεταβαλλόμενο κελί του Project 4 χωρίς περιορισμούς, εάν δεν επιλέξουμε το Project 3. Εάν δεν επιλέξουμε το Project 3, το L9 ισούται με 0 και ο περιορισμός μας επιτρέπει στο δυαδικό έργο 4 να ισούται με 0 ή 1, το οποίο είναι αυτό που θέλουμε. Η νέα βέλτιστη λύση εμφανίζεται στην εικόνα 30-4.

Εικόνα βιβλίου

Μια νέα βέλτιστη λύση υπολογίζεται εάν η επιλογή του Project 3 σημαίνει ότι πρέπει επίσης να επιλέξουμε το Project 4. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο τέσσερα έργα μεταξύ των έργων 1 έως 10. (Ανατρέξτε στο σημείο 4 του φύλλου εργασίας P1 – P10, που εμφανίζεται στην εικόνα 30-5.) Στο κελί L8, υπολογίζουμε το άθροισμα των δυαδικών τιμών που σχετίζονται με τα έργα 1 έως 10 με τον τύπο SUM (A6: A15). Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον περιορισμό L8< = L10, ο οποίος διασφαλίζει ότι, το πολύ, επιλέγονται 4 από τα πρώτα 10 έργα. Η νέα βέλτιστη λύση εμφανίζεται στην εικόνα 30-5. Η ΚΠΑ μειώθηκε στο $9.014.000.000.

Εικόνα βιβλίου

Τα γραμμικά μοντέλα επίλυσης στα οποία ορισμένα ή όλα τα μεταβαλλόμενα κελιά πρέπει να είναι δυαδικά ή ακέραια είναι συνήθως πιο δύσκολο να επιλυθούν από τα γραμμικά μοντέλα στα οποία όλα τα μεταβαλλόμενα κελιά επιτρέπεται να είναι κλάσματα. Για αυτόν το λόγο, συχνά είμαστε ικανοποιημένοι με μια σχεδόν βέλτιστη λύση σε ένα δυαδικό ή ακέραιο πρόβλημα προγραμματισμού. Εάν το μοντέλο επίλυσης εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο προσαρμογής της ρύθμισης ανοχής στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές επίλυσης. (Ανατρέξτε στην εικόνα 30-6.) Για παράδειγμα, μια ρύθμιση ανοχής 0,5% σημαίνει ότι η επίλυση θα διακοπεί την πρώτη φορά που θα βρει μια εφικτή λύση που βρίσκεται εντός του 0,5 τοις εκατό της θεωρητικής βέλτιστης τιμής κελιού-στόχου (η θεωρητική βέλτιστη τιμή κελιού-στόχου είναι η βέλτιστη τιμή-στόχος που βρέθηκε όταν το Οι δυαδικοί και ακέραιοι περιορισμοί παραλείπονται). Συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιλογή μεταξύ της εύρεσης μιας απάντησης εντός 10 τοις εκατό της βέλτιστης σε 10 λεπτά ή της εύρεσης μιας βέλτιστης λύσης σε δύο εβδομάδες από την ώρα του υπολογιστή! Η προεπιλεγμένη τιμή ανοχής είναι 0,05%, γεγονός που σημαίνει ότι η επίλυση διακόπτεται όταν εντοπίζει μια τιμή κελιού προορισμού εντός του 0,05 τοις εκατό της θεωρητικής βέλτιστης τιμής κελιού-στόχου.

Εικόνα βιβλίου

 1. 1. μια εταιρεία διαθέτει εννέα έργα υπό εξέταση. Η ΚΠΑ που προστίθεται από κάθε έργο και το κεφάλαιο που απαιτείται από κάθε έργο κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. (Όλοι οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια.) Για παράδειγμα, το Project 1 θα προσθέσει το $14.000.000 σε ΚΠΑ και θα απαιτήσει δαπάνες του $12.000.000 κατά τη διάρκεια του έτους 1 και $3.000.000 κατά το έτος 2. Κατά τη διάρκεια του έτους 1, το $50.000.000 στο Capital είναι διαθέσιμο για έργα και το $20.000.000 είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του έτους 2.

NPV

Δαπάνες έτους 1

Δαπάνες έτους 2

Έργο 1

14

12

3

Έργο 2

17

54

7

Έργο 3

17

6

6

Έργο 4

15

6

2

Έργο 5

40

30

35

Έργο 6

12

6

6

Έργο 7

14

48

4

Έργο 8

10

36

3

Έργο 9

12

18

3

 • Εάν δεν μπορούμε να αναλάβουμε ένα κλάσμα ενός έργου, αλλά πρέπει να αναλάβουμε όλα ή κανένα έργο, πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ΚΠΑ;

 • Ας υποθέσουμε ότι, εάν το Project 4 έχει αναληφθεί, πρέπει να αναληφθεί το Project 5. Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ΚΠΑ;

 • Μια εκδοτική εταιρεία προσπαθεί να προσδιορίσει ποια από τα βιβλία του 36 θα πρέπει να δημοσιεύσει αυτό το έτος. Το αρχείο pressdata. xlsx παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε βιβλίο:

  • Προβλεπόμενα κόστη εσόδων και ανάπτυξης (σε χιλιάδες δολάρια)

  • Σελίδες σε κάθε βιβλίο

  • Εάν το βιβλίο είναι προσανατολισμένο προς ένα ακροατήριο προγραμματιστών λογισμικού (υποδεικνύεται από το 1 στη στήλη Ε)

   Μια εκδοτική εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει βιβλία συνολικού ύψους έως 8500 σελίδων αυτό το έτος και πρέπει να δημοσιεύσει τουλάχιστον τέσσερα βιβλία προσανατολισμένα προς τους προγραμματιστές λογισμικού. Πώς μπορεί η εταιρεία να μεγιστοποιήσει το κέρδος της;

Αυτό το άρθρο προσαρμόστηκε από την ανάλυση δεδομένων του Microsoft Office Excel 2007 και την μοντελοποίηση επιχειρήσεων από τον Wayne L. Winston.

Αυτό το βιβλίο στυλ τάξης αναπτύχθηκε από μια σειρά παρουσιάσεων από τον Wayne Winston, έναν πολύ γνωστό στατιστικό και καθηγητή επιχειρήσεων, ο οποίος ειδικεύεται στις δημιουργικές, πρακτικές εφαρμογές του Excel.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×